Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Forum Diabetologicum

Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii

Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii

Úvod: Napriek významnému pokroku v liečbe diabetu, viac ako polovica detí nedosahuje optimálnu metabolickú kontrolu diabetu. V medzinárodnej štúdii TEENs bol v roku 2014...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Inzulínová liečba v staršom veku

Inzulínová liečba v staršom veku

Diabetes mellitus patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia u starších ľudí. Pre optimálny manažment je dôležitý individuálny prístup k pacientovi so stanovením jeho...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2017

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
 
 
Léčba inzulinem a kardiovaskulární komplikace

Léčba inzulinem a kardiovaskulární komplikace

Inzulin má proaterogenní účinek, endogenní hyperinzulinmie je spjata s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Léčba exogenním inzulinem může zvyšovat kardiovaskulární riziko...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2017

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Inzulín v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Inzulín v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Liečba inzulínom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je prirodzenou potrebou v dôsledku vývoja ochorenia, s postupným ubúdaním vlastnej sekrécie inzulínu. Hoci sa...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Diabetes mellitus a dermatologické ochorenia

Diabetes mellitus a dermatologické ochorenia

Autori analyzujú problematiku výskytu dermatologických ochorení asociovaných s diabetes mellitus, najčastejšie jeho druhý typ. Uvádzajú stručný prehľad možného vplyvu glukózy a...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Autoimunita a diabetes mellitus

Autoimunita a diabetes mellitus

Autoimunitný mechanizmus vzniku ochorení je v súčasnosti veľmi aktuálna problematika. V diabetológii sa autoimunitný mechanizmus spomína v patofyziológii diabetes mellitus 1...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Porovnanie účinnosti ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe diabetického edému makuly

Porovnanie účinnosti ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe diabetického edému makuly

Cieľ: Sledovať účinnosť ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe difúzneho diabetického edému makuly v úvodnej nasycovacej dávke (3 aplikácie).Materiál a metódy: Pacienti s...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT je principiálne nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, v praxi sa začala používať len od roku 2015. Angiografické informácie získava súčasne zo...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2017

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Ako monitorovať detského pacienta a adolescenta s diabetickou retinopatiou: kazuistika 20-ročnej pacientky a angio OCT

Ako monitorovať detského pacienta a adolescenta s diabetickou retinopatiou: kazuistika 20-ročnej pacientky a angio OCT

Na kazuistike 20-ročnej pacientky s 15-ročnou históriou DM 1. typu chceme priblížiť zásady moderných princípov diagnostiky a neinvazívneho monitorovania vývoja diabetickej...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2017

Specializace: endokrinologie diabetologie interní lékařství
Katarakta u pacienta s vrodeným deficitom galaktokinázy: kazuistika

Katarakta u pacienta s vrodeným deficitom galaktokinázy: kazuistika

Prezentovaný je zriedkavý prípad 8-mesačného chlapca s obojstrannými kataraktami, u ktorého bol diagnostikovaný vrodený deficit galaktokinázy na základe metabolického skríningu...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2017

Specializace: interní lékařství diabetologie endokrinologie

Kreditovaný kurz

 

Statiny a jejich specifika

Autor kurzu: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze