Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice u 202 226 pacientů při porovnání s druhým, neoperovaným okem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.9.2014

Riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice u 202 226 pacientů při porovnání s druhým, neoperovaným okem

Cílem studie bylo zjistit u 202 226 pacientů riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice po fakoemulzifikaci v poměru k riziku vzniku odchlípení sítnice u druhého, neoperovaného oka pacienta. Dlouhodobým sledováním bylo prokázáno, že až 10 let po operaci katarakty existuje signifikantně zvýšené riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice. Protože bylo za referenční zvoleno druhé oko pacienta, může být riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice přičítáno operaci katarakty.

Cílem studie provedené v Dánsku bylo zjistit u 202 226 pacientů riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice po fakoemulzifikaci prvního oka ve srovnání s rizikem vzniku odchlípení sítnice u druhého, neoperovaného oka. Na rozdíl od současné práce porovnávali předchozí studie incidenci pseudofakického odchlípení sítnice pouze s fakickýma očima v běžné populaci.

V období od roku 2000 do 2010 podstoupilo 202 226 jedinců nekomplikovanou operaci katarakty s fakoemulzifikací. Zákroky byly vyhledány přes Národní registr pacientů v Dánsku a občanské registrační číslo. Údaje byly porovnávány s druhým, neoperovaným okem pacienta.

Autoři studie zjistili 110 případů rhegmatogenního odchlípení sítnice u druhého, neoperovaného oka. U těchto očí bylo signifikantně vyšší riziko odchlípení sítnice spojeno s mužským pohlavím a mladším věkem. Na očích po operaci katarakty činil počet odchlípení sítnice 465. Relativní riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice bylo 4,23. Vliv operace katarakty na relativní riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice nebyl statisticky modifikován pohlavím ani věkem. Při porovnání se ženami nebyl u mužů poměr rizika vzniku pseudofakického odchlípení sítnice signifikantně vyšší. Nejvyšší byl u kohorty 40letých a nejnižší u kohorty 80letých. Dále bylo riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice značně zvýšeno během prvních 6 měsíců po zákroku, poté došlo k jeho snížení, nicméně stále zůstalo až 10 let po operaci katarakty signifikantně zvýšeno.

Dlouhodobým sledováním bylo tedy prokázáno signifikantně vyšší riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice, a to až 10 let po operaci katarakty. Protože byly údaje porovnávány s druhým okem pacienta, lze riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice přičítat operaci katarakty.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Bjerrum S. S., Mikkelsen K. L., La Cour M. Risk of pseudophakic retinal detachment in 202,226 patients using the fellow nonoperated eye as reference. Ophthalmology. 2013 Dec; 120 (12): 2573–2579.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pooperační zvýšení objemu šedé kůry mozkové ve zrakové korové oblasti po jednostranné operaci katarakty

Publikace v časopise Acta Ophthalmologica poukazuje na to, že po operaci jednostranné katarakty dochází ke zvětšení objemu šedé mozkové hmoty. Konstatuje, že i ve stárnoucí zrakové kůře je přítomna korová plasticita závislá na aktivitě, přičemž obnovení poškozeného zraku může být spouštěcím mechanismem.

Prevalence a závažnost nezjištěného manifestního glaukomu

Práce publikovaná v prestižním časopise Ophthalmology se zabývá prevalencí a závažností nedetekovaného manifestního glaukomu. Bylo zjištěno, že prevalence nedetekovaného glaukomu stoupá s věkem, a to na rozdíl od jeho závažnosti, která u jedinců nad 60 let již nestoupá. Jedna třetina subjektů s doposud nediagnostikovaným glaukomem měla pokročilé stadium onemocnění alespoň na jednom oku. Unilaterálně slepí pacienti se vyskytovali ve všech věkových skupinách.

Glaukomové poškození makuly

Článek podává důkazy a upozorňuje na to, že časné glaukomové poškození zahrnuje také makulu. Kliničtí lékaři by si měli být vědomi, že se jedná o častou komplikaci, která může být při použití standardních metod podceněna.Všechny novinky