Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Časná léčba nitrooční hypertenze může snížit riziko glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 13.4.2010

Časná léčba nitrooční hypertenze může snížit riziko glaukomu

Výsledky studie uveřejněné v březnovém čísle časopisu Archives of Ophthalmology naznačují, že časná léčba nitrooční hypertenze snižuje pravděpodobnost vzniku glaukomu, zvláště u jedinců s nejvyšším rizikem glaukomatického onemocnění. Autoři studie odhadují, že nitrooční hypertenzí trpí 4 až 7 % americké populace nad čtyřicet let. A podle jejich slov stále nepanuje shoda v otázce, jak léčit tuto velkou skupinu lidí, kteří mají vyšší riziko vzniku glaukomu než zbytek populace.

Metoda

Cílem studie bylo porovnat bezpečnost a účinnost časné versus pozdější léčby při snižování rizika vzniku primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG). Do studie bylo zařazeno 1 636 jedinců s nitrooční hypertenzí, u kterých se počáteční nitrooční tlak (NOT) pohyboval v rozmezí 24–32 mmHg na jednom oku a 21–32 mmHg na druhém. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna byla zpočátku pouze sledována a druhá byla léčena medikamentózně pomocí očních hypotenziv. V léčené skupině byla střední doba léčby 13 let, zatímco ve druhé skupině byli pacienti sledováni 7,5 roku a poté byla rovněž nasazena léčba, která trvala 5,5 roku.

Výsledky

Ke zjištění, zda odložená léčba byla spojena s jakýmkoli poškozením, použili autoři studie srovnání kumulativního výskytu POAG v obou skupinách pacientů se střední dobou sledování 13 let u obou skupin. Kumulativní výskyt POAG v původně pouze sledované skupině byl 0,22 (95% interval spolehlivosti 0,19–0,25), zatímco v léčené skupině 0,16 (95% interval spolehlivosti 0,13–0,19). Časná léčba byla tedy spojena s poklesem rizika vzniku POAG o 27 %.

Pokles rizika byl ještě výraznější v podskupině účastníků s nejvyšším počátečním rizikem vzniku glaukomu (založeným na věku, tloušťce rohovky a NOT). Kumulativní výskyt POAG ve sledované versus léčené skupině byl 0,40 (95% interval spolehlivosti 0,33–0,46) a 0,28 (95% interval spolehlivosti 0,22–0,34).

Přestože studie má určité limity vyplývající z jejího uspořádání, výsledky mohou pomoci při rozhodování o léčbě pacientů s nitrooční hypertenzí. Profylakticky léčeni by měli být především mladí pacienti s vysokým rizikem vzniku POAG, zatímco starší pacienti s menším rizikem nikoliv.

(vek)

Zdroj:
Kass M. A. et al.: Delaying treatment of ocular hypertension: the ocular hypertension treatment study. Arch Ophthalmol. 2010; 128: 276–287.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání fixních kombinací antiglaukomatik

Cílem studie publikované v časopise Eye bylo srovnat účinnost dvou různých fixních kombinací antiglaukomatik při snižování nitroočního tlaku. První kombinací byl latanoprost / timolol podávaný jednou denně večer, druhou kombinací byl dorzolamid / timolol podávaný dvakrát denně.

Užívání léků proti glaukomu snižuje riziko úmrtí

Pacienti s glaukomem užívající léčebné přípravky mají pravděpodobně nižší riziko úmrtí než pacienti bez farmakologické léčby. Naznačují to výsledky průběžné dlouhodobé studie zveřejněné v únorovém čísle časopisu Archives of Ophthalmology.

Novinky z konference ARVO

Asociace pro výzkum v oftalmologii (Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO) a společnost Pfizer se rozhodly založit nové ocenění pro mladé vědce, které je pojmenované po významném oftalmologovi Carlu B. Camrasovi.Všechny novinky