Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie kortikosteroidy po penetrující keratoplastice

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 17.6.2012

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie kortikosteroidy po penetrující keratoplastice

Endotelová rejekce je hlavní příčinou selhání transplantátu po penetrující keratoplastice (PKP). Lokální kortikosteroidní terapie představuje zlatý standard v prevenci rejekce, nicméně léčebné protokoly se často liší. Práce přijatá k publikaci v časopise Ophthalmology si kladla za cíl zjistit účinnost a bezpečnost dlouhodobého užívání kortikosteroidních kapek po PKP v randomizované klinické studii.

Do studie bylo zařazeno 42 pacientů (21 mužů a 21 žen) průměrného věku 65,3 roku s čirým transplantátem, kteří podstoupili PKP před více než jedním rokem a po operaci aplikovali steroidy. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Steroidní skupina aplikovala 0,1% fluorometholon 3× denně, zatímco účastníci ve druhé skupině steroidy vysadili. Všichni pacienti byli sledování po dobu 12 měsíců. Hlavním výstupem bylo porovnání podílu očí bez endotelové rejekce, podílu očí s čirými štěpy a vzniku lokálních nebo systémových vedlejších účinků.

Z počátečního počtu 42 pacientů nedokončili studii 4 účastníci ze steroidní skupiny a 6 ze skupiny bez steroidů. Z těch, kteří se zúčastnili až do konce, vznikla endotelová rejekce u 1 jedince zařazeného do steroidní skupiny a u 6 pacientů ze skupiny bez steroidů. Rejekce vznikla v průměru za 5,2 ± 4,5 měsíce (průměr ± standardní odchylka) po zařazení do studie. Mezi jednotlivými skupinami byl zjištěn signifikantní rozdíl v incidenci rejekce, a to jak pomocí testu Chi-square, tak i Kaplan-Meierovy analýzy. Naproti tomu nebyl pozorován žádný rozdíl ve výsledné zrakové ostrosti, nitroočním tlaku, poškození epitelu, prodloužení času přerušení slzného filmu, progresi katarakty, infekci nebo incidenci systémových vedlejších účinků.

Na závěr práce autoři konstatovali, že dlouhodobější užívání 0,1% fluorometholonu působí příznivě v prevenci rejekce po PKP. Vzhledem k tomu, že nebyly zaznamenány žádné nepříznivé následky, doporučují užívat kortikosteroidy v nízké dávce i u málo rizikových pacientů.

(lis)

Zdroj: Shimazaki J., Iseda A., Satake Y., Shimazaki-Den S. Efficacy and Safety of Long-term Corticosteroid Eye Drops after Penetrating Keratoplasty A Prospective, Randomized, Clinical Trial. Ophthalmology. 2012 Jan 18. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rizikové faktory a výsledky trabekulektomie: dvacetiletá retrospektivní kohortová studie

Cílem práce přijaté k publikaci do prestižního časopisu Ophthalmology bylo retrospektivně analyzovat výsledky trabekulektomií během dvacetiletého sledovacího období a zjistit souvislosti mezi výsledkem a rizikovými faktory selhání tohoto chirurgického postupu.

Přístup oftalmologů ve Velké Británii k pacientům s glaukomem a rozsáhlými výpadky zorného pole při úvodním vyšetření

Nedávno vydané standardy Národního institutu klinické znamenitosti (National Institute of Clinical Excellence) navrhují, aby byl pacientům s glaukomem a závažnou poruchou zorného pole doporučen primární chirurgický zákrok.

Tichý nepřítel: souvislost mezi kataraktou, glaukomem a trabekulektomií

Práce publikovaná v časopise British Journal of Ophthalmology shrnuje současné poznatky o vzniku katarakty po trabekulektomii a selhání filtračního polštářku po extrakci katarakty.Všechny novinky