Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Forum Diabetologicum

Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu (v súlade s SPC, aktuálnym znením indikačných obmedzení a odporúčaní ADA/EASD)

Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu (v súlade s SPC, aktuálnym znením indikačných obmedzení a odporúčaní ADA/EASD)

Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie s účasťou viacerých patofyziologických mechanizmov. Jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálne meranie glykémie (v súlade s aktuálnym znením indikačných obmedzení)

Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálne meranie glykémie (v súlade s aktuálnym znením indikačných obmedzení)

Podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumy umožňuje prostredníctvom vopred naprogramovaných opakovaných minidávok individualizáciu bazálnej substitúcie inzulínu pre jednotlivé...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
 
 
Kvalita péče o pacienty s diabetem v České republice. <br>Analýza dat VZP

Kvalita péče o pacienty s diabetem v České republice.
Analýza dat VZP

Autoři předkládají výsledky analýzy dat o kvalitě péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus v ČR. Data byla získána z databází Všeobecné zdravotní pojišťovny za léta 2003...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Iatrogénna hypoglykémia ako závažný medicínsky problém

Iatrogénna hypoglykémia ako závažný medicínsky problém

Iatrogénna hypoglykémia predstavuje závažný medicínsky problém. Tento fenomén nielenže limituje intenzifikáciu glykemickej kontroly, ale spája sa aj so zvýšeným rizikom...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Výskyt diabetickej retinopatie v populácii pacientov s diabetes mellitus na Slovensku

Výskyt diabetickej retinopatie v populácii pacientov s diabetes mellitus na Slovensku

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií predstavuje výskyt diabetickej retinopatie (DR) na Slovensku 19,9 %. Keďže tento údaj je nižší než priemerný výskyt...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Metabolický syndróm vzniknutý po transplantácii obličky je výsledkom viacerých faktorov, ktoré sú identické s rizikovými faktormi v bežnej populácii, avšak aj faktorov typických...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Nové skupiny antidiabetík: inhibítory DPP4 a inhibítory SGLT2 pri liečbe obézneho diabetika 2. typu

Nové skupiny antidiabetík: inhibítory DPP4 a inhibítory SGLT2 pri liečbe obézneho diabetika 2. typu

Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP4) (sitagliptín, vildagliptín, saxagliptín, linagliptín, alogliptín) a inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Prehľad diétnych odporúčaní používaných pre manažment obezity

Prehľad diétnych odporúčaní používaných pre manažment obezity

Diskusia ohľadom ideálnej redukčnej diéty stále pretrváva. Základným bodom v redukčných diétach je zásada vyrovnanej energetickej bilancie s dôrazom na celkový denný energetický...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách

Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách

Bariatrická chirurgia je vo svete dostatočne známa a známy je aj jej vplyv na redukciu hmotnosti. Od koncentrácie na redukciu hmotnosti sa v novom miléniu presúva pozornosť na...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Metabolický syndróm a kardiometabolické komorbidity psoriázy

Metabolický syndróm a kardiometabolické komorbidity psoriázy

Chronická ložisková psoriáza je chronické erytématoskvamózne ochorenie, ktoré postihuje 2–3 % populácie. V etio­patogenéze stredne ťažkej až ťažkej formy psoriázy dochádza ku...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
 
 
 
 
 
 

diskuze