Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Intervence u pacientů, kteří prodělali laserovou periferní iridotomii

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 26.1.2016

Intervence u pacientů, kteří prodělali laserovou periferní iridotomii

Retrospektivní studie hodnotila použití medikamentózní, laserové nebo chirurgické intervence pro glaukom po laserové periferní iridotomii.

U většiny očí s úzkým úhlem se vyskytuje relativní pupilární blok se zhoršenou cirkulací komorové tekutiny. Laserová periferní iridotomie (LPI) často úspěšně eliminuje složku relativního pupilárního bloku. Retrospektivní studie hodnotila použití medikamentózní, laserové nebo chirurgické intervence při léčbě glaukomu po LPI.

Do studie byli zařazeni pacienti ve věku alespoň 21 let léčení v síti zařízení v USA, kteří v letech 2001–2011 prodělali LPI bilaterálně. Zjišťovány byly průměrné počty skupin antiglaukomatik předepsaných před LPI a po ní a proporce zařazených jedinců, u kterých bylo během 2 let po LPI nutné provést operaci katarakty nebo antiglaukomatózní operaci. Faktory související s předpisem ≥ 1 antiglaukomatika byly posuzovány multivariabilní logistickou regresní analýzou.

Z 1600 pacientů, kteří prodělali oboustrannou LPI, nebyl před výkonem ani po něm předepsán žádný lék celkem 1280 (77,1 %) jedincům. Ze zbylých pacientů byl u 251 nutný předpis většího počtu skupin antiglaukomatik po LPI než před zákrokem, zatímco 44 jedinců používalo po LPI lékových skupin méně. Během 2leté sledovací doby prodělalo 167 pacientů (10,1 %) operaci katarakty a 79 (4,8 %) antiglaukomovou operaci. U pacientů afroamerického původu byla po oboustranné LPI o 130 % vyšší šance, že bude nutné předepsat antiglaukomatika. Šance nutnosti použití antiglaukomatik po LPI se zvyšovala každých dalších 5 let o 21 % (p < 0,0001).

Většina pacientů, kteří prodělali bilaterální LPI, nebyla antiglaukomatiky 2 roky po LPI léčena vůbec. Lékaři by měli před zákrokem varovat starší pacienty a pacienty afroamerického původu anebo ty, kteří aplikují antiglaukomatika, že mají po jeho provedení vyšší pravděpodobnost nutnosti další medikamentózní léčby.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj:

Bansal S. et al. Subsequent receipt of interventions for glaucoma among a nationwide sample of patients who underwent laser peripheral iridotomy. Am J Ophthalmol 2015 Aug; 160 (2): 275–282.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah mezi jednonukleotidovými polymorfismy v genech pro metaloproteinázy a F2α prostaglandinovými receptory a odpovědí na léčbu latanoprostem u glaukomu s otevřeným úhlem

Studie si kladla za cíl zjistit, zda jednonukleotidové polymorfismy (SNPs) genů kódujících matrix metaloproteinázy a F2α prostaglandinový receptor mají souvislost s odpovědí na latanoprost u pacientů španělského původu s glaukomem. Zjištěno bylo celkem 5 SNPs se vztahem k odpovědi na léčbu latanoprostem.

Latanoprost vs. placebo v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem

Cílem terapie glaukomu s otevřeným úhlem je zabránění progrese ztráty zraku snížením nitroočního tlaku. V publikované literatuře doposud nebyly zaznamenány placebem kontrolované studie hodnotící zachování zrakové funkce. Tato studie tak nově přináší výsledky přímého porovnání latanoprostu s placebem v prevenci zhoršovaní zraku.

Kortikosteroidy navozený glaukom a dětská slepota

Steroidy indukovaný glaukom (SIG) je v dětské populaci iatrogenní komplikací, která vzniká v souvislosti s lokální léčbou kortikosteroidy u vernální keratokonjuktivitidy (VKC). Pokud není tento glaukom léčen, může vést ke slepotě. Jaká je prevalence, rizikové faktory a závažnost ztráty vizuální percepce u dětských pacientů se SIG?Všechny novinky