Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Trabekulektomie ve 21. století

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 31.12.2014

Trabekulektomie ve 21. století

Multicentrická průřezová studie, do které bylo zařazeno 428 očí 395 pacientů, si kladla za cíl zhodnotit účinnost a bezpečnost trabekulektomie ve Velké Británii.

Retrospektivně bylo zhodnoceno 428 za sebou jdoucích trabekulektomií provedených u 395 pacientů, jimž byl diagnostikován glaukom s otevřeným úhlem a kteří dosud nepodstoupili antiglaukomovou operaci. Sledovací doba činila minimálně 2 roky. Hlavními sledovanými parametry byla chirurgická úspěšnost, nitrooční tlak (NOT), zraková ostrost, komplikace a intervence. Úspěch se dále odstupňoval dle výsledných hodnot NOT, potřeby aplikace antiglaukomatik či  punkce filtračního polštářku jehlou a dle nutnosti provést resuturu/revizi pro hypotonii. Reoperace a ztráta vnímání světla byly klasifikovány jako selhání.

Antifibrotika byla použita ve 400 případech (93 %), přičemž ve 271 případech se jednalo o mitomycin C (MMC) a ve 129 případech o 5-fluorouracil (5-FU). Dva roky po operaci byla hodnota NOT (průměr ± standardní odchylka) 12,4 ± 4 mmHg a 342 pacientů (80 %) mělo NOT ≤ 21 mmHg a dosáhlo 20% snížení předoperačních hodnot NOT bez nutnosti aplikace antiglaukomatik. NOT ≤ 21 mmHg a 20% snížení předoperačních hodnot NOT pak bylo zjištěno celkově u 374 pacientů (87 %). Dosažení hodnot NOT ≤ 18 mmHg a 20% snížení předoperačních hodnot NOT bez nutnosti aplikace antiglaukomatik bylo zaznamenáno u 337 trabekulektomií (78 %), a pokud byli započítáni i pacienti, kteří potřebovali antiglaukomatika, pak těchto hodnot bylo dosaženo u celkem 367 trabekulektomií (86 %).

Pooperační léčba zahrnovala manipulaci se stehy u 184 pacientů (43 %), resuturu nebo revizi pro hypotonii u 30 pacientů (7 %), punkci filtračního polštářku u 71 pacientů (17 %) a extrakci katarakty u 111 ze 363 pacientů (31 %). 119 pacientům (28 %) byl po operaci podán subkonjunktiválně 5-FU. Ztráta více než dvou řádků na Snellenových optotypech byla zjištěna u 24 ze 428 pacientů (5,6 %). Celkem 31 ze 428 pacientů mělo hypotonii s pozdní manifestací (NOT < 6 mmHg po 6 měsících od operace), u 3 z nich došlo k poklesu zrakové ostrosti o více než dva řádky na Snellenových optotypech. Prosakování filtračního polštářku bylo pozorováno v 59 případech (14 %), přičemž u 56 se vyskytlo během prvních 3 měsíců. U dvou pacientů vznikla infekce filtračního polštářku. Endoftalmitida v souvislosti s filtračním polštářkem se rozvinula u jednoho pacienta během prvního měsíce po operaci a u jednoho pacienta 3 roky po operaci.

Průzkum ukázal, že u trabekulektomií lze dosáhnout dobrých výsledků s nízkým počtem chirurgických komplikací, nutná je však intenzivní proaktivní pooperační péče.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Kirwan J. F. et al. Trabeculectomy Outcomes Group Audit Study Group. Trabeculectomy in the 21st century: a multicenter analysis. Ophthalmology. 2013 Dec; 120 (12): 2532–2539.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průnik lokálních antibiotik do oka

Studie hodnotila u pacientů podstupujících operaci katarakty průnik lokálně podávaných antibiotik chloramfenikolu, tobramycinu a netilmicinu do přední komory oka. Měřitelných koncentrací bylo dosaženo pouze u chloramfenikolu.

Genetická predispozice, antioxidanty v potravě a dlouhodobá incidence věkem podmíněné makulární degenerace ve dvou populacích

Studie zjišťovala vzájemné ovlivnění mezi genetickou predispozicí k věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) a příjmem antioxidantů nebo konzumací ryb na riziko vzniku této choroby.

Prevalence zrakového postižení u pacientů s glaukomem na sklonku života

Studie analyzovala klinická data 122 pacientů s glaukomem, kteří byli sledováni na očním oddělení ve velké nemocnici v Nizozemsku a zemřeli mezi červencem 2008 a červencem 2010. Cílem publikované práce bylo odhadnout prevalenci zrakového postižení u pacientů s glaukomem na sklonku života.Všechny novinky