Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Optická koherentní tomografie dokáže přesně identifikovat výpadky parapapilární choroidální mikrovaskularizace u glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 19.10.2017

Optická koherentní tomografie dokáže přesně identifikovat výpadky parapapilární choroidální mikrovaskularizace u glaukomu

Čerstvě publikovaná studie ověřovala, zda se u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu a výpadkem choroidální mikrovaskularizace zjištěné při angiografii metodou optické koherentní tomografie (OCTA) jedná skutečně o poruchu perfuze a zda je oblast s výpadkem perfuze přesně definována.

Metodika a průběh studie

Do observační studie série případů bylo zařazeno 30 pacientů s primárním glaukomem otevřeného úhlu (POAG) s výpadkem choroidální mikrovaskularizace a 13 POAG pacientů bez tohoto výpadku. Peripapilární cirkulace byla hodnocena dvěma způsoby: OCTA a angiografií s indocyaninovou zelení (ICG). U OCTA byla choroidální mikrovaskularizace hodnocena pomocí 4,5 × 4,5 mm velkých map zobrazujících hustotu cév cévnatky na snímcích centrovaných na terč zrakového nervu. Výpadek choroidální mikrovaskularizace byl při OCTA vyšetření identifikován podle nepřítomnosti kapilár. Při ICG byl výpadek perfuze definován jako pozorovaný defekt plnění. Rozsah, lokalizace a oblast perfuzního defektu a porucha mikrovaskularizace byly vzájemně porovnávány.

Výsledná zjištění

Výpadek perfuze pozorovaný při vyšetření ICG u 30 pacientů s POAG a mikrovaskulárním defektem dle OCTA měl charakter sektorového plnicího defektu a jeho poloha a tvar byly stejné jako při vyšetření OCTA. Rozsah, lokalizace a oblast výpadku perfuze zjištěného pomocí ICG se od mikrovaskulárního defektu zjištěného pomocí OCTA také nelišily (vše p > 0,05). U očí, které nevykazovaly mikrovaskulární defekt dle OCTA, nebyl nalezen ani perfuzní výpadek metodou ICG.

Závěr

Lokalizovaný mikrovaskulární defekt cévnatky parapapilárně zjištěný metodou OCTA se shodoval s perfuzním defektem detekovaným pomocí ICG. Tyto nálezy ukazují, že OCTA přesně zobrazuje narušenou parapapilární cirkulaci.

(lis)

Zdroj: Lee E. J., Lee K. M., Lee S. H., Kim T. W. Parapapillary choroidal microvasculature dropout in glaucoma: a comparison between optical coherence tomography angiography and indocyanine green angiography. Ophthalmology 2017 Aug; 124 (8): 1209−1217, doi: 10.1016/j.ophtha.2017.03.039.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Miniaturní drenážní implantáty v léčbě glaukomu

Miniaturní implantáty pro externí filtraci při léčbě glaukomu mohou být implantovány postupem ab externo pod sklerální lalok (Ex-PRESS a InnFocus Microshunt) nebo se zavádějí ab interno přes přední komoru (XEN Gel Stent).

Přístup k pacientovi s kataraktou vyskytující se současně s glaukomem

Katarakta vyskytující se společně s glaukomem představuje pro oftalmology náročnou výzvu. Úloha extrakce čočky v léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem je v literatuře neustále diskutována a některé studie ji doporučují jako efektivní přístup, který vede k významnému snížení nitroočního tlaku (NOT).

Výsledky opakovaných trabekulektomií u dlouhodobě sledovaných pacientů

Prezentovaná práce hodnotí střednědobé až dlouhodobé výsledky u pacientů, u nichž došlo k selhání trabekulektomie a kteří podstoupili tento zákrok znovu na stejném oku, tentokrát s aplikací mitomycinu C (MMC).Všechny novinky