Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Enuréza a nykturie: Novinky
Odborná centra
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efekt adenotonzilektomie na symptomy ADHD a enuresis nocturna u dětí s chronickou adenotonzilární hypertrofií

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Téma: Enuréza a nykturie

Vydáno: 9.11.2016

Efekt adenotonzilektomie na symptomy ADHD a enuresis nocturna u dětí s chronickou adenotonzilární hypertrofií

Studie hodnotí přínos adenotonzilektomie u dětí s chronickou adenotonzilární hypertrofií a současně symptomy ADHD a enuresis nocturna.

Chronická adenotonzilární hypertrofie (CAH) může být v dětském věku spojována s řadou symptomů, které negativně ovlivňují chování a vývoj dětí. Řadíme mezi ně především zhoršení průchodnosti dýchacích cest (mající za následek poruchy spánku) a neurokognitivní dysfunkce. K vnějším projevům CAH patří poruchy chování, hyperaktivita, impulzivita či agresivita dětí, u některých jedinců však pozorujeme spíše problémy, jakými jsou zvýšená úzkostnost, deprese, sociální odcizenost a emoční nestabilita.

Souvislost CAH s ADHD a noční enurézou

Předešlé studie popisují asociaci mezi CAH a poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD − attention deficit hyperactivity disorder). Existuje předpoklad, že léčba CAH by mohla příznivě ovlivnit i příznaky ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou a jiné poruchy chování patří mezi nejčastější psychiatrické diagnózy dětských pacientů, kteří se podrobili adenotonzilektomii. Současně je doporučováno, aby dítě s diagnostikovanou ADHD mělo provedeno ORL vyšetření k vyloučení hypertrofie adenotonzilární oblasti.

CAH u dětí bývá spojována rovněž s enuresis nocturna (EN). Vyšší incidence enurézy (až 35%) byla nalezena u dětí se syndromem obstrukčních spánkových apnoí – u této skupiny dětských pacientů měla provedená adenotonzilektomie jednoznačně pozitivní dopad. Je známo, že i u dětských pacientů s ADHD se často vyskytuje enuréza, i když pro tento fenomén neexistuje jednoznačné vysvětlení. U jedinců s ADHD a enurézou rezistentní vůči farmakoterapii by měla být rovněž zvážena eventualita výskytu CAH.

Průběh a výsledky analýzy

Cílem studie recentně publikované v American Journal of Otolaryngology bylo vyšetřit pacienty s CAH, stanovit v této skupině zastoupení diagnóz ADHD a enuresis nocturna a zjistit, jaký efekt měla na dané symptomy provedená adenotonzilektomie. Studijní data byla získána na základě rodiči vyplněných dotazníků Turgay DSM-IV Based Child and Adolescent Behavior Disorders Screening and Rating Scale (T-DSM-IV) a Nocturnal Enuresis Questionnaire (NEQ)Dotazníky rodiče vyplnili před plánovanou adenotonzilektomií a 6 měsíců po provedeném chirurgickém výkonu. Hodnoceny byly parametry nepozornost (IA – inattention) a hyperaktivita – impulzivita (HI). Počty dětí s ADHD a EN byly porovnány před provedenou operací a po ní.

Studie zahrnovala vyšetření celkem 75 dětí ve věku od 5 do 16 let, jejichž rodiče vyplnili výše uvedené dotazníky. Před operací byla průměrná hodnota parametru IA 5,69 ± 4,88 a hodnota parametru hyperaktivita – impulzivita 6,53 ± 5,60. Po operaci došlo v obou proměnných k jejich signifikantnímu zlepšení (IA = 4,46 ± 4,40; HI = 5,93 ± 5,45). Tonzilektomie se dále podílela na statisticky signifikantním zlepšení celkového ADHD skóre (12,22 ± 8,99 vs. 10,42 ± 8,70; p < 0,05). Při hodnocení enuretických obtíží mělo 26 dětí před operací významné symptomy, po adenotonzilektomii došlo u 14 z nich do 6 měsíců ke kompletní remisi obtíží. Frekvence enurézy po operaci poklesla z 37,4 na 16,0 %, hodnota remise byla rovněž statisticky signifikantní (p < 0,05).

Závěr

Bylo konstatováno, že v dané skupině dětí s CAH byla nalezena vysoká incidence příznaků poruchy pozornosti s hyperaktivitou a enuresis nocturna. Provedený operační zákrok – adenotonzilektomie – se ukázal jako efektivní řešení vedoucí ke zlepšení stavu nebo úplnému vymizení těchto symptomů.

(moa)

Zdroj: Somuk B. T. et al. Impact of adenotonsillectomy on ADHD and nocturnal enuresis in children with chronic adenotonsillar hypertrophy. Am J Otolaryngol 2016 Jan-Feb; 37 (1): 27−30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dotazník na anamnestický rozhovor

Noční enurézu definovujeme jako intermitentní inkontinenci moči u dítěte staršího 5 let. Mnohdy ještě v 7 letech věku se jedná přibližně o 5−10 % dětí. Dětský lékař by proto měl vést důsledný anamnestický rozhovor s rodiči především o pitném a mikčním režimu dítěte.

Světový den enurézy 2016: Time to take action!

Světový den enurézy byl ustanoven v roce 2015 a od roku 2016 je pořádán každé poslední úterý v květnu za přispění řídicího výboru World Bedwetting Day Steering Committee, který představuje novou pracovní skupinu pod vedením Mezinárodní společnosti pro dětskou kontinenci (ICCS – International Children Continency Society) a Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU – European Society for Pediatric Urology). Tato iniciativa je podporována grantem poskytovaným firmou Ferring Pharmaceuticals. Letos Světový den enurézy proběhl 24. května 2016.

Prevalence enuresis nocturna mezi žáky základních škol a možné sociodemografické rizikové faktory jejího vzniku

Enuresis nocturna (EN) je poměrně častým problémem, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu života dětí i jejich rodičů. V jejím důsledku mohou vznikat potíže v oblasti psychiky, vzdělávání i společenského života dítěte. Výskytem EN mezi školáky a možnými sociodemografickými faktory zvyšujícími riziko jejího vzniku se zabývala studie publikovaná v Journal of Family Medicine and Primary Care.Všechny novinky