Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Geriatrie a Gerontologie

Divertikulární nemoc

Divertikulární nemoc

Incidence a prevalence divertikulární choroby s věkem strmě narůstá a v seniorském věku nad 80 let jí je postižena více než polovina populace. V rozvinutých západních zemích...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Hodnocení kvality života u pacientů vyššího věku se sarkopenií: vývoj a validace české verze dotazníku SarQoL<sup>®</sup>

Hodnocení kvality života u pacientů vyššího věku se sarkopenií: vývoj a validace české verze dotazníku SarQoL®

Úvod a cíl: Sarkopenie, definovaná jako úbytek svalové hmoty a svalové funkce, postihuje 5–10 % osob ve věku nad 65 let a má závažné klinické i ekonomické důsledky. Významným...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
 
 
Nečekané „vyléčení“ u geriatrického pacienta s makroadenomem hypofýzy

Nečekané „vyléčení“ u geriatrického pacienta s makroadenomem hypofýzy

Expanzivní procesy tureckého sedla v geriatrii představují relativně vzácnou problematiku, která však při nerozpoznaném hypokortikalismu může mít i fatální důsledky. V geriatrii...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Konzervativní léčení seniorů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu CKD 3b a vyšším

Konzervativní léčení seniorů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu CKD 3b a vyšším

V posledních desetiletích se významně zvýšil počet nemocných vyšších věkových kategorií se závažným onemocněním ledvin. Přes rozvoj dialyzačních technik a transplantace ledvin...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Nová evropská doporučení 
pro management pacientů vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3b a vyšším (eGFR < 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>)

Nová evropská doporučení 
pro management pacientů vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3b a vyšším (eGFR < 45 ml/min/1,73 m2)

Lékaři napříč řadou oborů se stále častěji setkávají se staršími pacienty s pokročilým renálním postižením (Chronic Kidney Disease, CKD) a jsou postaveni před obtížné...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Nutriční potřeba při léčbě chronických defektů u geriatrického pacienta

Nutriční potřeba při léčbě chronických defektů u geriatrického pacienta

Vzhledem ke zvyšující se střední délce života a snižování mortality stoupá počet seniorských pacientů s chronickými defekty. Nové materiály pro vlhké hojení ran přinesly...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora?

Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora?

Úvod. Od zavedení rutinního vyšetření sérové hladiny vitaminu D se objevují zprávy o velmi nízké hladině vitaminu D u většiny populace středního zeměpisného pásu, a to bez...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Diabetes a demence – co je známo o jejich vztahu?

Diabetes a demence – co je známo o jejich vztahu?

Prevalence obou těchto chorob narůstá. Diabetes, stejně jako demence, není homogenní choroba. Všem formám diabetu je společná hyperglykemie. Všechny formy demence spojuje...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Akutní a pozdní komplikace diabetu – představují významný problém ve vyšším věku?

Akutní a pozdní komplikace diabetu – představují významný problém ve vyšším věku?

Diabetes mellitus (DM) představuje zásadní rizikový faktor pro vznik akutních i rozvoj pozdních diabetických komplikací. DM může být vnímán do určité míry i jako model stárnutí...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Specifika tuberkulózy u seniorů dnes

Specifika tuberkulózy u seniorů dnes

Autoři podávají přehled o vývoji a aktuálním stavu onemocnění tuberkulózou v České republice – rozvrstvení hlášených případů tuberkulózy do jednotlivých typů diagnóz – více...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2016

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie

Kreditovaný kurz

 

Nová doporučení v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Autor kurzu: MUDr. Martin Šatný
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze