Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Akumulace olova jako rizikový faktor primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 9.6.2009

Akumulace olova jako rizikový faktor primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Glaukom je považován za multifaktoriální onemocnění, u kterého je nejdůležitějším rizikovým faktorem zvýšený nitrooční tlak. Samotné snížení nitroočního tlaku však nemusí být v léčbě glaukomu vždy účinné, protože při postupné degeneraci optického nervu hrají roli také další faktory jako ischemie, obstrukce axoplazmatického toku, nedostatek jednoho či více trofických faktorů nebo excitotoxicita.

Poměrně nedávno se objevily poznatky, že mírná a postupná akumulace olova by mohla být toxická pro některé tkáně v urogenitálním, periferním a centrálním nervovém systému. Jedna studie ukázala, že muži s vyšší hladinou olova měli 2,5krát větší riziko katarakty ve srovnání s muži s nižšími hladinami olova.(1) Diskutuje se také o možnosti toxického působení olova na gangliové buňky a nervová vlákna v retině, jež může vést ke ztrátě zraku.

V nedávno zveřejněné studii se odborníci z tokijské univerzity zaměřili na souvislost mezi obsahem olova ve vlasech a rozvojem primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Do studie bylo zařazeno celkem 98 pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem (40 mužů a 58 žen, průměrný věk 58 let) a 245 kontrolních osob (131 mužů a 114 žen, průměrný věk 56 let). U účastníků studie byla zjišťována hladina olova ve vlasech pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Rozdíl koncentrace olova mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou byl hodnocen pomocí Mann-Whitneyova U testu. Zároveň autoři studie porovnávali také rozdíly v koncentraci olova u pacientů s glaukomem s vysokým nitroočním tlakem, u pacientů s nízkým nitroočním tlakem a u kontrolních osob.

Koncentrace olova nalezená ve vlasech byla signifikantně vyšší u ženských pacientek s nízkým nitroočním tlakem ve srovnání s kontrolními osobami (p=0,02). Tento nález podporuje domněnku, že akumulace olova se může v některých případech podílet na vzniku glaukomatické neuropatie neovlivnitelné samotným snížením nitroočního tlaku.

(vek)

Zdroje:

1. Schaumberg DA, et al. Accumulated lead exposure and risk of age-related cataract in men. JAMA 2004;292:2750–2754.
2. Yuki K, et al. Lead Accumulation as Possible Risk Factor for Primary Open-Angle Glaucoma. Biol Trace Elem Res 2009(April). (Epub ahead of print.)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Proběhla konference ARVO/Pfizer oftalmologického výzkumného institutu

Zpráva ze čtvrté výroční konference ARVO/Pfizer Ophthalmics Research Institute se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi výzkumu na poli možných příčin vzniku glaukomové neurodegenerace.

Příslibem pro dřívější záchyt glaukomu je objev genové mutace způsobující kongenitální glaukom

Vědci studující vzácnou formu glaukomu zjistili, že příslušníci romské komunity mají významně vyšší riziko glaukomu než zbytek populace.

Komprese optického chiazmatu chybně diagnostikovaná jako normotenzní glaukom

Rutinní neuroimaging u pacientů s předpokládaným normotenzním glaukomem je problematická záležitost. Existují názory, že neuroimaging není nutné rutinně provádět.Všechny novinky