Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Riziko vzniku relapsu u primární akutní přední uveitidy

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.9.2012

Riziko vzniku relapsu u primární akutní přední uveitidy

Retrospektivní kohortová studie hodnotila riziko a rizikové faktory vzniku druhé epizody (relapsu) u pacientů s recidivující primární přední akutní uveitidou. Odhaduje se, že uveitida zapříčiňuje ve Spojených státech amerických každý rok 30 000 nových případů legální slepoty a až 10 % všech případů slepoty. Přední uveitida tvoří až 92 % ze všech případů uveitid a podílí se tak signifikantně na ztrátě zraku způsobené tímto onemocněním.

Účastníky studie byli pacienti s primární přední uveitidou s remisí první ataky během 90 dnů od úvodní diagnózy, kteří navštívili jedno ze čtyř univerzitních očních center specializujících se na záněty. Data byla sesbírána standardním vyhodnocením klinické dokumentace. Hlavním posuzovaným faktorem byla doba do vzniku relapsu přední uveitidy a jeho rizikové faktory.

Celkem bylo zařazeno 102 pacientů s první epizodou přední uveitidy vyšetřených během 90 dnů od úvodní diagnózy a sledovaných 165 osoboroků po dosažení remise úvodní epizody onemocnění. Většinu pacientů představovaly ženy (60 %) bílé rasy (78 %). K opakovanému vzniku přední uveitidy došlo u 40 pacientů. Incidence relapsu činila 24 % na osoborok (95% interval spolehlivosti [CI] 17–33 %). V remisi po dobu minimálně 1,5 roku zůstalo 61 % pacientů (95% CI 48–71 %). Mladší dospělí měli signifikantně vyšší riziko vzniku relapsu než dospělí středního věku (poměr rizik [18- až 35leté osoby vs. 35- až 55leté osoby] 2,7; 95% CI 1,3–6,0).

Výsledky studie ukázaly, že u řady pacientů s primární přední uveitidou, kteří navštíví specializované pracoviště, dojde k relapsu onemocnění. Vyšší riziko mají dospělí z nižší věkové skupiny. Vzhledem k obecně vysokému riziku vzniku relapsu by měla péče o pacienty s primární přední uveitidou zahrnovat jasně stanovený plán detekce a léčby relapsů.

(lis)

Zdroj: Grunwald L., et al. Risk of relapse in primary acute anterior uveitis. Ophthalmology. 2011 Oct; 118 (10): 1911–5; doi: 10.1016/j.ophtha.2011.02.044

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sítnicové protézy: současné klinické výsledky a budoucí perspektivy

Souhrnný referát na téma protetické sítnice se soustředí na tři hlavní oblasti. První jsou histopatologické změny lidské sítnice postižené dvěma nejčastějšími degenerativními onemocněními.

Klinický význam starých a nových genů pro glaukom s otevřeným úhlem

Celogenomové asociační studie odhalily nové skutečnosti týkající se genetických determinant glaukomu s otevřeným úhlem (OAG).

Změny trendů incidence infekcí souvisejících s filtračním polštářkem po trabekulektomii

Cílem studie publikované autory Rai et al. v časopise British Journal of Ophthalmology bylo zhodnotit incidenci pozdních pooperačních infekcí souvisejících s filtračním polštářkem u trabekulektomie s mitomycinem (MMC) v rámci jednoho pracoviště.Všechny novinky