Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NOZOKOMIÁLNÍ KANDIDÉMIE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012–2015: VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÉ MULTICENTRICKÉ STUDIE

Autoři: Kocmanová I.1, Lysková P.2,3, Chrenkova V.4, Olišarová P.5, Dobiáš R.3,6, Janouškovcová H.7, Soukupová H.8, Mallátová N.9, Svobodová L.3, Hamal P.3, Skružná M.10, Bartoníková N.11

Autoři - působiště: 1Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno, 2Laboratoř mykologie a TBC, odd. parazitologie, mykologie a mykobakteriologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 3Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci, 4Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, 5Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, 6Laboratoř klinické mykologie, odd. bakteriologie a mykologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 7Ústav mikrobiologie, FN Plzeň, 8Ústav lékařské mikrobiologie, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 9Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, 10Oddělení klinické mikrobiologie, Pracoviště laboratorních metod, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha, 11Oddělení lékařské mikrobiologie, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

Článek: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 67, 2018, č. 1, s. 3-10
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 22x

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
uzamčeno uzamčeno

Nosocomial candidemia in the Czech Republic in 2012–2015: results of a microbiological multicentre study

Background:
Candidemia is a severe and often life-threatening infection frequently occurring in critically ill patients. During the last decade, new therapeutic and prophylactic strategies influenced (at least in some patient subgroups) the epidemiological situation and the spectrum of causative Candida strains. The present multicentre study aimed to assess the current epidemiological situation of Candida strains causing invasive candidiasis (IC) in patients of tertiary care hospitals in the Czech Republic.

Material and methods:
Clinical and microbiological data on patients with bloodstream yeast isolates collected in 11 tertiary care hospitals in the Czech Republic between 2012 and 2015 were analysed. The incidence of cases and species distribution were assessed by study year, age, and specialty. Moreover, an association with the Candida colonization and presence of toxigenic strains of Clostridium difficile in stool prior to blood culture positivity was analysed. For some of the strains, minimum inhibitory concentrations (MICs) of systemic antifungals were determined using standard methods.

Results:
A total of 886 episodes of candidemia (921 yeast strains) were identified during the study period. The overall incidence per 1000 admissions was 0.40 (range 0.21–1.22 depending on the hospital). Almost half of the isolates belonged to the species Candida albicans (49.7 %), followed by Candida glabrata (15.3 %) and Candida parapsilosis (11.2 %). Non-albicans species of Candida significantly predominated in oncology wards (71.6 %) as compared to surgery (40.4 %) or internal medicine (52.0 %) departments. More than 70.0 % of patients stayed in intensive care units at the time of positive culture; in 65.0 % of patients, colonization with the same yeast species preceded blood culture positivity. In only 5.1 % of all patients, the previous presence of toxigenic strains of Clostridium difficile in stool was found. Fifty-six of the 921 yeast strains were tested for antifungal susceptibility, with an increase in MICs to azoles being observed for C. glabrata.

Conclusion:
The incidence of candidemia in the Czech Republic did not vary significantly between 2012 and 2015, and C. glabrata was the second most common yeast species after C. albicans isolated from blood.

Keywords:
epidemiology – candidemia – incidence – antifungal susceptibility testing


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Kandidémie patří mezi poměrně časté infekční komplikace u kriticky nemocných pacientů. V posledním desetiletí se díky novým terapeutickým přístupům (zejména u některých skupin pacientů) mění spektrum kvasinek, které infekci způsobují. Předkládaná multicentrická studie si dala za úkol získat aktuální informace o epidemiologické situaci týkající se invazivních kandidóz (IC) v České republice.

Materiál a metody:
Do souboru byla zařazena data pacientů s kultivačně pozitivním nálezem kvasinky v krvi z 11 mikrobiologických pracovišť v České republice v rozmezí let 2012–2015. Byla hodnocena incidence, zastoupení jednotlivých kvasinkových druhů podle sledovaných let, podle věku a podle odborností. Dále byl posouzen vliv kolonizace a nakonec zda IC předcházela přítomnost toxigenního kmene Clostridium difficile ve stolici. U části izolovaných kmenů byly standardní metodikou stanoveny minimální inhibiční koncentrace (MIC) systémových antimykotik.

Výsledky:
V průběhu sledovaného období bylo v zúčastněných laboratořích zachyceno 921 kvasinkových kmenů od 886 pacientů. Celková incidence IC na 1 000 přijatých pacientů byla 0,40 (rozmezí 0,21–1,22 podle pracovišť). Takřka polovina izolátů spadala do druhu Candida albicans (49,7 %), následovaná Candida glabrata (15,3 %) a Candida parapsilosis (11,2 %). Na onkologických odděleních výrazně převažovaly non-albicans druhy (71,6 %), na rozdíl od chirurgických (40,4 %) nebo interních (52,0 %) oborů. Více než 70,0 % pacientů bylo v době pozitivní kultivace hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče (JIP) a 65,0 % nemocných bylo kolonizováno stejným druhem kvasinky, který byl později nalezen v hemokultuře. Pouze u 5,1 % pacientů z celkového počtu byla potvrzena předchozí přítomnost toxigenního kmene C. difficile ve stolici. Celkem bylo otestováno 56 kmenů kvasinek (z 921) a byla zaznamenána zvýšená MIC u azolů pro C. glabrata.

Závěr:
Incidence kandidémií v České republice se ve sledovaném období výrazně neměnila a po C. albicans je druhou nejčastěji izolovanou kvasinkou v krvi C. glabrata.

Klíčová slova:
epidemiologie – kandidémie – incidence – testování citlivosti k antimykotikům

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články