Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Prevalence a závažnost nezjištěného manifestního glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.8.2014

Prevalence a závažnost nezjištěného manifestního glaukomu

Práce publikovaná v prestižním časopise Ophthalmology se zabývá prevalencí a závažností nedetekovaného manifestního glaukomu. Bylo zjištěno, že prevalence nedetekovaného glaukomu stoupá s věkem, a to na rozdíl od jeho závažnosti, která u jedinců nad 60 let již nestoupá. Jedna třetina subjektů s doposud nediagnostikovaným glaukomem měla pokročilé stadium onemocnění alespoň na jednom oku. Unilaterálně slepí pacienti se vyskytovali ve všech věkových skupinách.

Cílem průřezové populační studie bylo odhadnout prevalenci a závažnost nezjištěného glaukomu v různých věkových skupinách. U jedinců s dosud nediagnostikovaným glaukomem byl hodnocen také rozsah ztráty zorného pole.

V letech 1992–1997 bylo vyšetřeno celkem 32 918 subjektů ve věku 55 až 79 let žijících v oblasti města Malmö ve Švédsku. Pozváni byli všichni jedinci z vybrané oblasti, kteří neměli z poslední doby záznam na očním oddělení Univerzitní nemocnici Malmö. Hlavním cílem screeningu bylo provedení náboru do studie zabývající se časným manifestním glaukomem.

U jedinců s nově diagnostikovaným glaukomem byl zaznamenán věk, pohlaví a stupeň ztráty zorného pole. Na základě průměrných perimetrických odchylek bylo onemocnění rozděleno do pěti stadií.

Celkem bylo vyšetřeno 77,5 % všech pozvaných jedinců, u 406 z nich (1,23 %) byl zjištěn dosud nediagnostikovaný glaukom. Prevalence onemocnění se zvyšovala se stoupajícím věkem (od 0,55 % ve věku 55–59 let až na 2,73 % ve věku 75–79 let). Jednostranná choroba byla přítomna u 66 % případů. Od 60 let a výše byl rozsah ztráty zorného pole podobný ve všech věkových kategoriích. Nejvíce očí mělo počínající (35 %) nebo střední (31 %) glaukomové defekty zorného pole, nicméně 134 jedinců (33 %) vykazovalo pokročilou ztrátu zorného pole alespoň na jednom oku. Žádný jedinec nebyl oboustranně slepý, nicméně 3,4 % nově diagnostikovaných pacientů mělo v důsledku glaukomu úplnou ztrátu zraku na jednom oku.

Prevalence nediagnostikovaného glaukomu vzrůstá s věkem, zatímco závažnost onemocnění se u jedinců starších 60 let již nezvyšuje. Jedna třetina subjektů s dříve nezjištěným manifestním glaukomem vykazovala alespoň na jednom oku pokročilé nebo pozdní stadium onemocnění. Jednostranně slepí jedinci byly přítomni ve všech věkových skupinách.

(lis)

Zdroj: Heijl A., Bengtsson B., Oskarsdottir S. E. Prevalence and severity of undetected manifest glaucoma: results from the early manifest glaucoma trial screening. Ophthalmology. 2013 Aug; 120 (8): 1541–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Glaukomové poškození makuly

Článek podává důkazy a upozorňuje na to, že časné glaukomové poškození zahrnuje také makulu. Kliničtí lékaři by si měli být vědomi, že se jedná o častou komplikaci, která může být při použití standardních metod podceněna.

Současné pojetí genetiky glaukomu s otevřeným úhlem

Většina molekulárních mechanizmů vedoucích k vývoji glaukomu s otevřeným úhlem je stále neznámých. V různých populacích byly identifikovány mutace v řadě genů a bylo prokázáno, že genetické faktory hrají důležitou roli v patogenezi. Souborný referát podává přehled nejdůležitějších zjištění v této oblasti.

Vyšší prevalence mutací v genu myocilinu u pokročilého glaukomu v porovnání s méně pokročilým onemocněním

Práce poukazuje na to, že u pacientů se závažnou ztrátou zorného pole je signifikantně vyšší prevalence mutací v genu myocilinu než u pacientů s mírnějším glaukomovým postižením.Všechny novinky