Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Neuroprotektivní účinek kombinace latanoprost/timolol na retinální gangliové buňky je vyšší než při použití těchto látek jednotlivě v monoterapii

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 27.3.2017

Neuroprotektivní účinek kombinace latanoprost/timolol na retinální gangliové buňky je vyšší než při použití těchto látek jednotlivě v monoterapii

Studie zkoumala účinek latanoprostu, timololu a jejich kombinace na smrt retinálních gangliových buněk. Kombinace obou látek byla shledána jako více neuroprotektivní.

Poškození retinálních gangliových buněk buněčným stresem

Jedním z nejdůležitějších faktorů progrese glaukomu je vyšší nitrooční tlak (NOT), léčba se tedy soustředí na jeho snižování. Na zvýšení NOT jsou velmi citlivé retinální gangliové buňky, přičemž jejich poškození může být způsobeno několika typy buněčného stresu. U glaukomu se nejedná pouze o stres oxidativní, ale také o stres endoplazmatického retikula a ischemický stres. Předchozí výzkum naznačil, že smrt retinálních gangliových buněk je zprostředkována signální cestou PI3K (fosfatidylinositol-3-kináza) / Akt, neboť její inhibicí došlo k prodloužení přežívání retinálních gangliových buněk na krysím modelu s poškozením zrakového nervu.

Látky s hypotenzivním/cytoprotektivním účinkem

Výše NOT je u řady pacientů s glaukomem normální. V průběhu léčby glaukomu má tedy význam nejenom snižovat NOT, ale také chránit retinální gangliové buňky. Kombinace timololu a latanoprostu vykazuje větší hypotenzivní účinek na oko, než pokud jsou aplikovány jednotlivě v monoterapii. Protektivní účinek této kombinace však není zcela vysvětlen. Publikovaná studie si kladla za cíl zjistit, zda kombinace lanoprostu/timololu má na retinální gangliové buňky aditivní, nebo synergický cytoprotektivní účinek.

Metodika studie a výsledná zjištění

Kultivované retinální gangliové buňky byly vystaveny účinku různých koncentrací timololu a latanoprostu, jednotlivě nebo dohromady, poté byly buňky vystaveny oxidačnímu stresu, deprivaci séra nebo stresu endoplazmatického retikula in vitro. Mechanismus protektivního účinku byl dále zkoumán vystavením buněk účinku inhibitoru Akt − látky LY294002.

Latanoprost, timolol nebo kombinace obou látek snižovaly smrt buněk navozenou oxidativním stresem, deprivací séra nebo stresem endoplazmatického retikula. Kombinace latanoprost/timolol vedla ke snížení buněčné smrti ve větším rozsahu než monoterapie latanoprostem či timololem pouze při nedostatku séra. Látka LY294002 inhibovala protektivní účinek této kombinace.

Závěr

V rámci provedené studie vykazoval latanoprost a timolol protektivní účinek proti několika stresorům. Kombinace latanoprost/timolol měla vyšší neuroprotektivní účinek než latanoprost a timolol samostatně. Výsledky naznačily, že protektivní účinek kombinace těchto dvou látek může být zprostředkován signalizací Akt. Kombinace latanoprost/timolol tedy může mít vyšší terapeutickou hodnotou a méně nežádoucích vedlejších účinků než monoterapie latanoprostem či timololem.

(lis)

Zdroj: Fuma S., Shimazawa M., Imamura T. et al. Neuroprotective effect of ocular hypotensive drugs: latanoprost/timolol in combination are more effective than each as monotherapy in RGC-5. Biol Pharm Bull 2016; 39 (2): 192−198.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neuroprotektivní účinky analog prostaglandinů na retinální gangliové buňky jsou nezávislé na snižování nitroočního tlaku

Práce japonských autorů si kladla za cíl vyhodnotit, zda analoga prostaglandinů mají neuroprotektivní účinek na kultivované retinální gangliové buňky. Bylo prokázáno, že přítomnost analog prostaglandinů významně zvyšuje přežívání těchto buněk v nepříznivých podmínkách.

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Prezentovaná recentní práce se zabývala vznikem kalibrační chyby vzhledem ke stáří Goldmannova aplanačního tonometru. Cílem autorů bylo vyhodnotit, jak často je z hlediska této chyby nutné provádět kontrolu přístroje.

Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

Mechanismus progrese normotenzního glaukomu zatím nebyl zcela vysvětlen, nicméně některé studie poukazují na to, že podílet se na něm může i velké kolísání nitroočního tlaku (NOT). Autoři prezentované práce pomocí kontinuálního měření porovnávali kolísání NOT u pacientů s normotenzním glaukomem s kontrolními jedinci bez diagnostikovaného glaukomu.Všechny novinky