Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Jaký význam pro praxi mají pozitivní kardiovaskulární účinky empagliflozinu zjištěné během studie EMPA-REG OUTCOME?

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 19.4.2016

Jaký význam pro praxi mají pozitivní kardiovaskulární účinky empagliflozinu zjištěné během studie EMPA-REG OUTCOME?

Empagliflozin je první antidiabetikum, u kterého bylo v dlouhodobé studii prokázáno, že významně snižuje kardiovaskulární riziko. Je možné očekávat podobný přínos i v běžné klinické praxi?

Klinická studie EMPA-REG OUTCOME byla provedena na pacientech s diabetem 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem, kteří byli léčeni standardní antidiabetickou léčbou a léčivy ovlivňujícími kardiovaskulární systém. Studie se zúčastnilo celkem 7020 pacientů, kterým bylo podáváno placebo (n = 2333), empagliflozin v dávce 10 mg/den (n = 2345) nebo empagliflozin v dávce 25 mg/den (n = 2342). Průměrná doba léčby činila 2,6 roku, průměrná doba sledování pacientů 3,1 roku. Studii dokončilo 97 % účastníků.

Primárním cílem studie byl 3-point MACE (kombinovaný kardiovaskulární cíl zahrnující smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální mozkovou mrtvici). V primárním cíli bylo riziko ve skupinách s empagliflozinem sníženo proti placebu o 14 %.

Komplexní účinek

Podání empagliflozinu snižovalo hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c bez navození hypoglykemie, vedlo k poklesu tělesné hmotnosti, poklesu krevního tlaku, ale také k mírnému zvýšení LDL i HDL cholesterolu. Kromě mírného zvýšení incidence genitálních infekcí byl velmi dobře tolerován.

Empagliflozin snižoval riziko hospitalizace z důvodu srdečního selhání (o 35 %), riziko smrti z kardiovaskulárních příčin (o 38 %) a smrti z jakékoli příčiny (o 32 %). Jeho přínos se začal významně projevovat již po třech měsících od začátku léčby. Účinek empagliflozinu nebyl ovlivněn jeho dávkou. Mezi dvěma skupinami léčenými 10 a 25 mg empagliflozinu nebyly ve výsledcích významné rozdíly. Nebyl však zaznamenán vliv na incidenci nefatálního infarktu myokardu a nefatální mozkové mrtvice.

Počet nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem, které by bylo třeba léčit k zabránění jednomu úmrtí (number needed to treat, NNT), je 39 po dobu 3 let. Podávání empagliflozinu po dobu 3 let 1000 nemocným s podobnou charakteristikou, jako byli účastníci studie, by vedlo k záchraně 25 životů (82 vs. 57), přičemž úmrtí z KV příčin bylo o 22 méně (59 vs. 37). Dále by se snížil počet hospitalizací pro srdeční selhání o 14 (42 vs. 28), ale došlo by také k 53 novým případům genitální infekce (22 vs. 75).

Snížení kardiovaskulárního rizika po podání empagliflozinu není možné vysvětlit pouze jeho izolovaným účinkem na hladinu glukózy, snížením krevního tlaku či poklesem tělesné hmotnosti. Roli může hrát také účinek diuretický a řada dalších. Přesný mechanismus bude třeba ještě objasnit, stejně tak jako rozdílný vliv na jednotlivé složky primárního cíle studie. Účinek empagliflozinu je s vysokou pravděpodobností možné považovat za class effect všech inhibitorů SGLT2, nicméně tento předpoklad bude nutné prokázat dalšími studiemi.

Kteří pacienti budou z léčby nejvíce profitovat?

Významný přínos terapie je možné očekávat u pacientů s podobnou charakteristikou, jako měli účastníci studie. Tedy u diabetiků ve věku kolem 63 let s diabetem diagnostikovaným před více než 10 lety, s hodnotami glykovaného hemoglobinu HbA1c kolem 65 mmol/mol, s přítomným kardiovaskulárním onemocněním a se sníženou glomerulární filtrací, kteří užívají kardioprotektivní léčbu (v 87 % případů statiny, v 81 % inhibitory ACE a v 83 % kyselinu acetylsalicylovou). U méně rizikových pacientů se může příznivý účinek empagliflozinu projevit až po delší době léčby, než jaká byla zjištěna ve studii.

Podávání empagliflozinu snižuje hladinu glukózy, ale má i na glukóze nezávislé příznivé účinky. Je možné, že se stane lékem první volby pro léčbu pacientů ve středním věku s diabetem 2. typu a se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem.

(blu)

Zdroj: Results of the EMPA-REG OUTCOME™ study. Thursday, 17 September 2015, 17:15−18:45, 51st EASD annual meeting, Stockholm 2015. Dostupné na EASD virtual meeting: http://www.easdvirtualmeeting.org/contentsessions/2030

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antidiabetikum empagliflozin ovlivňuje více faktorů, které mají vztah ke kardiovaskulárnímu riziku

Významné snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u vysoce rizikových pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu po podávání antidiabetika empagliflozinu, které prokázala mezinárodní studie EMPA-REG OUTCOME, není možné vysvětlit pouze jeho vlivem na hladinu glukózy v krvi.

Mechanismy spojující diabetes mellitus a obezitu

Obezita má úzký vztah k inzulinové rezistenci a diabetu mellitu (DM), nárůst váhy je spojen s vyšší incidencí DM 1. i 2. typu. Při rozvoji DM 2. typu hraje zásadní roli vyčerpání β-buněk pankreatu, které již nestačí produkovat dostatek inzulinu k udržení glukózové homeostázy. Vznik diabetu je však mnohem pravděpodobnější, pokud je selhání β-buněk doprovázeno současně i zvýšenou inzulinovou rezistencí. U obézních pacientů je v krvi vyšší podíl nenasycených mastných kyselin, glycerolu, prozánětlivých cytokinů, hormonů a dalších substancí, které mají na inzulinovou rezistenci zásadní vliv.

Účinnost a bezpečnost inhibitorů dipeptidylpeptidázy 4 v kombinaci s metforminem

Inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4i) jsou v léčbě diabetu mellitu 2. typu v poslední době využívány stále častěji, protože mají výrazně méně nežádoucích účinků než ostatní dostupné neinzulinové preparáty. Bohužel v monoterapii mají menší schopnost snižovat hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) než ostatní preparáty, proto jsou často využívány v kombinované léčbě.Všechny novinky