Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Rizikové faktory a výsledky trabekulektomie: dvacetiletá retrospektivní kohortová studie

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 11.6.2012

Rizikové faktory a výsledky trabekulektomie: dvacetiletá retrospektivní kohortová studie

Cílem práce přijaté k publikaci do prestižního časopisu Ophthalmology bylo retrospektivně analyzovat výsledky trabekulektomií během dvacetiletého sledovacího období a zjistit souvislosti mezi výsledkem a rizikovými faktory selhání tohoto chirurgického postupu.

Identifikace pacientů probíhala analýzou záznamů v operačních knihách (521 zákroků u 380 pacientů). Do studie bylo zařazeno 234 pacientů, u kterých bylo možno dohledat klinickou dokumentaci a kteří mezi lednem 1988 a prosincem 1990 podstoupili v Addenbrookově nemocnici ve městě Cambridge ve Velké Británii celkem 330 trabekulektomií.

Operace byla považována za úspěšnou, pokud nitrooční tlak dosáhl hodnot < 21 mmHg. V případě, že nebyla nutná další léčba, byl výsledek hodnocen jako „velmi úspěšný“. Pokud pacienti vyžadovali doplňkovou léčbu, byl výsledek hodnocen jako „omezený úspěch“. Funkční úspěch byl definován jako absence progrese do pásma legální slepoty (zraková ostrost 3/60 nebo zrakové pole < 10 stupňů).

Po 20 letech spadalo do kategorie velmi úspěšného výsledku 57 % pacientů, u 88 % byl úspěch omezený nebo lepší a u 15 % došlo k progresi do stadia slepoty. Riziko selhání trabekulektomie bylo větší u mladších pacientů a u jedinců s glaukomem při uveitidě. Pacienti s pseudoexfoliací nebo afakií měli větší pravděpodobnost vzniku slepoty. Kromě toho bylo zjištěno, že u pacientů, kteří užívali před operací dva nebo více lokálně aplikovaných léků nebo měli pokročilou ztrátou zorného pole, existuje větší riziko selhání trabekulektomie a vzniku slepoty.

Dvacet let po trabekulektomii lze tedy očekávat, že zhruba 60 % pacientů bude bez lokální léčby, a pokud zařadíme pacienty s doplňkovou lokální terapií, lze příznivého výsledku dosáhnout přibližně u 90 % jedinců. Věk pacienta, lokální léčba před operací, typ glaukomu a jeho závažnost ovlivňují nezávisle výsledek. Trabekulektomie představuje proto dlouhodobé řešení při kontrole nitroočního tlaku.

(lis)

Zdroj: Landers J., Martin K., Sarkies N., Bourne R., Watson P. A Twenty-Year Follow-up Study of Trabeculectomy: Risk Factors and Outcomes. Ophthalmology. 2011 Dec 23. [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přístup oftalmologů ve Velké Británii k pacientům s glaukomem a rozsáhlými výpadky zorného pole při úvodním vyšetření

Nedávno vydané standardy Národního institutu klinické znamenitosti (National Institute of Clinical Excellence) navrhují, aby byl pacientům s glaukomem a závažnou poruchou zorného pole doporučen primární chirurgický zákrok.

Tichý nepřítel: souvislost mezi kataraktou, glaukomem a trabekulektomií

Práce publikovaná v časopise British Journal of Ophthalmology shrnuje současné poznatky o vzniku katarakty po trabekulektomii a selhání filtračního polštářku po extrakci katarakty.

Porovnání toxicity vyvolané konzervačními látkami na jednu a více vrstev buněk spojivky

Konzervační látky se přidávají k očním lékům, aby zabránily kontaminaci mikroorganismy. Řada studií zaměřených na jednu vrstvu rohovkových a spojivkových buněk poukazuje na toxicitu nejčastěji používaného konzervačního prostředku benzalkoniumchloridu.Všechny novinky