Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Geriatrie a Gerontologie

Krvácení do gastrointestinálního traktu – velké riziko pro geriatrické pacienty

Krvácení do gastrointestinálního traktu – velké riziko pro geriatrické pacienty

Krvácení do trávicího traktu je závažný a život ohrožující stav. Nejvíce postiženou skupinou pacientů s ohledem na přežití jsou senioři. S rostoucím věkem stoupá i četnost...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
CHOPN – novinky v diagnostice a léčbě

CHOPN – novinky v diagnostice a léčbě

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi nejčastější respirační onemocnění. Největším rizikovým faktorem CHOPN je kouření cigaret. Nová mezinárodní doporučení pro...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Zajištění cévního vstupu u geriatrických nemocných

Zajištění cévního vstupu u geriatrických nemocných

U geriatrických pacientů je často zapotřebí zajistit dlouhodobý žilní vstup pro aplikaci léků a nitrožilně podávaných infuzí. Periferní kanyla i netunelizovaný centrální žilní...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Křehký pacient se selháním ledvin

Křehký pacient se selháním ledvin

Konglomerát nepříznivých faktorů, především aditivní efekt chronologického a patologického stárnutí spolu s polymorbiditou, zvyšují prevalenci pacientů s frailty fenotypem v...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Opakované resuscitace u geriatrické pacientky – a jak to bylo dál?

Opakované resuscitace u geriatrické pacientky – a jak to bylo dál?

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor postupů, které mají při srdeční zástavě sloužit k obnovení dodávky okysličené krve do mozku. U geriatrických pacientů má neodkladná...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Výskyt a vývoj deprese v různých typech seniorských zařízení – využití Geriatrické škály deprese

Výskyt a vývoj deprese v různých typech seniorských zařízení – využití Geriatrické škály deprese

Počet diagnostikovaných a léčených pacientů s depresí stále neodpovídá skutečnému výskytu tohoto onemocnění. Na druhé straně je všeobecně uznávaným faktem, že nediagnostikovaná...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Prevence aterosklerotických kardiovaskulárních příhod u křehčích pacientů

Prevence aterosklerotických kardiovaskulárních příhod u křehčích pacientů

Kardiovaskulárními příhodami aterosklerotického původu jsou nejčastěji postihovány osoby vyššího věku. U starších pacientů však kromě pokročilých a komplexních změn...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie
Léčba diabetu mellitu 1. typu u osob vyššího věku

Léčba diabetu mellitu 1. typu u osob vyššího věku

Starší nemocní s diabetem mellitem 1. typu jsou ve vysokém riziku hypoglykemie a mohou mít závažné komorbidity. Problémy s kognitivní poruchou, mobilitou, smyslovou deteriorací...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 4/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Senior v dopravě: téma, kterým je třeba se zabývat?

Senior v dopravě: téma, kterým je třeba se zabývat?

Kvalita života i ve vyšším věku souvisí s možností mobility, a tím u řidičů i s možností pokračovat v řízení motorového vozidla. Zákon přikazuje řidičům-seniorům podrobovat se...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Příklady typických dopravních nehod seniorů

Příklady typických dopravních nehod seniorů

V článku je popsáno několik typických nehodových dějů, jejichž průběh ovlivnil věk některého z účastníků. Dále je popsána doba trvání nehodových dějů a její prodloužení v...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články