Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Prevalence glaukomu u venkovské populace severní Číny

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 13.1.2013

Prevalence glaukomu u venkovské populace severní Číny

Práce uveřejněná v časopise Ophthalmology si kladla za cíl zjistit prevalenci a typy glaukomu u venkovského obyvatelstva severní Číny.

Studie se zúčastnili náhodně vybraní jedinci ve věku 40 let a více žijící ve správním celku Kailu, nacházejícím se v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Každý účastník podstoupil pohovor a oční vyšetření, které zahrnovalo aplanační tonometrii, měření centrální tloušťky rohovky, gonioskopii, vyšetření předního segmentu na štěrbinové lampě, posouzení fundu v mydriáze a screeningové testování zorného pole. Diagnóza glaukomu byla stanovena na základě kritérií Mezinárodní společnosti geografické a epidemiologické oftalmologie.

Z 5 949 jedinců ve věku 40 let a více bylo vyšetřeno 5 197 lidí (tj. 87,36 % populace). Glaukom byl zjištěn u 169 (3,28 %) vyšetřených, přičemž 73 (43 %) jedinců z této skupiny mělo primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG), 90 (53 %) primární glaukom s uzavřeným úhlem (PACG) a u 6 (4 %) byl zjištěn glaukom sekundární. Po úpravách beroucích v potaz celkovou populaci Kailu byla stanovena prevalence glaukomu u jedinců ve věku 40 let a více na 2,90 % (95% interval spolehlivosti 2,02–3,78 %). Prevalence PACG činila 1,42 % (95% interval spolehlivosti 0,82–2,02%) a POAG 1,41 % (95% interval spolehlivosti 0,79–2,02 %). Ze 169 účastníků, u kterých byl glaukom v rámci této studie diagnostikován, si pouze 54 pacientů (60 %) s PACG a 3 (4,1 %) s POAG bylo svého onemocnění vědomo. Jednostranná slepota následkem primárního glaukomu byla zjištěna u 27 a oboustranná slepota u 12 jedinců. Prevalence všech typů glaukomu se zvyšovala s věkem.

Studie ukázala, že prevalence glaukomu ve studované populaci je srovnatelná s ostatními asijskými populacemi. Více než 90 % jedinců s POAG o svém onemocnění nevědělo a u téměř 30 % jedinců s touto diagnózou byla konstatována přítomnost slepoty alespoň jednoho oka.

(lis)

Zdroj: Song W., Shan L., Cheng F., Fan P., Zhang L., Qu W., Zhang Q., Yuan H. Prevalence of glaucoma in a rural northern China adult population: a population-based survey in Kailu County, Inner Mongolia. Ophthalmology. 2011 Oct; 118 (10): 1982–8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny v tloušťce vrstvy nervových vláken u pacientů s glaukomem a zdravých subjektů

Cílem studie nedávno zveřejněné v časopise Eye bylo porovnat rychlost změn v tloušťce vrstvy nervových vláken u pacientů s glaukomem a věkově odpovídajících kontrol.

Rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem

Cílem studie nedávno uveřejněné v časopise Acta Ophthalmologica bylo zhodnotit rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem a identifikovat faktory, které v běžné klinické praxi rychlost progrese ovlivňují.

Hodnocení prediktivních faktorů progrese glaukomových defektů zorného pole

Cílem studie uveřejněné v časopise Eye bylo zhodnotit, zda topografie terče zrakového nervu a tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice zjištěné při vstupním vyšetření jsou prediktivním faktorem progrese glaukomových defektů.Všechny novinky