Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Neuroprotektivní účinky analog prostaglandinů na retinální gangliové buňky jsou nezávislé na snižování nitroočního tlaku

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 20.2.2017

Neuroprotektivní účinky analog prostaglandinů na retinální gangliové buňky jsou nezávislé na snižování nitroočního tlaku

Práce japonských autorů si kladla za cíl vyhodnotit, zda analoga prostaglandinů mají neuroprotektivní účinek na kultivované retinální gangliové buňky. Bylo prokázáno, že přítomnost analog prostaglandinů významně zvyšuje přežívání těchto buněk v nepříznivých podmínkách.

Několik studií provedených na experimentálních modelech in vivo a in vitro naznačilo, že analoga prostaglandinů (PG) působí kromě snižování nitroočního tlaku také protektivně na neurony. Nicméně neexistuje žádná studie, která by porovnávala účinek všech klinicky dostupných analog PG na primární kulturu retinálních gangliových buněk.

Metodika výzkumu

Cílem publikované studie bylo prozkoumat na přečištěných potkaních primárních retinálních gangliových buňkách přímé neuroprotektivní účinky analog PG na buněčnou smrt, která byla navozena za pomoci glutamátu nebo hypoxie. Buňky byly kultivovány s kyselinou latanoprostovou, travoprostovou, bimatoprostovou, tafluprostovou, bimatoprostem, unoprostonem a PGF.

Přečištěné kultury byly získány ze sítnic 6 dní starých potkanů kmene Wistar. Po 72 hodinách kultivace byl neuroprotektivní účinek analog PG (1 nM, 10 nM a 100 nM) zjišťován kultivací v 25 µM glutamátu po dobu dalších 72 hodin nebo v hypoxických podmínkách (5% O2) po dobu 24 hodin. Životnost retinálních gangliových buněk byla porovnávána s normálními podmínkami bez stresu a hodnocena jako procento živých buněk v 15× zopakovaném experimentu.

Výsledky a diskuse

Bylo zjištěno, že 100 nM kyseliny latanoprostové, taflupostové, bimatoprostové a bimatoprostu významně zvyšuje míru přežití retinálních gangliových buněk pomocí mechanismu potlačení apoptózy.

Analoga PG dosahovala při klinicky dostupných nitrokomorových koncentracích na kulturách retinálních gangliových buněk nižší míry odumírání. Vzhledem k tomu, že tyto profily byly odlišné od klinického účinku snižování nitroočního tlaku, se zdá, že mechanismus neuroprotekce by nemusel souviset se stimulací prostaglandinového receptoru FP.

(lis)

Zdroj: Yamagishi R., Aihara M., Araie M. Neuroprotective effects of prostaglandin analogues on retinal ganglion cell death independent of intraocular pressure reduction. Exp Eye Res 2011 Sep; 93 (3): 265−270.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Prezentovaná recentní práce se zabývala vznikem kalibrační chyby vzhledem ke stáří Goldmannova aplanačního tonometru. Cílem autorů bylo vyhodnotit, jak často je z hlediska této chyby nutné provádět kontrolu přístroje.

Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

Mechanismus progrese normotenzního glaukomu zatím nebyl zcela vysvětlen, nicméně některé studie poukazují na to, že podílet se na něm může i velké kolísání nitroočního tlaku (NOT). Autoři prezentované práce pomocí kontinuálního měření porovnávali kolísání NOT u pacientů s normotenzním glaukomem s kontrolními jedinci bez diagnostikovaného glaukomu.

Výměna nitrooční čočky: indikace, komplikace a výsledky

Prezentovaná práce se zabývá měnícími se trendy indikace výměny nitroočních čoček, které odrážejí změny jejich designu a operačních postupů.Všechny novinky