Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

INFEKČNÍ CHOROBY A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V PODMÍNKÁCH ŽIDOVSKÉHO GHETTA TEREZÍN

Autoři: Horáčková K.1,2, Hrstka Z.2, Grulich P.3, Hlaváčková E.1

Autoři - působiště: 1Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, 2Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové, 3Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Článek: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 1, s. 8-14
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 148x

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
uzamčeno uzamčeno

Infectious diseases and laboratory diagnosisin the Terezin Jewish Ghetto

The article is a historical review study which deals with the epidemiological situation in the Terezin Jewish Ghetto, including the possibilities for laboratory diagnosis and remembrance of important medical personalities. Valid primary data (monographs, memoirs, archival collections, photographs, and daily orders) were retrieved based on source criticism to be processed using a document content analysis approach. In conclusion, the findings are briefly compared with the respective data from the Warsaw and Lodz ghettos.

KEYWORDS:
Terezin Jewish Ghetto – epidemic – infectious disease – vaccination – laboratory diagnosis


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Článek je historickou přehledovou studií představující epidemiologickou situaci v ghettu Terezín, včetně možností laboratorní diagnostiky a připomenutí významných medicínských osobností. Autory byla s přiměřenou kritikou pramenů vybrána validní primární data (monografie, memoáry, archivní sbírky, fotodokumentace, denní rozkazy), která byla zpracována pomocí tzv. obsahové analýzy dokumentu. V závěru je provedena stručná komparace s daty vztahujícími se ke zkoumané problematice v ghettu Varšava a Lodž.

KLÍČOVÁ SLOVA:
ghetto Terezín – epidemie – infekční onemocnění – očkování – laboratorní diagnostika

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články