Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Drénovací operace glaukomu je účinnější než trabekulektomie s mitomycinem C

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 1.5.2011

Drénovací operace glaukomu je účinnější než trabekulektomie s mitomycinem C

Po pětiletém sledování pacientů v rámci studie „Tube Versus Trabeculectomy“ (TVT) se ukázalo, že drénovací operace s implantací shuntu má vyšší úspěšnost než trabekulektomie s mitomycinem C.

TVT studie srovnávala bezpečnost a účinnost drénovací operace s trabekulektomií u pacientů, kteří již dříve podstoupili nějaký operační zákrok na oku. Mezi údaje zjišťované v rámci studie patřila hodnota nitroočního tlaku, zraková ostrost, zrakové pole, kvalita života, případné reoperace, komplikace a potřeba podpůrné farmakologické terapie. Studie zahrnovala 212 pacientů, z nichž 107 absolvovalo drénovací operaci s implantací shuntu a 105 trabekulektomii s mitomycinem C. U většiny účastníků studie byl diagnostikován primární glaukom s otevřeným úhlem.

Po pětiletém sledovacím období byly oba zákroky spojeny s podobným poklesem nitroočního tlaku a podobnou spotřebou podpůrné medikamentózní terapie, avšak ve skupině pacientů léčených trabekulektomií bylo vyšší procento reoperací. Kumulativní pravděpodobnost selhání operace po pěti letech od zákroku byla 46,9 % ve skupině s trabekulektomií a 29,8 % ve skupině s drénovací operací.

Při zahájení studie byla průměrná hodnota nitroočního tlaku přibližně 25 mmHg a pacienti užívali průměrně tři různé léky na jeho snížení. Na počátku studie byli pacienti randomizováni do dvou skupin podle typu léčby a mezi oběma skupinami pacientů neexistovaly žádné signifikantní rozdíly v demografických nebo zdravotních charakteristikách.

Podle autorů TVT studie jsou jak drénovací operace s implantací shuntu, tak trabekulektomie s mitomycinem C vhodnou volbou pro léčbu glaukomu u pacientů s předešlou operací pro glaukom nebo kataraktu. Při vybírání konkrétního zákroku je pak potřeba zvážit více parametrů včetně efektivity zákroku, rizika komplikací, operatérových schopnosti a zkušeností s konkrétním zákrokem. Přínos každé operace pak musí být zároveň hodnocen s ohledem na nežádoucí účinky.

(vek)

Zdroj: Gedde S.: Review of results from the Tube Versus Trabeculectomy Study. Curr Opin Ophthalmol. 2010; 21 (2): 123–8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Laserový zákrok u syndromu pigmentové disperze nezabrání vzniku glaukomu

Léčba vzácného syndromu pigmentové disperze laserovým zákrokem nedokáže zabránit vzniku pigmentového glaukomu ani zpomalit jeho nástup. Vyplývá to z výsledků nové studie britských autorů, která byla publikována v časopise Ophthalmology.

Nový pohled na patogenezi glaukomu: fagocytující astrocyty sítnice jsou indukovány gama-synukleinem

Leden byl ve Spojených státech vyhlášen národním měsícem informací o glaukomu. Při této příležitosti oznámila začátkem roku americká nadace Glaucoma Research Foundation, že v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) byly publikovány nové poznatky o mechanismech podílejících se na vzniku glaukomu.

Fokální makulární fotopická negativní odpověď a tloušťka vnitřní vrstvy sítnice v oblasti makuly u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem

Cílem studie uveřejněné nedávno v časopise American Journal of Ophthalmology bylo porovnat u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a zdravých kontrol fokální makulární fotopickou negativní odpověď a zároveň tloušťku sítnice v oblasti horní a dolní makuly.Všechny novinky