Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Generické léky v terapii glaukomu – nová realita, kterou je třeba se zabývat

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.4.2014

Generické léky v terapii glaukomu – nová realita, kterou je třeba se zabývat

Publikovaný článek vyjmenovává negativa používání generických antiglaukomatik. Poukazuje na to, že současné předpisy umožňují, aby se biodostupnost generik pohybovala mezi ± 20 % originálu, takže mohou mít rozdílnou terapeutickou účinnost. Vzhledem k tomu, že lze měnit i další složky, např. typ konzervační látky, mohou mít generika i jiné vedlejší účinky.

Generické léky jsou farmaceutickými firmami obvykle označovány jako ekvivalenty originálních léků, což má u lékařů zvýšit důvěru v tuto skupinu produktů a podpořit koncept, že mezi generiky a originálním lékem neexistují rozdíly. Registrace generického preparátu ale znamená, že přípravek má některé, nikoliv však všechny vlastnosti stejné jako originál.

Současné předpisy umožňují, aby se biodostupnost generik pohybovala mezi ± 20 % originálu. Účinek generika a originálu je porovnáván pouze na bázi biodostupnosti, což nemusí vůbec odpovídat skutečnosti. V případě lokálně podávaných očních léků navíc není při registraci požadována žádná studie, stačí pouze prohlášení výrobce, že jeho produkt beze zbytku splňuje zákonné parametry pro generika.

Je třeba mít na paměti, že firmy vyrábějící generika určená k lokální aplikaci mohou při současných předpisech změnit jakoukoliv jinou složku (tj. konzervační látky, pufry). Generika tak mohou mít rozdílnou terapeutickou účinnost i vedlejší účinky. Pacient může být například nastaven na léčbu generikem s o 15 % větší biodostupností, než má originální lék, při další návštěvě lékárny však dostane jiné generikum s o 15 % menší biodostupností, což je stále v souladu s předpisy. Tento konkrétní pacient je tedy vystaven riziku poklesu terapeutického účinku až o 30 %. Je třeba také vědět, že pokud je pacientovi s glaukomem předepsaný lék vyměněn za jiný a dojde k progresi onemocnění, zodpovídá za tento stav lékař.

Uvedení generik na trh s očními léčivy je svým způsobem revoluční. Generika jsou vyráběna často velkými společnostmi, kterým nemusí být malé firmy věnující se čistě očním léčivům schopné konkurovat. Pokud dojde ke kontrole trhu s antiglaukomatiky výrobci generických léků, je pravděpodobné, že zaznamenáme zpomalení ve výzkumu a vývoji nových molekul, neboť se zmenší ekonomické zdroje.

(lis)

Zdroj: De Natale R., Gandolfi S. A. Generic drugs in glaucoma therapy, a new reality to deal with. Clin Experiment Ophthalmol. 2013 Aug; 41 (6): 622–4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky 4letého sledování 555 pacientů s neovaskulární formou věkem podmíněné makulární degenerace léčených ranibizumabem

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) představuje hlavní příčinu nevratné ztráty zraku u starších lidí bílé rasy. Bylo prokázáno, že intravitreální injekce ranibizumabu (inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru) zlepšuje u většiny pacientů s VPMD a choroidálními neovaskularizacemi výsledné zrakové funkce.

Obstrukční spánková apnoe významně zvyšuje riziko glaukomu

V poslední době přibývají důkazy o tom, že obstrukční spánková apnoe (OSA) u pacientů zvyšuje riziko vzniku glaukomu. Autoři předkládané studie zjišťovali u pacientů s OSA riziko vzniku glaukomu s otevřeným úhlem.

Profil infekčních keratitid ohrožujících zrak

Publikovaná práce prospektivně sledovala pacienty s rohovkovými vředy ohrožujícími zrak s cílem identifikovat predisponující faktory, příčinné organizmy a referovat o klinických známkách a výsledcích léčby.Všechny novinky