Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Geriatrie a Gerontologie

Obstipace ve stáří

Obstipace ve stáří

Zácpa postihuje v rozvinutých zemích až 30 % seniorské populace. Může představovat přechodnou, zcela benigní záležitost, ale může být také manifestací závažného onemocnění...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Antikoagulační léčba ve stáří

Antikoagulační léčba ve stáří

Riziko tromboembolie se zvyšuje s věkem, zároveň ale roste riziko krvácení. Z důvodu bezpečnosti antikoagulační léčby musíme u starších nemocných brát v úvahu odlišnou...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
 
 
Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta

Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta

Autoři v kazuistice prezentují případ kožního lymfomového onemocnění u 80letého pacienta. Poukazují na úskalí diagnostiky této nemoci především v jejích počátečních stadiích a...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Můžeme předpovědět úmrtí geriatrických pacientů na klostridiovou infekci?

Můžeme předpovědět úmrtí geriatrických pacientů na klostridiovou infekci?

Úvod. Clostridium difficile je významným původcem nozokomiálních infekcí a zejména u geriatrických pacientů má často letální následky. Cílem této práce je zhodnotit u seniorů...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora?

Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora?

Úvod. Od zavedení rutinního vyšetření sérové hladiny vitaminu D se objevují zprávy o velmi nízké hladině vitaminu D u většiny populace středního zeměpisného pásu, a to bez...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Diabetes a demence – co je známo o jejich vztahu?

Diabetes a demence – co je známo o jejich vztahu?

Prevalence obou těchto chorob narůstá. Diabetes, stejně jako demence, není homogenní choroba. Všem formám diabetu je společná hyperglykemie. Všechny formy demence spojuje...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Akutní a pozdní komplikace diabetu – představují významný problém ve vyšším věku?

Akutní a pozdní komplikace diabetu – představují významný problém ve vyšším věku?

Diabetes mellitus (DM) představuje zásadní rizikový faktor pro vznik akutních i rozvoj pozdních diabetických komplikací. DM může být vnímán do určité míry i jako model stárnutí...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Specifika tuberkulózy u seniorů dnes

Specifika tuberkulózy u seniorů dnes

Autoři podávají přehled o vývoji a aktuálním stavu onemocnění tuberkulózou v České republice – rozvrstvení hlášených případů tuberkulózy do jednotlivých typů diagnóz – více...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Rodinný systém a pečovatelská zátěž u Alzheimerovy choroby

Rodinný systém a pečovatelská zátěž u Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba má zásadní dopad na osobu nemocného, protože omezuje jeho schopnost samostatného života. Tato závislost na druhých se nejen dotýká nejsilněji těch, kteří...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé

Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé

Článek prezentuje zkušenosti s hodnocením soběstačnosti. Konkrétně se zaměřuje na rozdíly, které mohou nastat v hodnocení mezi seniory samotnými a jejich pečovateli. Jedná se o...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze