Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Trendy antiglaukomových operací ve Skotsku, Anglii a Walesu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 12.2.2016

Trendy antiglaukomových operací ve Skotsku, Anglii a Walesu

Roční počty trabekulektomií a implantací glaukomových drenážních implantátů provedených v letech 1993–2012 byly získány z databází národních zdravotních služeb Skotska, Anglie a Walesu. Roční míry trabekulektomií, glaukomových drenážních implantátů a cykloablací byly přepočítány na 100 000 obyvatel a analyzovány v následujících věkových skupinách: 0–14 let, 15–59 let a nad 60 let.

Nejvyšší roční míra trabekulektomie byla v roce 1995, poté následovalo ostré snížení a od roku 2000 jsou míry vyrovnané. Celkové roční míry glaukomových drenážních implantátů se v období mezi lety 2003 a 2012 zvýšily více než šestkrát. Ve věkové skupině 0–14 let se poměr trabekulektomií a glaukomových drenážních implantátů otočil, podíly trabekulektomie se snížily, zatímco podíly glaukomových drenážních implantátů se zvýšily. Od roku 2003 do 2012 se snížila míra cyklokryoterapie, zatímco míra fotokoagulace ciliárního tělíska se zdvojnásobila.

V závěru studie se uvádí, že trabekulektomie je nejčastěji prováděnou antiglaukomovou operací. Uplatnění glaukomových drenážních implantátů při chirurgickém řešení glaukomu však rapidně stoupá. Během studovaného období došlo v mladší věkové skupině (0–14 let) k otočení poměru mezi trabekulektomiemi a glaukomovými drenážními implantáty. Podíl cyklokryoterapie ciliárního tělíska dramaticky klesl, zatímco laserová fotokoagulace ciliárního tělíska si získává stále širší podporu.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Murphy C., Ogston S., Cobb C., MacEwen C. Recent trends in glaucoma surgery in Scotland, England and Wales. Br J Ophthalmol. 2015 Mar; 99 (3): 308–12.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Za úspěchem léčivého přípravku stojí účinná látka i léková forma

Glaukom je i ve 21. století významnou příčinou nově vzniklé slepoty. V jeho léčbě se čím dál častěji uplatňují prostaglandiny (PG), včetně analoga PGF2α latanoprostu. Inovací v léčbě latanoprostem je úprava lékové formy tak, aby byl přípravek snáze rozpustný ve vodě, ale zachoval si stabilitu.

Intervence u pacientů, kteří prodělali laserovou periferní iridotomii

Retrospektivní studie hodnotila použití medikamentózní, laserové nebo chirurgické intervence pro glaukom po laserové periferní iridotomii.

Vztah mezi jednonukleotidovými polymorfismy v genech pro metaloproteinázy a F2α prostaglandinovými receptory a odpovědí na léčbu latanoprostem u glaukomu s otevřeným úhlem

Studie si kladla za cíl zjistit, zda jednonukleotidové polymorfismy (SNPs) genů kódujících matrix metaloproteinázy a F2α prostaglandinový receptor mají souvislost s odpovědí na latanoprost u pacientů španělského původu s glaukomem. Zjištěno bylo celkem 5 SNPs se vztahem k odpovědi na léčbu latanoprostem.Všechny novinky