Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Klinické zkušenosti s linagliptinem v léčbě diabetu mellitu 2. typu

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 19.4.2016

Klinické zkušenosti s linagliptinem v léčbě diabetu mellitu 2. typu

Linagliptin je nový inhibitor dipeptidylpeptidázy 4 (iDPP-4), který je schválený k léčbě diabetu mellitu 2. typu (DM2). Mezi iDPP-4 má výsadní postavení, protože je metabolizován téměř výhradně v játrech, a nevyžaduje proto redukci dávky u pacientů s renální dysfunkcí.

Principem funkce linagliptinu je degradace inkretinových hormonů: glukagonu podobného peptidu 1 a na glukóze závislého inzulinotropního polypeptidu (GIP). Klinické studie s linagliptinem potvrdily příznivý bezpečnostní profil, nízké riziko hypoglykemie vyvolané léčbou, primárně nonrenální clearance a účinnost ve snížení glykovaného hemoglobinu v rozmezí 0,6–0,8 %. Jeho užívání navíc nevede k přírůstkům na váze.

V minulosti provedené preklinické výzkumy rovněž naznačují jeho vliv na zlepšení hojení ran, zlepšení jaterní steatózy, v případě výskytu srdečního či mozkového infarktu menší rozsah léze a zlepšenou funkci cév. Slibně se jeví i redukce albuminurie, která byla popsána v preklinických i post-hoc analýzách. Tyto preklinické výsledky je nicméně ještě nutné ověřit v praxi.

Vedle vlivu na kontrolu glykemie a výborného bezpečnostního profilu současná literatura naznačuje i další příznivé účinky linagliptinu u pacientů s DM2, tyto účinky je ovšem ještě nutné prověřit v rozsáhlejších studiích. Pokud se potvrdí, dá se očekávat, že indikace a využití linagliptinu a dalších léků z této skupiny se budou jenom rozšiřovat.

(epa)

Zdroj: Doupis J. Linagliptin: from bench to bedside. Drug Des Devel Ther 2014; 8: 431–446.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antidiabetikum empagliflozin ovlivňuje více faktorů, které mají vztah ke kardiovaskulárnímu riziku

Významné snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u vysoce rizikových pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu po podávání antidiabetika empagliflozinu, které prokázala mezinárodní studie EMPA-REG OUTCOME, není možné vysvětlit pouze jeho vlivem na hladinu glukózy v krvi.

Mechanismy spojující diabetes mellitus a obezitu

Obezita má úzký vztah k inzulinové rezistenci a diabetu mellitu (DM), nárůst váhy je spojen s vyšší incidencí DM 1. i 2. typu. Při rozvoji DM 2. typu hraje zásadní roli vyčerpání β-buněk pankreatu, které již nestačí produkovat dostatek inzulinu k udržení glukózové homeostázy. Vznik diabetu je však mnohem pravděpodobnější, pokud je selhání β-buněk doprovázeno současně i zvýšenou inzulinovou rezistencí. U obézních pacientů je v krvi vyšší podíl nenasycených mastných kyselin, glycerolu, prozánětlivých cytokinů, hormonů a dalších substancí, které mají na inzulinovou rezistenci zásadní vliv.

Účinnost a bezpečnost inhibitorů dipeptidylpeptidázy 4 v kombinaci s metforminem

Inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4i) jsou v léčbě diabetu mellitu 2. typu v poslední době využívány stále častěji, protože mají výrazně méně nežádoucích účinků než ostatní dostupné neinzulinové preparáty. Bohužel v monoterapii mají menší schopnost snižovat hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) než ostatní preparáty, proto jsou často využívány v kombinované léčbě.Všechny novinky