Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Geriatrie a Gerontologie

Krvácivé komplikace antikoagulační léčby u geriatrických pacientů

Krvácivé komplikace antikoagulační léčby u geriatrických pacientů

Antikoagulační léčba získala v geriatrii své nezastupitelné místo v léčbě a prevenci tromboembolických příhod tepenné i žilní etiologie. Článek se zabývá potenciálními riziky...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Vliv reminiscenční terapie na depresivitu a kognitivní funkce u seniorů v dlouhodobé péči

Vliv reminiscenční terapie na depresivitu a kognitivní funkce u seniorů v dlouhodobé péči

Reminiscenční terapie je psychosociální intervencí, která je v současné době uplatňována v péči o seniory okrajově, a to i přesto, že hraje v životě seniora významnou...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
 
 
Hluboká žilní trombóza a její léčba v otázkách a odpovědích

Hluboká žilní trombóza a její léčba v otázkách a odpovědích

Hluboká žilní trombóza (HŽT) postihuje 1–2 osoby/1000 obyvatel za rok. U osob v seniorském věku je 10x častější než u mladých do 30 let věku. Hlubokou žilní trombózou jsou...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Onemocnění štítné žlázy se zaměřením na seniorský věk

Onemocnění štítné žlázy se zaměřením na seniorský věk

Výskyt poruch funkce štítné žlázy je častější u žen než u mužů (nejméně 8 : 1), zatímco hyperfunkce je obvykle provázena obtěžujícími příznaky, snížená funkce probíhá mnohdy...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Role nutrice v prevenci kognitivních poruch ve vyšším věku

Role nutrice v prevenci kognitivních poruch ve vyšším věku

Práce podává přehled současných názorů na úlohu nutrice v udržení kognitivních funkcí ve vyšším věku. Soustřeďuje se především na nutriční strategie, které na základě klinických...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Horečka jako častý symptom

Horečka jako častý symptom

Přehledný článek uvádí patofyziologické poznámky o vzniku a významu horečky v lidském organismu a vlivu horečky na jednotlivé orgánové soustavy. Podrobně je rozebrána etiologie...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2015

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Průjmová onemocnění v ordinaci praktického lékaře

Průjmová onemocnění v ordinaci praktického lékaře

Článek podává přehled základních patofyziologických mechanismů rozvoje průjmového onemocnění a zánětu, věnuje se praktickým aspektům při odebírání anamnézy a při fyzikálním...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2015

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Vředová choroba žaludku a dvanácterníku a infekce Helicobacter pylori u starší populace

Vředová choroba žaludku a dvanácterníku a infekce Helicobacter pylori u starší populace

Peptické vředy žaludku a dvanácterníku a jejich komplikace jsou u seniorů významným zdravotním problémem. Navzdory klesající prevalenci infekce H. pylori v populaci výskyt vředů...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2015

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Zánětlivá onemocnění močových cest v geriatrické populaci

Zánětlivá onemocnění močových cest v geriatrické populaci

Infekce močových cest jsou v populaci starších pacientů časté. Výskyt bakteriurie se zvyšuje se zvyšujícím se věkem, většinou se však jedná o asymptomatickou bakteriurii, která...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2015

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Léčba nehojících se ran u geriatrických pacientů

Léčba nehojících se ran u geriatrických pacientů

S přibývajícím věkem přibývá chronicky nemocných a také se zvyšuje frekvence výskytu nehojících se ran souvisejících s diabetem, onemocněním periferních cév a zhoršenou...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2015

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie

Kreditovaný kurz

 

Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře

Autor kurzu: MUDr. Bohumil Skála, Ph. D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze