Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Algoritmy léčby u primárního onemocnění uzavřeného úhlu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 30.7.2013

Algoritmy léčby u primárního onemocnění uzavřeného úhlu

Pojem primární onemocnění uzavřeného úhlu zahrnuje dle v současnosti uznávané klasifikace Mezinárodní společnosti geografické a epidemiologické oftalmologie několik stavů: podezření na primární uzávěr úhlu (neviditelnost zadní části trámčiny komorového úhlu ve 3 a více kvadrantech, bez periferních předních synechií, normální nitrooční tlak [NOT], terč zrakového nervu a zorné pole, 22 % těchto pacientů progreduje během 5 let do dalšího stadia), primární uzávěr úhlu (neviditelnost zadní části trámčiny komorového úhlu ve 3 a více kvadrantech plus zvýšení NOT anebo periferní přední synechie, bez poškození terče zrakového nervu a zorného pole, 28,5 % z těchto pacientů progreduje během 5 let do dalšího stadia), primární glaukom s uzavřeným úhlem (kromě znaků uvedených u předchozí jednotky navíc glaukomové poškození terče zrakového nervu a zorného pole), akutní uzávěr úhlu (NOT > 21 mmHg a alespoň tři z následujících znaků: spojivková injekce, edém epitelu rohovky, středně dilatovaná nereagující zornice a mělká přední komora, u 58,1 % pacientů dojde k trvalému zvýšení NOT).

Onemocnění se vyskytuje častěji u Asiatů a lze předpokládat, že vlivem zvyšující se migrace obyvatelstva a globalizaci se s ním budeme setkávat stále častěji. Na rozdíl od primárního glaukomu s otevřeným úhlem mohou někdy preventivní zásahy u primárního onemocnění uzavřeného úhlu vést k definitivnímu řešení.

Základem první intervence je většinou laserová iridektomie, tento zákrok ale není vždy dostačující. Při zvažování dalšího postupu po iridektomii je důležité vzít v potaz, zda je úhel otevřený, nebo uzavřený, zda lze pomocí léků kontrolovat NOT, rozsah periferních předních synechií a přítomnost katarakty. Následné zákroky mohou zahrnovat iridoplastiku, operaci katarakty, trabekulektomii nebo trabekulektomii kombinovanou s operací katarakty. Indikace se provádí dle rozsahu otevření úhlu a rozsahu předních synechií po úvodní léčbě, přičemž pro uplatnění účinnějších opatření uvádějí autoři souborného referátu kritickou hranici uzávěru 180 %.

(lis)

Zdroj: Thomas R., Walland M. J. Management algorithms for primary angle closure disease. Clin Experiment Ophthalmol. 2013 Apr; 41 (3): 282–92.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna životního stylu, potravinové a vitamínové doplňky u věkem podmíněné makulární degenerace

Autoři souborného referátu systematicky zpracovali publikované studie na téma změny životního stylu, dietních, výživových a vitaminových doplňků v prevenci výskytu nebo zastavení progrese věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).

Náklady na léčbu nově diagnostikovaných pacientů s glaukomem v Dánsku

Cílem publikované práce bylo určit náklady na léčbu glaukomu v Dánsku. Studie byla unikátní v tom, že díky existenci celonárodního registru bylo poprvé možno analyzovat pacientská data z celého jednoho státu.

Uplatnění extrakce čočky v léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem není založeno na přesvědčivých důkazech

Cílem souborného referátu bylo zhodnotit dostupné důkazy týkající se extrakce čočky v léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Operace katarakty u primárního glaukomu s otevřeným úhlem nebyla považována za postup, který by vedl ke klinicky využitelnému nebo odhadnutelnému poklesu nitroočního tlaku.Všechny novinky