Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Srovnání výsledků trabekulektomie po automatizované zadní lamelární keratoplastice a penetrující keratoplastice

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.7.2012

Srovnání výsledků trabekulektomie po automatizované zadní lamelární keratoplastice a penetrující keratoplastice

Cílem retrospektivní studie případů a kontrol bylo porovnání výsledků trabekulektomie po automatizované keratoplastice endotelu se sloupnutím Descemetovy membrány (Descemet stripping automated endothelial keratoplasty – DSAEK) a po penetrující keratoplastice (PK).

Do studie byli zařazeni pacienti, kteří prodělali trabekulektomii s mitomycinem C pro nekontrolovatelně zvýšený nitrooční tlak (NOT). Vyloučeni byli jedinci s již preexistujícím glaukomem. Analyzována byla data 20 pacientů s trabekulektomií po DSAEK a 41 pacientů s trabekulektomií po PK. Hlavním posuzovaným výsledkem byla kontrola NOT 12 měsíců po operaci. Sekundárními hodnocenými kritérii byly postoperativní intervence včetně znovuzavedení antiglaukomové terapie, uvolnění filtračního polštářku jehlou s 5-fluorouracilem (5FU) nebo provedení další antiglaukomové operace a dále incidence komplikací vzniklých v souvislosti s trabekulektomií anebo s transplantací rohovky.

V předoperačních hodnotách NOT nebyly mezi oběma skupinami pacientů zjištěny žádné rozdíly (35,5 ± 10,1 vs. 32,9 ± 8,9, P = 0,31). Dvanáct měsíců po trabekulektomii byla průměrná hodnota NOT ve skupině s DSAEK nižší než u kontrolní skupiny s PK (10,6 ± 3,2 vs. 14,6 ± 8,5, P = 0,04). Podíl pacientů, u kterých bylo dosaženo hodnoty NOT menší než 12 mmHg, byl signifikantně vyšší ve skupině pacientů s DSAEK (80,0 % oproti 48,6 %, P = 0,03). Podíl očí, u kterých bylo nutné provést další intervenci, byl mezi oběma skupinami srovnatelný (všechny intervence skupina s DSAEK vs. skupina s PK 20,0 % vs. 39,5%, P = 0,15; nutnost léčby antiglaukomatiky: 15,0 % vs. 39,5 %, P = 0,08; uvolnění filtračního polštářku jehlou s 5FU: 20,0 % vs. 23,7 %, P > 0,99; další antiglaukomová operace: 0 % vs. 13,2 %, P = 0,15). Selhání rohovkového transplantátu po trabekulektomii bylo pozorováno u 10,0 % případů s provedeným DSAEK a u 10,5 % kontrol s PK (P =1,0).

Trabekulektomií po DSAEK bylo ve srovnání s trabekulektomií po PK v časovém horizontu 12 měsíců dosaženo nižších průměrných hodnot NOT a zároveň byl vyšší podíl pacientů ze skupiny s DSAEK, u kterých bylo dosaženo NOT nižší než 12 mmHg. Nebyl zjištěn rozdíl v nutnosti provedení dalších intervencí nebo v incidenci ostatních komplikací. Trabekulektomie byla vyhodnocena jako účinná chirurgická metoda v terapii zvýšeného NOT u pacientů po operaci DSAEK. DSAEK se jevil z hlediska úspěchu trabekulektomie ve srovnání s PK jako výhodnější.

(lis)

Zdroj: Boey P. Y. et al. Outcomes of trabeculectomy after descemet stripping automated endothelial keratoplasty: a comparison with penetrating keratoplasty. Am J Ophthalmol. 2012 Jun; 153 (6): 1091–1098.e2; doi: 10.1016/j.ajo.2011.12.014

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv tloušťky rohovky na měření nitroočního tlaku pomocí Goldmannovy aplanační tonometrie a korekční vzorce u jednotlivých očí

Retrospektivní studie série případů publikovaná v časopise Ophthalmology se zaměřila na posouzení užitečnosti korekčních vzorců založených na hodnotách centrální tloušťky rohovky (CCT) u očí rozdělených do různých skupin dle CCT.

Význam rodinné anamnézy jako rizikového faktoru pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace

Rodinná anamnéza je považována za jeden z rizikových faktorů věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Sklon ke vzniku VPMD je ovlivňován věkem, etnickým původem, genetickými faktory a faktory okolního prostředí, především kouřením.

Porovnání účinku 2,5% povidonu jodidu a 1% tetracyklinu při prevenci ophthalmia neonatorum

Onemocnění ophthalmia neonatorum je definováno jako zánět spojivek infekční i neinfekční etiologie, který vznikne během prvního měsíce života. Bez preventivní terapie se zjišťuje u 8,1 až 22 % dětí.Všechny novinky