Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diuretika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Mohou thiazidová diuretika vyvolat myoperikarditidu?

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika

Vydáno: 27.4.2016

Mohou thiazidová diuretika vyvolat myoperikarditidu?

Při užívání thiazidových diuretik dosud nebyl hlášen výskyt vedlejších účinků v podobě rozvoje myoperikarditidy. V následujícím článku je uvedena kazuistika 71leté ženy, které byla diagnostikována myoperikarditida údajně v souvislosti s užíváním hydrochlorothiazidu. Podrobným prozkoumáním osobní anamnézy však byla zjištěna dříve proběhlá alergická reakce na sulfonamidová antibiotika, jež pravděpodobně s rozvojem onemocnění souvisela.

Kazuistika

71letá žena (Afroameričanka) přišla k lékaři pro 30 minut trvající bolest na hrudi s iradiací mezi lopatky a s vegetativními příznaky (nauzea). Pro podezření na kardiální etiologii byl sublingválně podán nitroglycerin, ovšem bez efektu. V anamnéze pacientky byla uvedena léčba hypertenze, hyperlipidemie a prodělaný akutní koronární syndrom se zavedením stentu do věnčité tepny. Pacientka také uvedla alergickou kožní reakci po podání sulfonamidového antibiotika. Její medikace zahrnovala hydrochlorothiazid, kyselinu acetylsalicylovou, metoprolol, chinapril a simvastatin.

V laboratorním nálezu byla lehce zvýšená hodnota kardiospecifického markeru − troponinu I. Rovněž byla zvýšená hodnota sedimentace erytrocytů. Pacientce bylo natočeno EKG, kde byly popisovány nespecifické změny úseku ST-T. Transthorakální echokardiografie nezachytila snížení ejekční frakce ani snížení kinetiky komor, ale prokázala přítomnost malého výpotku. Na rtg. snímku hrudníku bylo nalezeno rozšíření srdečního stínu. Nemocné ženě byla na základě nálezů diagnostikována myoperikarditida. Po zahájení symptomatické léčby aspirinem příznaky do měsíce ustoupily. Pacientce bylo doporučeno vyhnout se v budoucnu užití hydrochlorothiazidu a jiných sulfonamidů. 

Diskuse

Hydrochlorothiazid patří mezi thiazidová diuretika, u nichž vznik myoperikarditidy nebyl jakožto vedlejší účinek léčby prozatím popsán. U pacientky byla v anamnéze zmínka o proběhlé alergické reakci na sulfonamidová antibiotika. Ta stejně jako thiazidy obsahují sulfonamidovou skupinu. Byla proto vyslovena hypotéza, podle které proběhlá alergická reakce mohla vyvolat přecitlivělost na další léčiva, jež tuto skupinu obsahují. 

Závěr

Samotné užívání thiazidových diuretik nevede k rozvoji myoperikarditidy. Se zvyšujícím se počtem užívaných léčiv se však také zvyšuje riziko lékových interakcí. Lékař by proto měl být velmi pozorný a před předepsáním léčiva kontrolovat další užívané preparáty i historii alergických reakcí (například na sulfonamidy). Důslednost může pomoci předcházet rozvoji zbytečných komplikací, jako tomu bylo v prezentované kazuistice. Při svědomitém dodržení doporučeného dávkování jsou thiazidová diuretika výhodnou skupinou pro léčbu arteriální hypertenze a byl u nich prokázán vliv na zlepšení prognózy zejména u starších pacientů s izolovanou systolickou hypertenzí. Výhodou je také dlouhý a mírný efekt antihypertenzní terapie. 

(idav)

Zdroje:
1. Mahfood Haddad T., Nawaz M. S., Abuzaid A. S. et al. Probable hydrochlorothiazide-induced myopericarditis: first case reported. Case Rep Med 2015: 319086; doi: 10.1155/2015/319086.
2. Bultas J. Léčba hypertenze − nejen pokles tlaku, ale i metabolický aspekt je důležitý. Postgraduální medicína 2009; 11 (8): 875−886.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Thiazidová diuretika v léčbě malých dětí s centrálním diabetem insipidem

Retrospektivní analýza se zabývá pacienty nízkého věku léčenými thiazidy pro centrální diabetes insipidus (DI). Autoři poukazují na účinnost a bezpečnost terapie a absenci některých jinde uváděných nežádoucích účinků.

Vliv antihypertenziv amiloridu a hydrochlorothiazidu na glukózovou toleranci

Deplece draslíku způsobená thiazidovými diuretiky se podílí na zvýšení hladiny glukózy v krvi. Výzkum publikovaný v roce 2015 ozřejmil pozitivní vliv kalium šetřícího diuretika amiloridu v kombinaci s podáváním hydrochlorothiazidu na glukózovou toleranci.

Kombinace hydrochlorothiazidu s kandesartanem nezhoršuje glykemický ani lipidový profil pacientů s hypertenzí

Thiazidová diuretika patří k tradičním preparátům v léčbě hypertenze. Nenechme se však mýlit, za obsoletní je zatím považovat nelze.Všechny novinky