Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vliv kombinace dorzolamidu či latanoprostu s timololem na snížení nitroočního tlaku

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 14.3.2008

Vliv kombinace dorzolamidu či latanoprostu s timololem na snížení nitroočního tlaku

Analoga prostaglandinů patří mezi nejmodernější léky v oftalmologii. Zvyšují absorpci komorové vody uveosklerální cestou. V léčbě glaukomu se dají kombinovat s timololem (lékem ze skupiny betablokátorů) ke zlepšení léčebného účinku. K získání komplexních informací o snížení nitroočního tlaku po podání 2% dorzolamidu nebo 0,005% latanoprostu v kombinaci s timololem byla v tomto roce provedena velmi kvalitní metaanalýza sedmnácti závěrů o devatenácti randomizovaných klinických studiích.

Všechny texty byly publikovány v angličtině, němčině, francouzštině a holandštině do konce roku 2004 a byly vyhledány v databázích Medline, Embase a Cochrane Controlled Trials Register. Celkem 85 % pacientů ve studiích mělo primární glaukom s otevřeným úhlem a nitrooční hypertenzí. V článcích se psalo o pěti možných léčebných kombinacích po předchozí léčbě 0,5% timololem dvakrát denně: přidání 2% dorzolamidu 2x denně (6 studií), přidání 2% dorzolamidu třikrát denně (1 studie), změna terapie na pevnou kombinaci dorzolamidu s timololem 2x denně (7 studií), přidání 0,005% latanoprostu jednou denně (3 studie) nebo změna terapie za pevnou kombinaci latanoprost/timolol jednou denně (2 studie). Čtyři studie pokračovaly v podávání timololu dvakrát denně (s placebem či bez něj v závislosti na uspořádání studie).

Výzkumy zahrnovaly 14 měření nejnižší hodnoty (1526 osob), 12 měření vrcholové hodnoty (1478 osob) a 9 průměrů z diurnální křivky (841 pacientů). Při shrnutí jednotlivých výsledků se ukázalo, že změny oproti původní hodnotě kolísaly po léčbě 0,5% timololem z 0,7 mm Hg pro průměr diurnální křivky po 2,0 mm Hg při měření vrcholových hodnot. Změny po podání 2% dorzolamidu s 0,5% timololem byly 4,1 mm Hg na spodní hranici a 4,9 mm Hg ve vrcholových hodnotách. Pevná kombinace 2% dorzolamidu a 0,5% timololu zapříčinila změnu o 3,8 mm Hg v nejnižších hodnotách a 4,9 mm Hg ve vrcholové hodnotě.

Dodatečné užití 0,005% latanoprostu k 0,5% timololu způsobilo změnu o 6 mm Hg v průměru diurnální křivky. Pevná kombinace 0,005% latanoprostu s 0,5% timololem způsobila změnu průměru o 3,0 mm Hg v průměru diurnální křivky. Autoři přehledového článku dodávají, že přidání dorzolamidu či latanoprostu snížilo významně nitrooční tlak u pacientů léčených předtím jen timololem. Omezením publikovaných studií však zůstává fakt, že neberou v úvahu incidenci pacientů, kteří nereagují na léčbu timololem.

(hul)

Zdroj: Webers ABC, et al: Adding Dorzolamide or Latanoprost to Timolol A Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Ophthalmology 2007;114:40–46.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Světový den glaukomu 6. března

Moto Světového dne glaukomu: "Zaostřeno na glaukom: 50/50 - nedejte zelenému zákalu šanci poškodit váš zrak"

Zobrazování terče zrakového nervu a vrstvy nervových vláken v diagnostice glaukomu

Většina studií zdůrazňuje nutnost hodnotit výsledky zobrazovacích vyšetření v souvislosti s výsledky funkčních metod (perimetrie) a dalšími klinickými parametry.

Prevalence očních vad u dětí

Prevalence očních vad u dětí zatím nebyla popsána v dostačující míře. Výzkum provedený v USA na velkém souboru 48 304 dětí by měl výrazně přispět k doplnění chybějících informací.Všechny novinky