Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Fibrilace síní: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nová perorální antikoagulancia zmenšují objem mozkového infarktu v sekundární prevenci

Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Téma: Fibrilace síní

Vydáno: 20.2.2018

Nová perorální antikoagulancia zmenšují objem mozkového infarktu v sekundární prevenci

Studie aktuálně publikovaná v The Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases ukázala menší objem ischemií postižené mozkové tkáně při opakované cévní mozkové příhodě (CMP) u pacientů s fibrilací síní při léčbě novými perorálními antikoagulancii (NOACs) v porovnání s warfarinem.

Metodika studie

Do této retrospektivní japonské studie bylo zařazeno 101 pacientů s fibrilací síní (FS), kteří prodělali kardioembolickou CMP. U 31 z nich byla nasazena léčba warfarinem a u 70 některé ze 4 NOACs: dabigatran, rivaroxaban, apixaban nebo edoxaban. Autoři sledovali výskyt recidivy CMP a měřili objem ischemické tkáně zaznamenaný na snímcích provedené magnetické rezonance.

Výsledky

Při léčbě warfarinem došlo k 10 případům (32,2 %) opakované CMP a tito pacienti byli převedeni na NOACs. U pacientů léčených NOACs od začátku studie došlo k 13 případům (18,5 %) recidivy CMP, avšak statisticky významný rozdíl mezi skupinami v četnosti recidiv nebyl pozorován (p = 0,21).

Objem ischemické mozkové tkáně byl významně menší ve skupině s NOACs (medián 1,2 cm3) než ve skupině s warfarinem (26,4 cm3; p < 0,05), a to po korekci na tělesnou hmotnost, skóre CHA2DS2-VASc i HAS-BLED, hodnotu INR při přijetí, clearance kreatininu a koncentraci BNP (mozkového natriuretického peptidu).

Závěr

Autoři svá zjištění uzavírají s tím, že NOACs mohou být v sekundární prevenci CMP větším přínosem než warfarin rovněž díky zmenšení objemu infarktového ložiska při recidivě CMP.

(zza)

Zdroj: Kanai Y., Oguro H., Tahara N. et al. Analysis of recurrent stroke volume and prognosis between warfarin and four non-vitamin K antagonist oral anticoagulants’ administration for secondary prevention of stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 2018 Feb; 27 (2): 338–345, doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.09.007.

02-2019-CARD-1248749-0002

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Edoxaban v klinické praxi (3. část): Léčba venózního tromboembolismu

Ve třetím a závěrečném dílu tohoto miniseriálu se zaměříme na specifika využití nového antikoagulancia (NOAC) edoxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou a s plicní embolií.

Edoxaban versus warfarin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní

Pacienti s fibrilací síní a předchozí cévní mozkovou příhodou (CMP) nebo tranzitorní ischemickou atakou (TIA) jsou ve vysokém riziku rekurentní cerebrovaskulární příhody navzdory antikoagulační terapii. Analýza podskupin studie ENGAGE AF-TIMI 48 se zabývala porovnáním účinnosti a bezpečnosti warfarinu a edoxabanu u pacientů s anamnézou CMP/TIA.

Bezpečnost podávání edoxabanu u fibrilace síní

Incidence i prevalence fibrilace síní celosvětově narůstá, v důsledku čehož je stále více pacientů vystaveno zvýšenému riziku tromboembolie. Snaha najít bezpečné a efektivní léčivo k profylaxi tromboembolických příhod proto nabývá na důležitosti. Edoxaban patří do kategorie přímo působících perorálních antikoagulancií (DOAC, dříve NOAC), spolu s dabigatranem, rivaroxabanem a apixabanem. Hlavní indikací edoxabanu je profylaxe cévní mozkové příhody a systémového embolismu u nevalvulární fibrilace síní. Lze jej použít rovněž v léčbě hluboké žilní trombózy, plicní embolie a prevence rekurentních hlubokých žilních trombóz u dospělých.Všechny novinky