Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Plazmatický homocystein a glaukom s otevřeným úhlem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 25.2.2009

Plazmatický homocystein a glaukom s otevřeným úhlem

Zvýšená hladina plazmatického homocysteinu je spojována s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Známá souvislost mezi glaukomem s otevřeným úhlem a kardiovaskulárními chorobami nedávno vzbudila také zájem o poznání role, jakou by právě homocystein mohl hrát v patogenezi glaukomu.

Výsledky některých dosud publikovaných studií naznačují, že zvýšená hladina plazmatického homocysteinu se nachází častěji u pacientů s pseudoexfoliativním syndromem a pseudoexfoliativním glaukomem. Podobná souvislost však zatím nebyla přesvědčivě doložena u dalších typů glaukomu s otevřeným úhlem.

V časopise Journal of Glaucoma byla počátkem tohoto roku uveřejněna studie, jejímž cílem je objasnit význam homocysteinu a nejčastější mutace, která způsobuje jeho zvýšenou hladinu v plazmě, v rozvoji glaukomu s otevřeným úhlem. Autoři zjišťovali hladinu plazmatického homocysteinu a zároveň výskyt mutace C677T v genu pro metylentetrahydrofolátreduktázu (MTHFR). Mutace MTHFR C677T je nejčastější mutací zodpovědnou za zvýšenou hladinu plazmatického homocysteinu.

Do studie bylo zařazeno 48 pacientů s exfoliativním glaukomem, 36 pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem, 34 pacientů s normotenzním glaukomem a 42 kontrolních neglaukomatických jedinců. Ode všech byly odebrány krevní vzorky na analýzu plazmatického homocysteinu a na přítomnost mutace MTHFR C677T.

Výsledky

Průměrná plazmatická hladina homocysteinu byla statisticky významně vyšší ve všech skupinách glaukomatických pacientů ve srovnání s kontrolami. Hyperhomocysteinemie byla zjištěna u 27,1 % pacientů s pseudoexfoliativním glaukomem, u 30,6 % pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem a u 29,4 % pacientů s normotenzním glaukomem. Mezi skupinami pacientů a zdravých kontrol nebyl nalezen žádný rozdíl v četnosti výskytu mutace MTHFR C677T.

(vek)

Zdroj: Clement CI, et al. Plasma homocysteine, MTHFR gene mutation, and open-angle glaucoma. J Glaucoma 2009;18 (1):73–78. PMID: 19142139.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rehabilitace zrakově postižených

Jedním z prvních odborníků, který diagnostikuje částečnou ztrátu zraku, bývá oftalmolog. Ten by současně měl být zprostředkovatelem zrakové rehabilitace, která může prokazatelně zlepšit pacientovy schopnosti a rovněž kvalitu života.

Sezonní změny nitroočního tlaku

Sezonní změny nitroočního tlaku se objevují jak u zdravých pacientů, tak u těch s glaukomem. Typické je snižování tlaku v létě a jeho zvyšování v zimě. Změny jsou samozřejmě podmíněny a ovlivňovány i dalšími faktory.

Vliv latanoprostu a timololu na histopatologii spojivky

Hlavním záměrem nedávno publikované studie bylo prozkoumat vliv timololu a latanoprostu na složení extracelulární matrix a na rozsah zánětlivé infiltrace v lidské spojivce.Všechny novinky