Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 5.12.2016

Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

Mechanismus progrese normotenzního glaukomu zatím nebyl zcela vysvětlen, nicméně některé studie poukazují na to, že podílet se na něm může i velké kolísání nitroočního tlaku (NOT). Autoři prezentované práce pomocí kontinuálního měření porovnávali kolísání NOT u pacientů s normotenzním glaukomem s kontrolními jedinci bez diagnostikovaného glaukomu.

Metodika a průběh studie

Cílem studie bylo odpovědět na otázku, zda větší výkyvy NOT mohou být jedním z důvodů zhoršování zorného pole u normotenzního glaukomu. Vyšetřeno bylo 12 kontrolních jedinců a 14 pacientů s normotenzním glaukomem. U všech 26 účastníků bylo měřeno kolísání NOT průběžně po dobu 24 hodin pomocí senzoru SENSIMED Triggerfis umístěného v kontaktní čočce. Rozsah kolísání NOT byl definován jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou mVeq (jednotka měření používaná u Triggerfis). Hodnocení probíhalo zvlášť přes den a přes noc a u každého jedince byla zjištěna maximální hodnota. Diskriminační hranice kolísání NOT byla stanovena pomocí analýzy křivky ROC (receiver operating characteristic).

Výsledky

Průměrná hodnota NOT u očí s normotenzním glaukomem činila 11,5 ± 2,4 mmHg, u očí bez glaukomu pak 12,7 ± 2,0 mmHg, rozdíl tedy nebyl významný (p = 0,175). Průměrný rozsah kolísání NOT byl u skupiny s normotenzním glaukomem signifikantně větší než u skupiny bez glaukomu (p = 0,007). U 57,1 %, pacientů s normotenzním glaukomem se vyskytovaly vyšší průměrné a maximální hodnoty NOT v noci, zatímco u kontrolních očí tato míra činila 91,7 %. Dělicí kritérium kolísání NOT odlišující glaukom bylo stanoveno na 442 mVeq (senzitivita = 1,00; specificita = 0,571).

Závěr

Rozsah kolísání NOT byl u očí s normotenzním glaukomem v porovnání s očima bez glaukomu výraznější. Větší kolísání může být jedním z důvodů zhoršování zorného pole u normotenzního glaukomu. 24hodinové kontinuální měření NOT pak může přestavovat užitečnou metodu při odlišování očí s přítomností normotenzního glaukomu od očí glaukomem netrpících.

(lis)

Zdroj: Tojo N., Abe S., Ishida M. et al. The fluctuation of intraocular pressure measured by a contact lens sensor in normal − tension glaucoma patients and nonglaucoma subjects. J Glaucoma 2016 Aug 22, doi: 10.1097/IJG.0000000000000517 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Usnadnění diagnostiky glaukomu pomocí hodnocení asymetrie vrstvy retinálních nervových vláken mezi oběma očima

Cílem níže prezentované práce bylo zjistit, zda větší asymetrie tloušťky vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL) mezi jednotlivými páry očí může naznačovat přítomnost glaukomu, a dále najít nejlepší statistické metody a hodnoty, které odliší normální jedince a jedince s glaukomem a tím upozorní lékaře na počínající glaukomové postižení.

Vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky ve čtyřletém sledování

Řada pacientů s glaukomem má potíže s dodržováním léčby, odhady jejich podílu se liší od 30 do 80 %. Retrospektivní studie ze Spojených států amerických si kladla za cíl zhodnotit dlouhodobé vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky a zjistit, zda vzorce ustálené během prvního roku léčby přetrvávají i následující 3 roky.

Výskyt mutací v genu CYP1B1 u juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem a pokročilou ztrátou zorného pole

Studie publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology zkoumala vliv genetických variant v genu CYP1B1 na vznik a projevy juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem.Všechny novinky