Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Usnadnění diagnostiky glaukomu pomocí hodnocení asymetrie vrstvy retinálních nervových vláken mezi oběma očima

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 20.10.2016

Usnadnění diagnostiky glaukomu pomocí hodnocení asymetrie vrstvy retinálních nervových vláken mezi oběma očima

Cílem níže prezentované práce bylo zjistit, zda větší asymetrie tloušťky vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL) mezi jednotlivými páry očí může naznačovat přítomnost glaukomu, a dále najít nejlepší statistické metody a hodnoty, které odliší normální jedince a jedince s glaukomem a tím upozorní lékaře na počínající glaukomové postižení.

66 pacientů s primárním glaukomem otevřeného úhlu (POAG) a 40 stejně starých kontrolních jedinců podstoupilo vyšetření na komerčně dostupném optickém koherenčním tomografu se spektrální doménou. Pomocí statistických metod byly stanovovány hodnoty, které vykazovaly nejlepší senzitivitu a specificitu při odlišení pacientů s POAG od normálních jedinců.

Výsledky

Asymetrie RNFL pro celkový průměr, všechny kvadranty a všechny sektory byly významně větší u POAG než u normálních očí. Největší statistický rozdíl (p < 0,001) mezi POAG (23,64 ± 14,90 µm) a normálníma očima (3,58 ± 3,96 µm) vykazoval globální průměr, konkrétně u očí s POAG byla asymetrie 6,60× větší. Dolní kvadrant vykazoval druhý největší rozdíl, konkrétně u očí s POAG 3,91× větší asymetrii. Při použití hodnoty 6,0 mm, která byla při odlišování mezi normálními jedinci a jedinci s POAG statisticky vyhodnocena jako abnormální, dosáhla asymetrie RNFL mezi jednotlivýma očima pro globální průměr senzitivitu 74,24 % a specificitu 90 %. Tato hodnota představovala lepší kombinaci senzitivity a specificity, než činila asymetrie RNFL mezi jednotlivými očima v jakémkoliv kvadrantu nebo sektoru.

Závěr

Asymetrie RNFL mezi oběma očima může představovat klinicky užitečné OCT měření a poskytnout tak kvantitativní odhad časného glaukomového poškození. Nově vyvíjené algoritmy pro asymetrii RNFL mezi oběma očima pacienta mohou zlepšit možnosti odhalení glaukomu.

(lis)

Zdroj: Field M. G., Alasil T., Baniasadi N. et al. Facilitating glaucoma diagnosis with intereye retinal nerve fiber layer asymmetry using spectral-domain optical coherence tomography. J Glaucoma 2016; 25 (2): 167−176.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky ve čtyřletém sledování

Řada pacientů s glaukomem má potíže s dodržováním léčby, odhady jejich podílu se liší od 30 do 80 %. Retrospektivní studie ze Spojených států amerických si kladla za cíl zhodnotit dlouhodobé vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky a zjistit, zda vzorce ustálené během prvního roku léčby přetrvávají i následující 3 roky.

Výskyt mutací v genu CYP1B1 u juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem a pokročilou ztrátou zorného pole

Studie publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology zkoumala vliv genetických variant v genu CYP1B1 na vznik a projevy juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem.

Globální prevalence myopie a vysoké myopie a trendy vývoje v čase mezi lety 2000 a 2050

Práce publikovaná letos v květnu v časopisu Ophthalmology se zaměřuje na globální prevalenci myopie a předpovídá její vývoj až do roku 2050.Všechny novinky