Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Jak vnímá poruchy zraku pacient

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 9.12.2017

Jak vnímá poruchy zraku pacient

Poruchy zraku jsou ošidné. Některé z nich je obtížné vnímat, zvláště pokud se rozvíjejí po delší dobu a pacient se na nezvyklé vjemy adaptuje. Za nenápadné se považují především výpadky zorného pole a tunelové vidění.

Zkoumaná populace pacientů

Londýnští oftalmologové se rozhodli prozkoumat vnímání poruch zraku u glaukomu ze strany pacientů a porovnat objektivní nálezy se subjektivními změnami. Do průřezové studie zařadili 50 pacientů ve věku 52–82 let se zrakovou ostrostí > 20/30 a se škálou výpadků zorného pole na obou očích. Vyloučeni byli pouze ti, kteří měli příliš pokročilé onemocnění (dle perimetrického vyšetření byli slepí).

Metodika a průběh studie

Účastníci absolvovali perimetrii na přístroji Humphrey Field Analyzer (HFA) a další vyšetření zraku. Byl také vytvořen zvukový záznam rozhovoru, ve kterém byli dotazováni, zda jsou si vědomi příznaků a kterých konkrétně. Napřed se měli vyjadřovat vlastními slovy a pak jim byly nabídnuty počítačem upravené obrázky, z nichž měli vybrat ten, který nejvíce vystihuje jejich vidění.

Výsledná zjištění

Výsledky byly překvapující: průměrná odchylka (MD) HFA činila –8,7 dB (standardní odchylka [SD] 5,8 dB) na pravém a –10,5 dB (SD 7,1 dB) na levém oku. 13 pacientů (26 %) přitom udávalo, že si poruchy zraku nejsou vůbec vědomi. Nikdo z vyšetřovaných si pro vyjádření svého vidění nevybral obrázky se zřetelným černým tunelem nebo černými skvrnami. Pouze 2 pacienti (4 %) zvolili obrázek s tunelovým viděním s rozmazanými okraji. 54 % účastníků si vybralo obrázek s rozmazanými skvrnami a 16 % s prázdnými místy.

Analýza rozhovorů ukázala časté používání deskriptorů vizuálních příznaků spojených s rozmazáním nebo chyběním.

Závěr

Vžitá představa černého tunelu tedy zjevně není pro běžné příznaky glaukomu výstižná, což je důležité pro edukaci pacientů a správné cílení otázek při klinickém vyšetření.

(pez)

Zdroj: Crabb D. P., Smith N. D., Glen F. C. et al. How does glaucoma look? Patient perception of visual field loss. Ophthalmology 2013; 120 (6): 1120−1126, doi: 10.1016/j.ophtha.2012.11.043.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diagnostická přesnost automatické segmentace vrstev makuly pomocí SD-OCT na přístroji Spectralis při rozlišování mezi normálníma očima a očima s počínajícím glaukomem

Recentně publikovaná studie barcelonského týmu hodnotila přesnost softwaru optického koherentního tomografu se spektrální doménou Spectralis při odlišení zdravých očí od očí s počínajícím glaukomem pomocí měření tloušťky makulárních vrstev sítnice.

Optická koherentní tomografie dokáže přesně identifikovat výpadky parapapilární choroidální mikrovaskularizace u glaukomu

Čerstvě publikovaná studie ověřovala, zda se u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu a výpadkem choroidální mikrovaskularizace zjištěné při angiografii metodou optické koherentní tomografie (OCTA) jedná skutečně o poruchu perfuze a zda je oblast s výpadkem perfuze přesně definována.

Miniaturní drenážní implantáty v léčbě glaukomu

Miniaturní implantáty pro externí filtraci při léčbě glaukomu mohou být implantovány postupem ab externo pod sklerální lalok (Ex-PRESS a InnFocus Microshunt) nebo se zavádějí ab interno přes přední komoru (XEN Gel Stent).Všechny novinky