Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Glaukom a deprese

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 12.7.2010

Glaukom a deprese

U pacientů s glaukomem a výpadky v zorném poli pozitivně koreluje rozsah ztráty zraku s výskytem deprese. Navíc některé z léčebných strategií glaukomu zahrnují i podávání léků, které riziko deprese zvyšují (například topické beta-blokátory). Studie, které se v minulosti pokusily najít přímou spojitost mezi glaukomem a depresí, však zatím přinesly rozporuplné výsledky.

Určit prevalenci deprese u pacientů s glaukomem a její asociaci se zhoršením zraku, kvalitou života, objektivním zhodnocením zrakových funkcí a závažností glaukomu u starších pacientů bylo také cílem studie australských autorů uveřejněné v Journal of Glaucoma. Do této studie bylo zařazeno celkem 131 pacientů s mírným (60 pacientů), středně závažným (43) a pokročilým (28) glaukomem a dále 34 kontrolních pacientů s nitrooční hypertenzí. Závažnost glaukomového onemocnění byla hodnocena podle Nelsonovy stupnice (Nelson Glaucoma Severity Scale). Každá skupina pacientů s glaukomem i nitrooční hypertenzí byla dále rozdělena do podskupin podle věku.

Metoda

Všichni účastníci studie vyplňovali dotazníky zaměřené na hodnocení depresivních příznaků u geriatrických pacientů (Geriatric Depression Scale-15) a hodnocení kvality života pacientů s glaukomem (Glaucoma Quality of Life-15). Zrakové funkce byly hodnoceny pomocí klinického vyšetření a vyšetřením zorného pole, část pacientů (63) podstoupila také podrobnější objektivní měření některých zrakových funkcí.

Výsledky

Výskyt deprese byl častější u pacientů se závažnějším glaukomovým onemocněním, tento rozdíl byl však statisticky významný pouze u pacientů ve věkové skupině 70–79 let. Pokročilý glaukom byl rovněž spojen s nižší kvalitou života pacientů. Ani u pacientů s glaukomem, ani u kontrolních účastníků s nitrooční hypertenzí neměl věk nebo kvalita života (hodnocená podle dotazníku Glaucoma Quality of Life-15) vliv na výskyt deprese.

(vek)

Zdroj: Skalicky S. et al.: Depression and quality of life in patients with glaucoma: a cross-sectional analysis using the Geriatric Depression Scale-15, assessment of function related to vision, and the Glaucoma Quality of Life-15., J Glaucoma 17: 546–51, 2008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hormonální terapie má vliv na krevní zásobení sítnice

Autor komentáře, který byl publikován on-line ve spolupráci s odborným časopisem Menopause, srovnává a hodnotí dvě simultánní studie, které měly za cíl zjistit, zda postmenopauzální hormonální terapie (HT) zvyšuje krevní průtok sítnicí a papilou optického nervu.

U většiny neléčených pacientů je glaukom v počátečním stadiu stabilní

Pacienti s glaukomem v počátečním stadiu mohou mít i bez léčby stabilní hodnoty nitroočního tlaku po dobu minimálně šesti let. K tomuto závěru došli autoři studie uveřejněné v květnovém vydání časopisu Archives of Ophthalmology.

Prvním projevem glaukomu může být poškození neuronových spojů

Odborníci z Vanderbilt Eye Institute v Nashvillu udělali významný pokrok v porozumění patofyziologii glaukomu. V nejnovější studii, uveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, autorský tým dokazuje, že první známky glaukomatického poškození se ve skutečnosti objevují v mozku.



Všechny novinky