Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Forum Diabetologicum

DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes

DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes

Celoslovenský projekt DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes analyzuje vo vekovej skupine 16- až 20-ročných súčasnú úroveň nutričných a pohybových zvyklostí a...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Chronická obštrukčná choroba pľúc, metabolický syndróm a diabetes mellitus

Chronická obštrukčná choroba pľúc, metabolický syndróm a diabetes mellitus

Stúpajúca prevalencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa stáva celosvetovým problémom. Predstavuje závažný problém pre svoju stále stúpajúcu morbiditu, mortalitu a vysoké...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
 
 
Diabetes mellitus a sekundárne imunodeficiencie

Diabetes mellitus a sekundárne imunodeficiencie

Diabetes mellitus 1., ako aj 2. typu je komplexná porucha, ktorá ovplyvňuje viaceré orgány a orgánové systémy, imunitný systém nevynímajúc. Pomerne často je príčinou...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Hodnotenie priebehu infekcie v oblasti hlavy a krku – porovnanie skupín pacientov diabetikov a nediabetikov

Hodnotenie priebehu infekcie v oblasti hlavy a krku – porovnanie skupín pacientov diabetikov a nediabetikov

Cieľom predloženej štúdie je hodnotenie vplyvu diabetu na priebeh nešpecifickej infekcie v oblasti hlavy a krku a porovnanie so skupinou pacientov bez diabetu. Štúdiu tvorí...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Konzumujú pacienti s diabetes mellitus 2. typu dostatočné množstvo ovocia a zeleniny?

Konzumujú pacienti s diabetes mellitus 2. typu dostatočné množstvo ovocia a zeleniny?

Epidemiologická dotazníková štúdia analyzuje konzum ovocia a zeleniny u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Len 74,63 % žien a 50 % mužov konzumovalo v našej štúdii každý deň...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Kvalita péče o pacienty s diabetem v České republice. <br>Analýza dat VZP

Kvalita péče o pacienty s diabetem v České republice.
Analýza dat VZP

Autoři předkládají výsledky analýzy dat o kvalitě péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus v ČR. Data byla získána z databází Všeobecné zdravotní pojišťovny za léta 2003...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Iatrogénna hypoglykémia ako závažný medicínsky problém

Iatrogénna hypoglykémia ako závažný medicínsky problém

Iatrogénna hypoglykémia predstavuje závažný medicínsky problém. Tento fenomén nielenže limituje intenzifikáciu glykemickej kontroly, ale spája sa aj so zvýšeným rizikom...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Výskyt diabetickej retinopatie v populácii pacientov s diabetes mellitus na Slovensku

Výskyt diabetickej retinopatie v populácii pacientov s diabetes mellitus na Slovensku

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií predstavuje výskyt diabetickej retinopatie (DR) na Slovensku 19,9 %. Keďže tento údaj je nižší než priemerný výskyt...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Metabolický syndróm vzniknutý po transplantácii obličky je výsledkom viacerých faktorov, ktoré sú identické s rizikovými faktormi v bežnej populácii, avšak aj faktorov typických...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu (v súlade s SPC, aktuálnym znením indikačných obmedzení a odporúčaní ADA/EASD)

Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu (v súlade s SPC, aktuálnym znením indikačných obmedzení a odporúčaní ADA/EASD)

Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie s účasťou viacerých patofyziologických mechanizmov. Jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
 
 
 
 
 
 

diskuze