Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Prevalence a etiologie nitrooční hypertenze u akutní a chronické uveitidy

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 20.6.2015

Prevalence a etiologie nitrooční hypertenze u akutní a chronické uveitidy

Práce zkoumala prevalenci a etiologii nitrooční hypertenze u 304 pacientů s uveitidami. Glaukomové změny terče zrakového nervu nebo zorné pole nebyly považovány za podstatné. Nitrooční hypertenze byla zjištěna u 123 očí, z toho u 92 % byl otevřený komorový úhel. Většina případů byla považována za následek léčby steroidy.

Práce si kladla za cíl zhodnotit prevalenci a etiologii nitrooční hypertenze u granulomatózní a negranulomatózní uveitidy.

Retrospektivně byly vyhodnoceny zdravotní záznamy 304 po sobě vyšetřených pacientů (484 očí) s uveitidou, kteří byli vyšetřeni na pracovišti National Defense Medical Collage Hospital mezi dubnem 2010 a březnem 2013. Zjišťována byla pouze přítomnost nitrooční hypertenze, glaukomové změny terče zrakového nervu nebo zorného pole hodnoceny nebyly.

Nitrooční hypertenze byla zjištěna u 123 očí (25,4 %) u 93 uveálních pacientů (30,6 %), přičemž u 92 % očí byl přítomen otevřený úhel, z toho u 45,6 % případů se jednalo o následek léčby steroidy. Prevalence nitrooční hypertenze činila u Posnerova–Schlossmanova syndromu 100 % (8/8), u iridocyklitidy způsobené virem Varicella zoster 50,0 % (10/20), u skleritidy 45 % (9/20), u Vogtova–Koyanagiho–Haradova syndromu 34,1 % (15/44), u Behçetovy nemoci 32,1 % (18/56), u akutní přední uveitidy 23,1 % (6/26) a u sarkoidózy 20,2 % (19/94). Pupilární blok by pozorován pouze u negranulomatózní uveitidy, u granulomatózní uveitidy tedy nebyl zjištěn. U případů s granulomatózní uveitidou se rozvinula nitrooční hypertenze v 70 % případů na podkladě zánětu, zatímco u negranulomatózní uveitidy se v 76,7 % jednalo o následek léčby steroidy.

Z pozorování byly vyvozeny následující závěry: nitrooční hypertenze u případů s negranulomatózní uveitidou byla vyvolána převážně aplikací steroidů při otevřeném komorovém úhlu, pár případů uzávěru úhlu bylo způsobeno pupilárním blokem, u granulomatózní uveitidy vznikla nitrooční hypertenze většinou na pokladě zánětu při otevřeném komorovém úhlu bez pupilárního bloku uzavírajícího komorový úhel.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Kanda T., Shibata M., Taguchi M., Ishikawa S., Harimoto K., Takeuchi M. Prevalence and aetiology of ocular hypertension in acute and chronic uveitis. Br J Ophthalmol. 2014 Jul; 98 (7): 932–6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá účinnost latanoprostu u primárního kongenitálního glaukomu

Studie se zabývala úspěchy latanoprostu v kontrole glaukomu u primárního kongenitálního glaukomu a faktory ovlivňujícími dlouhodobý výsledek. Bylo zjištěno, že dlouhodobá léčba latanoprostem je účinná u přibližně 30 % očí. Faktory vztahující se k neúspěchu byly hlavně těžké glaukomové poškození a nízký věk v době manifestace primárního kongenitálního glaukomu.

Explantace multifokální nitrooční čočky: série 50 očí

Retrospektivní studie série případů posuzovala zrakové obtíže, důvody a spokojenost pacientů s explantací multifokální nitrooční čočky. Cílem práce uveřejněné v prestižním časopise American Journal of Ophthalmology bylo zhodnotit zrakové obtíže, důvody a spokojenost pacientů s explantací multifokální nitrooční čočky.

Zapojení genetických variant asociovaných s primárním glaukomem otevřeného úhlu v patogenních mechanismech a při výskytu glaukomu v rodinné anamnéze

Cílem práce bylo zjistit souvislosti mezi genetickými variantami neovlivňujícími výši nitroočního tlaku (NOT), tj. genetickými variantami asociovanými se zranitelností terče zrakového nervu nezávisle na nitroočním tlaku, a primárním glaukomem otevřeného úhlu, včetně normotenzního glaukomu a glaukomu s vysokými hodnotami NOT.  Všechny novinky