Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Enukleace na Islandu v letech 1992–2004

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 11.4.2013

Enukleace na Islandu v letech 1992–2004

Cílem publikované práce bylo zjistit incidenci, příčinné diagnózy a chirurgické indikace k enukleaci na Islandu v časovém období 1992–2004. Přínos této studie spočíval v možnosti zjistit incidenci enukleace v celé populaci, což může být následně extrapolováno na další srovnatelné populace.

Z metodického hlediska se jednalo o retrospektivní populační incidenční studii. Přezkoumány byly zdravotní záznamy všech pacientů, kteří prodělali enukleaci na Islandu od ledna 1992 do prosince 2004.

Během let 1992–2004 bylo provedeno 56 enukleací. Nebyly provedeny žádné eviscerace. Do studie nebyly zařazeny tři exenterace orbit. Průměrná roční incidence enukleace na Islandu adjustovaná k věku činila 1,48 enukleace na 100 000 obyvatel v letech 1992–2004, zatímco v letech 1964–1991 bylo provedeno 2,66 enukleace na 100 000 obyvatel. S přibývajícím věkem byl zjištěn signifikantní lineární vzestup počtu enukleací (p < 0,001). Medián věku v době enukleace byl 51 let (SD 22, průměr 55 let, rozpětí 16–91 let). Tři nejčastější chirurgické indikace enukleace byly slepé bolestivé oko, podezření na oční malignitu (ve všech 11 případech byl histopatologicky potvrzen choroidální maligní melanom) a akutní trauma. Nejčastější příčinnou diagnózou enukleace byla traumatická léze, celkem přítomná u 22 případů. Neovaskulární glaukom byl zastoupen 8 případy a u dalších tří pacientů byl přítomen jiný typ glaukomu. Roční incidence enukleace činila 2,00 na 100 000 mužů a 0,95 na 100 000 žen. Ve skupině s traumatickým postižením byl podíl mužů signifikantně vyšší (p < 0,001). V ostatních skupinách rozdělených dle příčinné diagnózy nebyla zjištěna žádná převaha v zastoupení pohlaví (p = 0,8).

Přestože incidence závažných úrazů oka a malignit zůstává stejná, celková průměrná roční incidence enukleace na Islandu kontinuálně klesá.

(lis)

Zdroj: Geirsdottir A., Agnarsson B. A., Helgadottir G., Sigurdsson H. Enucleation in Iceland 1992–2004: study in a defined population. Acta Ophthalmol. 2012 Nov 20; doi: 10.1111/aos.12004. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Endoftalmitida po intravitreální injekci versus endoftalmitida po operaci katarakty: klinické nálezy, původci a léčebné výsledky

Práce si kladla za cíl popsat a porovnat původce, klinické charakteristiky a výsledky léčby endoftalmitidy po intravitreální injekci a endoftalmitidy po operaci katarakty.

Vztah mezi závažností Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky a glaukomem či oční hypertenzí

Práce si kladla za cíl zjistit, zda existuje vztah mezi závažností projevů Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky (FECD), běžného očního onemocnění vykazujícího v USA přibližně 4% prevalenci, a glaukomem anebo oční hypertenzí.

Iatrogenní okluze centrální retinální artérie způsobená injekcemi s vyplňovacími materiály v obličeji

Předmětem publikované práce bylo popsat klinické projevy a prognózu zrakových funkcí po okluzi retinální artérie vzniklé jako následek kosmetické injekční aplikace vyplňujících materiálů v obličeji.Všechny novinky