Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

24hodinový účinek terapie glaukomu a role výkyvů nitroočního tlaku na progresi onemocnění

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 27.3.2017

24hodinový účinek terapie glaukomu a role výkyvů nitroočního tlaku na progresi onemocnění

Níže prezentovaný souhrnný článek publikovaný loni v časopisu Advances in Therapy se zabývá aspekty nitroočního tlaku u zdravých očí a očí s glaukomem v průběhu 24 hodin.

Kolísání nitroočního tlaku během 24hodinového cyklu

Snížení nitroočního tlaku (NOT) na předem určenou cílovou úroveň je základem současného pojetí léčby glaukomu. V publikované literatuře se často vychází z toho, že NOT je kontrolován na základě jednoho měření. Přestože je to rychlé a pohodlné, tato měření často adekvátně neodpovídají charakteristice NOT během 24hodinového cyklu. Protože je škodlivý vliv zvýšeného NOT kontinuální, je logické, že bychom měli více vědět o účinku jednotlivých terapeutických modalit za celé období 24 hodin. Autoři práce se proto zabývají konceptem a užitečností monitorování NOT přes den a v průběhu 24 hodin. Dále kriticky hodnotí 24hodinový účinek vybraných možností léčby. Kontinuální monitorování v průběhu 24 hodin může zaznamenat vyšší hodnoty a větší kolísání než měření prováděná přes den. U zdravých normotenzních očí se kolísání NOT typicky pohybuje kolem 5 mmHg. U pacientů s různými typy glaukomu se publikované studie z hlediska nejvyšších hodnot, vzoru křivky a rozsahu kolísání různí.

Výsledky metaanalýzy

Analoga prostaglandinů jsou účinnější a snižují kolísání NOT více než jiná antiglaukomatika. Metaanalýzou randomizovaných klinických studií, které hodnotily účinek běžně používaných antiglaukomatik u pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem (POAG) a nitrooční hypertenzí, bylo zdokumentováno relativní snížení NOT z výchozí hodnoty následovně: −23 % ve špičce a −20 % v nejnižším bodu u betaxololu, −27 % ve špičce a −26 % v nejnižším bodu u 0,5% timololu; −22 % ve špičce a −17 % v nejnižším bodu u 2,0% dorzolamidu; −17 % ve špičce a −17 % v nejnižším bodu u 1,0% brinzolamidu; −25 % ve špičce a −18 % u 0,2% brimonidinu; −31 % ve špičce a −28 % v nejnižším bodu u 0,005% latanoprostu; −31 % ve špičce a −29 % v nejnižším bodu u 0,004% travoprostu; −33 % ve špičce −28 % v nejnižším bodu u 0,03% bimatoprostu a nakonec −5 % ve špičce a −5 % v nejnižším bodu u placeba.

Diskuse

Potenciální škodlivá role velkých výkyvů NOT v rozvoji nebo progresi glaukomu si získává zvyšující se pozornost. Na základě konceptu, že velké výkyvy a vysoké maximální hodnoty NOT mohou zrakovému nervu škodit, se nyní řada lékařů domnívá, že optimální terapie glaukomu by měla cílit na minimalizaci kolísání a eliminovat v co největší možné míře výkyvy NOT. Nicméně stále zůstává nejasné, který z 24hodinových parametrů NOT (špička, průměr nebo kolísání) je pro progresi onemocnění důležitější. Během minulé dekády proběhlo několik studií, které významně přispěly k porozumění 24hodinového účinku všech možností léčby glaukomu. Přesto stále chybí pozorování, která by dobře vyhodnotila jejich dlouhodobý efekt a přesný vliv jednotlivých charakteristik NOT na progresi glaukomu a prognózu zrakových funkcí.

(lis)

Zdroj: Konstas A. G., Quaranta L., Bozkurt B. et al. 24-h efficacy of glaucoma treatment options. Adv Ther 2016 Apr; 33 (4): 481−517.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neuroprotektivní účinky analog prostaglandinů na retinální gangliové buňky jsou nezávislé na snižování nitroočního tlaku

Práce japonských autorů si kladla za cíl vyhodnotit, zda analoga prostaglandinů mají neuroprotektivní účinek na kultivované retinální gangliové buňky. Bylo prokázáno, že přítomnost analog prostaglandinů významně zvyšuje přežívání těchto buněk v nepříznivých podmínkách.

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Prezentovaná recentní práce se zabývala vznikem kalibrační chyby vzhledem ke stáří Goldmannova aplanačního tonometru. Cílem autorů bylo vyhodnotit, jak často je z hlediska této chyby nutné provádět kontrolu přístroje.

Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

Mechanismus progrese normotenzního glaukomu zatím nebyl zcela vysvětlen, nicméně některé studie poukazují na to, že podílet se na něm může i velké kolísání nitroočního tlaku (NOT). Autoři prezentované práce pomocí kontinuálního měření porovnávali kolísání NOT u pacientů s normotenzním glaukomem s kontrolními jedinci bez diagnostikovaného glaukomu.Všechny novinky