Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Srovnání účinku podávání latanoprostu, travoprostu a bimatoprostu na nitrooční tlak pacientů se zeleným zákalem či s nitrooční hypertenzí

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.5.2008

Srovnání účinku podávání latanoprostu, travoprostu a bimatoprostu na nitrooční tlak pacientů se zeleným zákalem či s nitrooční hypertenzí

Stále větší roli v léčbě glaukomu hrají analoga prostaglandinů. Donedávna však chyběly údaje o působení těchto léčiv během celých 24 hodin, k dispozici byla jen data o jejich účincích v průběhu dne bez informací o nočním působení. Publikovaná data ohledně účinku analog prostaglandinů také nebyla konzistentní.

Noecker a kol. zjistili signifikantně větší účinnost bimatoprostu v porovnání s latanoprostem v časech 8.00 a 16.00. Naopak výzkum autorů Parrish a kol. ukázal, že všechna tři výše uvedená analoga prostaglandinů jsou svým účinkem srovnatelná. Bylo proto na místě ověřit novou studií tyto údaje a doplnit data o účinnost analog prostaglandinů během noci.

Cílovou skupinou se v novém výzkumu stalo 24 pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem a 20 osob s nitrooční hypertenzí. Pomocí randomizované dvojitě zaslepené studie byla srovnávána redukce nitroočního tlaku v průběhu dvaceti čtyř hodin po podání 0,005% latanoprostu, 0,004% travoprostu a 0,03% bimatoprostu.

Všichni pacienti podstoupili léčbu všemi analogy prostaglandinů v náhodném pořadí, mezi podáním léčiv vždy byla zařazena třicetidenní wash out (vymývací) perioda. V rámci studie byla u každého nemocného zaznamenána křivka změn nitroočního tlaku v době, kdy nedostával žádnou léčbu (výchozí stav) a poté během léčby. Nitrooční tlak byl měřen přesně po třech hodinách počínaje 3.00 ráno pomocí elektronického tonometru a Goldmannova tonometru. Zároveň byl v tomtéž čase zapsán krevní tlak sledované osoby.

Výsledky ukázaly, že všechna tři sledovaná analoga prostaglandinů působila vysoce účinně na nitrooční tlak. Průměrná redukce nitroočního tlaku byla velmi podobná u všech tří srovnávaných léčiv, žádný ze sledovaných rozdílů v jednotlivých časech nedosáhl hladiny statistické významnosti. Účinek léčiv byl podstatně větší během dne (9.00–21.00) než během noci.

Přes snížený účinek analog prostaglandinů v nočních hodinách výsledky potvrdily vysokou klinickou účinnost těchto léčiv při léčbě glaukomu. Účinnost jednotlivých látek se jeví být srovnatelná.

(hul)

Zdroj: Orzalesi N, Rossetti L, Bottoli A, Fogagnolo P. Comparison of the Effects of Latanoprost, Travoprost, and Bimatoprost on Circadian Intraocular Pressure in Patients with Glaucoma or Ocular Hypertension. Ophthalmology 2006;113:239–246.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozvoj glaukomového poškození: TNF a kyslíkové radikály

Již zhruba před dvěma lety vyšel článek amerických autorů, ve kterém doporučují zaměřit se v léčbě glaukomu proti molekule tumor necrosis factor alfa. Prý existuje spojitost mezi zvýšeným nitroočním tlakem a zvýšenou hladinou TNF-alfa.

Může mít podávání alfa-tokoferolu neuroprotektivní účinek při glaukomovém poškození?

Podle výsledků některých studií může mít podávání alfa-tokoferolu příznivý účinek na snížení nitroočního tlaku a také na zlepšení krevního průtoku v průběhu léčby glaukomu.

Vliv kombinace dorzolamidu či latanoprostu s timololem na snížení nitroočního tlaku

Analoga prostaglandinů patří mezi nejmodernější léky v oftalmologii. Zvyšují absorpci komorové vody uveosklerální cestou.Všechny novinky