Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Geriatrie a Gerontologie

Starší řidiči, mobilita a bezpečnost

Starší řidiči, mobilita a bezpečnost

Ve většině zemí představují senioři v současné době nejrychleji rostoucí demografickou skupinu, navíc starší řidiči (starší než 65 let) jsou nejrychleji rostoucí částí populace...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Patří pacienti s demencí za volant?

Patří pacienti s demencí za volant?

Se stárnutím populace stoupá počet řidičů ve věku nad 65 let. V této skupině dochází k vyššímu výskytu somatických i duševních onemocnění, včetně demence. Řízení motorových...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Kvalita života ve vztahu k tělesné zdatnosti seniorek: pilotní studie

Kvalita života ve vztahu k tělesné zdatnosti seniorek: pilotní studie

Cílem této pilotní studie bylo zjistit vztah mezi kvalitou života a úrovní tělesné zdatnosti seniorek. Výzkumný soubor tvořilo 46 postmenopauzálních žen ve věku nad 60 let (věk...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Poruchy paměti jako možná součást paraneoplastického neurologického syndromu: imunologicky podmíněné demence

Poruchy paměti jako možná součást paraneoplastického neurologického syndromu: imunologicky podmíněné demence

Ve druhé polovině 80. let minulého století byla věnována zvýšená pozornost imunitním procesům, které postihovaly mozkové struktury a ve svých důsledcích ovlivňovaly i funkce...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Prevence pádů hospitalizovaných pacientů – intervenční programy

Prevence pádů hospitalizovaných pacientů – intervenční programy

Pády hospitalizovaných pacientů představují nejčastější nežádoucí událost. Výskyt pádů se zvyšuje s věkem pacientů. Důsledkem pádů mohou být vážná zranění pacientů, kvůli nimž...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Senior v dopravě: téma, kterým je třeba se zabývat?

Senior v dopravě: téma, kterým je třeba se zabývat?

Kvalita života i ve vyšším věku souvisí s možností mobility, a tím u řidičů i s možností pokračovat v řízení motorového vozidla. Zákon přikazuje řidičům-seniorům podrobovat se...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Příklady typických dopravních nehod seniorů

Příklady typických dopravních nehod seniorů

V článku je popsáno několik typických nehodových dějů, jejichž průběh ovlivnil věk některého z účastníků. Dále je popsána doba trvání nehodových dějů a její prodloužení v...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Polyfarmacie a malnutrice ve stáří

Polyfarmacie a malnutrice ve stáří

Účinek polyfarmacie na výživu je odvozen z pozorování, že problém malnutrice se vyskytuje převážně u starších pacientů a také u nich je nejčastější výskyt polyfarmacie. Je známo...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 2/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Delirium – nové poznatky a zkušenosti pro praxi

Delirium – nové poznatky a zkušenosti pro praxi

Delirium (dříve také akutní amentní stav) je komplexním akutním geriatrickým syndromem. Je časté zejména u hospitalizovaných geriatrických pacientů. Jeho rozvoj výrazně zhoršuje...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 2/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Paliativní péče v zařízení následné péče (LDN)

Paliativní péče v zařízení následné péče (LDN)

Článek je zaměřen na specifika paliativní péče v zařízeních následné péče a nabízí krátký souhrn základních pojmů paliativní péče. Pacienti a jejich rodina by se měli podílet na...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 2/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie

Kreditovaný kurz

 

Léčba arteriální hypertenze

Autor kurzu: MUDr. Marek Vícha
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články