Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Riziko zvýšení nitroočního tlaku a vzniku glaukomu u pacientů s uveitidou

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.6.2014

Riziko zvýšení nitroočního tlaku a vzniku glaukomu u pacientů s uveitidou

Multicentrická studie publikovaná v časopise Ophthalmology hodnotila incidenci zvýšeného nitroočního tlaku a glaukomového poškození terče zrakového nervu u pacientů s uveitidou, randomizovaných do dvou skupin léčby steroidy.

Cílem studie bylo zjistit incidenci zvýšeného nitroočního tlaku (NOT) a glaukomového postižení terče zrakového nervu v období 2 let u pacientů s uveitidou, kteří byli randomizováni k nitroočnímu implantátu s fluocinolonacetonidem nebo k podávání systémové terapie. Pacienti a jejich oči, u kterých došlo ke zvýšení NOT nebo poškození terče zrakového nervu, byli detailně charakterizováni.

Zařazeni byli jedinci ve věku ≥ 13 let, u kterých byla během posledních 60 dnů přítomna aktivní neinfekční intermediální uveitida, zadní uveitida nebo panuveitida a kteří byli indikováni k systémové léčbě kortikosteroidy. Vyšetření zorného pole proběhlo na začátku studie a dále každých 12 měsíců. Stereoskopické fotografie terče zrakového nervu byly pořízeny na začátku studie a dále při kontrolních vyšetřeních ve 3., 6., 12. a 24. měsíci. Nitrooční tlak byl měřen při každé návštěvě. Diagnóza glaukomu byla stanovena, pokud došlo ke zvýšení poměru velikosti jamky k velikosti terče (C/D) a současně k progresi výpadů zorného pole nebo pouze ke zvýšení poměru C/D v případech, kdy nebylo možné změnu zorného pole zhodnotit pro výchozí těžkou ztrátu zraku nebo pro chybějící data.

Výsledky ukázaly, že 65 % pacientů s implantáty prodělalo elevaci NOT ≥ 10 mmHg oproti 24 % pacientů ze skupiny se systémovou léčbou (P < 0,001). Obdobná čísla byla zjištěna pro nutnost zavedení léčby vedoucí ke snížení NOT, která byla indikována u 69 % pacientů s implantáty a u 26 % pacientů léčených systémově (P < 0,001). Poškození terče zrakového nervu vzniklo u 23 % jedinců s implantáty oproti 6 % jedinců léčených celkově (P < 0,001). Kromě přidělené léčby souvisela incidence glaukomu s negroidní rasou, zvolenými antiglaukomatiky a aktivitou uveitidy (P < 0,05).

Riziko zvýšení NOT ≥ 10 mmHg a vzniku glaukomové neuropatie optiku bylo během prvních dvou let u očí s implantáty zhruba 4× vyšší než u očí pacientů léčených pomocí systémové terapie. Pokud léčba zánětu ohrožujícího zrak vyžaduje zavedení implantátu, je nutná pečlivá monitorace NOT a včasná léčba (často spočívající i v provedení filtrující operace).

(lis)

Zdroj: Friedman D. S. et al. pro MUST Research Group. Risk of elevated intraocular pressure and glaucoma in patients with uveitis: results of the multicenter uveitis steroid treatment trial. Ophthalmology. 2013 Aug; 120 (8): 1571–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Refrakční výsledky kombinované operace katarakty a glaukomu

Retrospektivní studie hodnotila refrakční výsledky kombinované operace katarakty a glaukomu. Výsledky byly uspokojivé u většiny pacientů, nicméně u kontrolní skupiny, která prodělala pouze operaci katarakty, bylo procento dosažení cílové refrakce vyšší a indukovaný astigmatismus nižší.

Uzávěr úhlu a primární glaukom s uzavřeným úhlem dnes a výhledy do budoucnosti

Primární glaukom s uzavřeným úhlem je oproti primárnímu glaukomu s otevřeným úhlem více destruktivní a nese s sebou trojnásobně větší riziko těžkého oboustranného postižení zraku. Předkládaný souborný článek se zabývá primárním glaukomem s úzkým úhlem a představuje výhledy do budoucnosti vzhledem k novým diagnostickým a léčebným metodám.

Porovnání kvality života pacientů s glaukomem léčených medikamentózně a chirurgicky

Průřezová studie porovnávala vliv medikamentózní a chirurgické léčby glaukomu na kvalitu života pacientů s ohledem na zdraví. Bylo zjištěno, že chirurgicky léčení pacienti s počínajícím glaukomem hodnotí kvalitu života níže především z psychologických důvodů.Všechny novinky