Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Rizikové faktory progrese výpadků zorného pole u pacientů s léčeným glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 31.7.2011

Rizikové faktory progrese výpadků zorného pole u pacientů s léčeným glaukomem

Cílem studie uveřejněné v časopise Archives of Ophthalmology bylo určit proměnné (závislé nebo nezávislé na výši nitroočního tlaku – NOT), které jsou asociovány s progresí výpadků zorného pole u léčeného glaukomu.

Metodika

Do studie byli zařazeni pacienti s léčeným glaukomem a prokazatelně postupujícími výpadky zorného pole, u kterých bylo provedeno minimálně osm vyšetření zorného pole na jednom oku podle standardu SITA 24-2. Všechna vyšetření proběhla v době od ledna 1999 do září 2009. Proměnné, u nichž byla zjišťována případná asociace s progresí výpadků zorného pole, zahrnovaly věk, pohlaví, rasu, centrální tloušťku rohovky, průměrnou odchylku celého zorného pole v době zahájení studie, průměrný NOT v celém průběhu studie, maximální hodnotu NOT, fluktuaci hodnot NOT, případné hemoragie disku a přítomnost beta-zóny peripapilární atrofie.

Výsledky

Pro účely studie bylo vybráno 587 očí od 587 pacientů (průměrný věk 64,9 ± 13,0 let). Průměrný počet vyšetření zorného pole, provedených v průměrném rozmezí 6,4 ± 1,7 roku, byl 11,1 ± 3,0. Pomocí univariantní analýzy byla zjištěna závislost mezi zvýšeným rizikem progrese výpadků zrakového pole a následujícími parametry: vyšší věk (OR 1,19 na každou dekádu; P = 0,01), diagnóza exfoliačního syndromu při vstupu do studie (OR 1,79; P = 0,01), snížení centrální tloušťky rohovky (OR 1,38 na každých 40 μm; P < 0,01), zjištěné hemoragie disku (OR 2,31; P < 0,01), přítomnost beta-zóny peripapilární atrofie (OR 2,17; P < 0,01) a všechny parametry týkající se NOT. Podle multivariantní analýzy byly s vyšším rizikem progrese výpadků zorného pole asociovány tyto proměnné: maximální hodnota NOT (OR 1,13; P < 0,01), snížení centrální tloušťky rohovky (OR 1,45 na 40 μm; P < 0,01), hemoragie disku (OR 2,59; P < 0,01) a přítomnost beta-zóny peripapilární atrofie (OR 2,38; P < 0,01).

Závěr

Rizikové faktory závislé i nezávislé na hodnotě NOT ovlivňují u pacientů s léčeným glaukomem progresi onemocnění. Maximální hodnota NOT je pro predikci progrese lepší než průměrný NOT nebo míra jeho fluktuace.

(vek)

Zdroj: De Moraes C. G. et al: Risk factors for visual field progression in treated glaucoma. Arch Ophthalmol. 2011 May; 129 (5): 562–8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Iridokorneální endoteliální syndrom napodobující melanom duhovky: studie 71 případů

Iridokorneální endoteliální syndrom (ICE syndrom) zahrnuje skupinu onemocnění, která se projevují abnormalitami ve vnitřní korneální vrstvě.

Vznik věkem podmíněné makulární degenerace je asociován s kouřením, nikoli však s hladinou mastných kyselin – výsledky japonské studie

Účelem studie japonských autorů bylo zhodnotit význam ovlivnitelných rizikových, případně protektivních faktorů pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace v japonské populaci.

Podprahová transpupilární termoterapie v léčbě chronického serózního odchlípení makuly

Chronická centrální serózní chorioretinopatie (CCSC) je vzácné a závažné onemocnění charakterizované přetrvávající subretinální exudací, rozsáhlými oblastmi atrofie retinálního pigmentového epitelu, cystoidním makulárním edémem, choroidální neovaskularizací a snížením zrakové ostrosti.Všechny novinky