Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Srovnání hodnocení papily zrakového nervu pomocí Heidelberského retinálního tomografu (HRT) a vyšetřením lékaři s různou mírou zkušeností s glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.11.2011

Srovnání hodnocení papily zrakového nervu pomocí Heidelberského retinálního tomografu (HRT) a vyšetřením lékaři s různou mírou zkušeností s glaukomem

Cílem studie nedávno publikované v časopise Eye bylo porovnat diagnostickou přesnost Moorfieldské regresní analýzy (MRA) a Glaucoma probability score (GPS) při hodnocení nálezu získaného pomocí Heidelberského retinálního tomografu (HRT) se subjektivním hodnocením fotografií papily zrakového nervu provedeném oftalmology s různě rozsáhlými zkušenostmi s glaukomem.

Metodika

Digitální fotografie papily zrakového nervu a HRT zobrazení od 97 pacientů s glaukomem s výpadky v zorném poli a od 138 zdravých jedinců měly být vždy zařazeny do jedné ze tří skupin: normální nález, hraniční nález nebo abnormální nález. U jednotlivých metod hodnocení – MRA, GPS a hodnocení lékaři – byla určena senzitivita a specificita. Nálezy byly také klasifikovány podle velikosti papily zrakového nervu a tíže zrakového postižení.

Výsledky

Studie se zúčastnilo 45 lékařů. Pokud by byly hraniční výsledky nahlíženy jako normální, senzitivita by byla signifikantně vyšší (p < 5%) u MRA i GPS ve srovnání s průměrným lékařským hodnocením (87 % resp. 79 % v případě MRA a GPS a 62 % u lékařských hodnocení). Specificita se pohybovala od 86 % u MRA k 97 % u hodnocení lékařů, avšak rozdíly nebyly statisticky významné. U očí s malou plochou papily zrakového nervu byla senzitivita 75 % v případě MRA, 60 % u průměrného lékařského hodnocení a 25 % u GPS. U očí s velkou plochou zrakového nervu byla senzitivita 100 % u MRA i GPS, ale jen 68 % u průměrného lékaře.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že senzitivita MRA v detekci abnormálního nálezu je lepší než u běžného lékařského vyšetření, toto však neplatí pro vyšetření provedená odborníky na problematiku glaukomu. Metoda MRA správně zařadila všechny oči s pokročilým glaukomem a prokázala nejlepší senzitivitu u očí s malou plochou papily zrakového nervu.

(vek)

Zdroj: Andersson S, et al. Optic disc classification by the Heildeberg Retina Tomograph and by physicians with varying experience of glaucoma. Eye 2011(Aug 12). doi: 10.1038/eye.2011.172. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Latanoprost je v léčbě dětského glaukomu přinejmenším stejně účinný a bezpečný jako timolol

Ve Spojených státech se každý rok objeví přibližně 200 nových případů dětského glaukomu, což odpovídá roční incidenci 1/15–20 tisíc. Častější výskyt dětského glaukomu je zaznamenáván v arabské, arménské a rumunské populaci.

Heritabilita a riziko vzniku uzávěru komorového úhlu u sourozenců

Autoři zajímavé nedávno publikované práce vyšetřovali pacienty asijského původu s primárním uzávěrem komorového úhlu a primárním glaukomem s uzavřeným komorovým úhlem a jejich příbuzné prvního stupně s cílem určit heritabilitu úzkého komorového úhlu.

Význam jednotlivých vyšetření zrakových funkcí při diagnostice a sledování progrese glaukomu: zpráva American Academy of Ophthalmology

Práce uveřejněná v časopise Ophthalmology shrnuje a hodnotí efektivitu a možnost využití různých typů testů a vyšetření zrakových funkcí v diagnostice glaukomu, stejně jako při hodnocení případné progrese onemocnění.Všechny novinky