Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Iridokorneální endoteliální syndrom napodobující melanom duhovky: studie 71 případů

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 5.7.2011

Iridokorneální endoteliální syndrom napodobující melanom duhovky: studie 71 případů

Iridokorneální endoteliální syndrom (ICE syndrom) zahrnuje skupinu onemocnění, která se projevují abnormalitami ve vnitřní korneální vrstvě. Do této skupiny patří Cogan-Reesův syndrom, Chandlerův syndrom a progresivní atrofie duhovky. Příčiny vzniku ICE syndromu nejsou dosud známé.

Klinické příznaky ICE syndromu mohou být různé a někdy mohou vést k podezření na melanom duhovky. Autoři studie nedávno publikované v časopise Archives of Ophtalmology popisují klinické příznaky ICE syndromu u více než sedmi desítek pacientů.

Klinické příznaky ICE syndromu

Medián věku pacientů v době vstupního vyšetření byl 54 let. Všichni pacienti byli přijati k evaluaci pigmentované nádorové hmoty v duhovce podezřelé ze zhoubného melanomu duhovky. Barva duhovky byla modrá nebo zelená v 51 případech (72 %) a hnědá ve 20 případech (28 %). Suspektní nádorový útvar byl kombinací atrofovaného stromatu duhovky (41 případů, 58 %), ektropie duhovky (ve 24 případech, 34 %), duhovkových uzlíků (pět případů, 7 %), trakční elevace s distorzí duhovky z periferní přední synechie (57 případů, 80 %) a korektopie, častého příznaku u melanomu duhovky (53, 75 %).

Další příznaky ICE syndromu zahrnovaly změny v rohovkovém epitelu (33 případů, 46 %), korneální edém (7 případů, 10 %), defekty v duhovkovém pigmentovém epitelu patrné při transiluminaci (12 případů, 17 %), polykorii (1 případ, 1 %) a sekundární glaukom s nitroočním tlakem převyšujícím 22 mmHg (7 případů, 10 %).

ICE syndrom může simulovat melanom duhovky. Příznaky svědčící spíše pro ICE syndrom než pro melanom zahrnují změny v rohovkovém endotelu, edém rohovky, periferní přední synechie a atrofii duhovky.

(vek)

Zdroj: Shields C. L. et al: Iridocorneal Endothelial Syndrome Masquerading as Iris Melanoma in 71 Cases. Arch Ophthalmol 2011. Publikováno on-line před tiskem dne 11. dubna 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vznik věkem podmíněné makulární degenerace je asociován s kouřením, nikoli však s hladinou mastných kyselin – výsledky japonské studie

Účelem studie japonských autorů bylo zhodnotit význam ovlivnitelných rizikových, případně protektivních faktorů pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace v japonské populaci.

Podprahová transpupilární termoterapie v léčbě chronického serózního odchlípení makuly

Chronická centrální serózní chorioretinopatie (CCSC) je vzácné a závažné onemocnění charakterizované přetrvávající subretinální exudací, rozsáhlými oblastmi atrofie retinálního pigmentového epitelu, cystoidním makulárním edémem, choroidální neovaskularizací a snížením zrakové ostrosti.

Drénovací operace glaukomu je účinnější než trabekulektomie s mitomycinem C

Po pětiletém sledování pacientů v rámci studie „Tube Versus Trabeculectomy“ (TVT) se ukázalo, že drénovací operace s implantací shuntu má vyšší úspěšnost než trabekulektomie s mitomycinem C.Všechny novinky