Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Globální prevalence glaukomu a vyhlídky do roku 2040

Specializace:
Téma:

Vydáno: 17.12.2017

Globální prevalence glaukomu a vyhlídky do roku 2040

Prezentovaná práce systematicky zpracovává globální prevalenci glaukomu a vyhlídky až do roku 2040.

Úvod

Glaukom je globálně hlavní příčinou nevratné slepoty. Současné odhady celosvětové prevalence glaukomu nejsou aktuální, neboť se zaměřují především na populace evropského původu. Autoři této práce proto systematicky zkoumali globální prevalenci primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) a primárního glaukomu s uzavřeným úhlem (PACG) a dále předpověděli počet postižených jedinců v letech 2020 a 2040.

Systematický přehled a metaanalýza

V databázích PubMedMedline a Web of Science byly vyhledány populační studie zaměřené na prevalenci glaukomu publikované do 25. března 2013. Použity byly údaje z 50 populačních studií (3 770 případů POAG z celkového počtu 140 496 vyšetřených jedinců a 786 případů PACG ze 112 398 vyšetřených). K odhadu prevalence glaukomu v populaci ve věku 40–80 let byl použit hierarchický bayesovský přístup. Nástin prevalence glaukomu v budoucnosti byl učiněn na základě zprávy Organizace spojených národů (OSN), která odhaduje budoucí vývoj počtu obyvatelstva. Modely bayesovské metaregresní analýzy byly použity k posouzení souvislostí mezi prevalencí POAG a relevantních faktorů.

Výsledná zjištění

Globální prevalence glaukomu v populaci ve věku 40–80 let byla vypočítána na 3,54 % (95% interval kredibility [CrI] 2,09–5,82 %). Nejvyšší prevalence POAG je v Africe (4,20 %; 95% CrI 2,08–7,35 %) a nejvyšší prevalence PACG v Asii (1,09 %; 95% CrI 0,43–2,32 %). Počet osob s glaukomem (ve věku 40–80 let) byl v roce 2013 celosvětově odhadnut na 64,3 milionu, v roce 2020 se předpokládá zvýšení na 76,0 milionu a v roce 2040 na 111,8 milionu.

V bayesovském metaregresním modelu měli muži větší pravděpodobnost onemocnění POAG než ženy (poměr šancí [OR] 1,36; 95% CrI 1,23–1,52), po úpravě parametrů byla zjištěna větší pravděpodobnost POAG u lidí pocházejících z Afriky v porovnání s lidmi evropského původu (OR 2,80; 95% CrI 1,83–4,06). Větší pravděpodobnost přítomnosti POAG se dále vyskytla u lidí žijících ve městech v porovnání s obyvateli venkova (OR 1,58; 95% CrI 1,19–2,04).

Závěr

Počet lidí s glaukomem na světě se podle těchto odhadů v roce 2040 zvýší na bezmála 112 milionů, s disproporcionálně větším výskytem u obyvatel Asie a Afriky. Uvedené prognózy jsou důležitým vodítkem pro navrhované screeningové programy, léčbu a návazné strategie podpory a ochrany veřejného zdraví.

(lis)

Zdroj: Tham Y. C., Li X., Wong T. Y. et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2014; 121 (11): 2081–2090, doi: 10.1016/j.ophtha.2014.05.013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Maligní glaukom − nebezpečná komplikace

Maligní glaukom patří k nebezpečným stavům, které vyžadují urgentní řešení. Jak vytipovat pacienty, kteří jsou jím ohrožení?

Patofyziologie a možné komplikace hyfémy

Hyféma – nahromadění krve v přední oční komoře – vzniká nejčastěji v důsledku traumatu. Mezi méně časté příčiny patří pooperační komplikace, kontuze, keratokonjunktivitida nebo hemoragická diatéza. Následující přehledový článek shrnuje patofyziologické mechanismy vedoucí ke vzniku hyfémy, její klasifikaci v klinické praxi a primární management, zejména s ohledem na prevenci možných komplikací.

Jak vnímá poruchy zraku pacient

Poruchy zraku jsou ošidné. Některé z nich je obtížné vnímat, zvláště pokud se rozvíjejí po delší dobu a pacient se na nezvyklé vjemy adaptuje. Za nenápadné se považují především výpadky zorného pole a tunelové vidění.Všechny novinky