Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Forum Diabetologicum

Pacient – diabetik s periférnym artériovým ochorením

Pacient – diabetik s periférnym artériovým ochorením

Diabetes mellitus a periférne artériové ochorenie sú častými ochoreniami najmä vo vyššom veku. Ich súbežný priebeh predstavuje významné riziko cievnych komplikácií. Autori sa v...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: diabetologie interní lékařství endokrinologie
Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou

Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou

Končatinovocievna artériová ischemická choroba (periférne artériové ochorenie dolných končatín – PAO DK) je dôležitou manifestáciou systémovej aterosklerózy a iných...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: endokrinologie diabetologie interní lékařství
Inhibítory PCSK9 a postavenie evolokumabu v liečbe pacientov s hyperlipoproteinémiou

Inhibítory PCSK9 a postavenie evolokumabu v liečbe pacientov s hyperlipoproteinémiou

Vzťah medzi hladinami LDL-cholesterolu a rizikom závažných kardiovaskulárnych príhod je dnes v medicíne dôkazov už celkom jasne preukázaný. Podobne je tomu aj v určení miesta...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: endokrinologie diabetologie interní lékařství
Vildagliptin: zkušenosti a perspektivy

Vildagliptin: zkušenosti a perspektivy

Vildagliptin patří k moderním antidiabetikům inkretinové skupiny. Je to inhibitor enzymu dipeptidylpeptidázy 4 (DPP4i), jehož efektivita a bezpečnost (včetně kardiovaskulární...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: diabetologie interní lékařství endokrinologie
Konsenzuálne terapeutické odporúčanie Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diabetes mellitus 2. typu (2018)

Konsenzuálne terapeutické odporúčanie Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diabetes mellitus 2. typu (2018)

Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie s účasťou viacerých patofyziologických mechanizmov. Jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: endokrinologie interní lékařství diabetologie
Komplexný prístup v manažmente pacienta s diabezitou

Komplexný prístup v manažmente pacienta s diabezitou

Obezita je v súčasnosti globálnou epidémiou (pandémiou) a najčastejšie sa vyskytujúcim metabolickým ochorením celosvetovo postihujúcim nielen dospelé osoby, ale aj deti a...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Manažment pacienta s diabetes mellitus a hypertenziou

Manažment pacienta s diabetes mellitus a hypertenziou

Diabetes mellitus a hypertenzia predstavujú veľmi významné komorbidity, ktoré sa podieľajú na vysokej mortalite v tejto skupine pacientov. Preto sa tiež niekedy aj nazývajú ako...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

Fibrilácia predsiení (FP) a diabetes mellitus (DM) sú ochorenia s vysokou prevalenciou a závažným dopadom na zdravotný stav obyvateľstva. Pacienti s DM majú vyššie riziko vzniku...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Farmakologický manažment diabetickej dyslipidémie

Farmakologický manažment diabetickej dyslipidémie

Kardiovaskulárne ochorenia sa u diabetikov 2. typu vyskytujú extrémne často. Dôvodom okrem iného je aj prítomnosť charakteristickej aterogénnej dyslipidémie, ktorá významne...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2017

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Studie Fourier: Přinesla málo nebo moc? Nebo jen nenaplnila přehnaná očekávání?

Studie Fourier: Přinesla málo nebo moc? Nebo jen nenaplnila přehnaná očekávání?

V současné době jsou schváleny ke klinickému použití léky zcela nové třídy hypolipidemik, tzv. PCSK9-inhibitory. V mnoha zemích EU, včetně Slovenska, jsou tyto léky rovněž...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články