Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZMĚNY OBSAHU BÍLKOVINY V MATEŘSKÉM MLÉCE PO PŘEDČASNÉM PORODU

Autoři: Burianová I.1,4, Malý J.2, Navrátilová M.2, Tichá E.2, Vítková V.1,3, Kudláčková J.1, Zlatohlávková B.5, Vokurková E.5, Boráková K.6, Brožová T.6, Pánek M.7, Pánková J.7, Kantor L.8, Vránová I.8, Bronský J.4

Autoři - působiště: 1Novorozenecké oddělení s JIP, Thomayerova nemocnice, Praha, 2Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové, 3Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha, 4Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, 5Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 6Ústav péče o matku a dítě, Praha, 7Novorozenecké oddělení, Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem, 8Novorozenecké oddělení FN, Olomouc

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (8): 472-477.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 71x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Protein concentration in human milk after preterm delivery

Aim of study:
To evaluate the amount of protein in a set of human milk samples using mid-infrared human milk analyser after preterm labour during the first two months of lactation.

Methods:
Analysis of the donated milk samples between 24+0 and 35+6 gestational age (GA) was designed as prospective observational cohort trial. Two milk samples were analysed up to the discharge from the hospital, week 9 or loss of lactation. Analysis was performed using the MIRIS Human Milk Analyser (MIRIS AB, Uppsala, Sweden).

Results:
Total of 1917 human milk samples donated by 225 mothers after preterm labour were analysed. Group A (24–30 GA) contained 969 milk samples, the group B (31–35 GA) contained 948 milk samples. Mean true protein content decreased from 1.72 g/dL in group A and 1.65 g/dL in group B at the end of the first week of life to 1.1 g/dL in both groups at the end of the week 3, and remained stable with mean values around 1.0 g/dL up to week 9.

Conclusion:
There was no difference in the protein content of human milk as a function of term of premature delivery. Moreover the protein content was lower than expected and even decreased during first three weeks of lactation. We did not detect a significant difference in milk protein levels between group A (24–30 GA) and group B (31–35 GA).

Key words:
human milk, macronutrients, protein, premature birth


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Stanovit obsah bílkoviny v mateřském mléce v prvních 2 měsících po předčasném porodu metodou infračervené spektroskopie a porovnat rozdíly vzhledem k míře nedonošenosti.

Metodika:
Vzorky mateřského mléka byly analyzovány 2x týdně u matek, které porodily mezi 24+0 a 35+6 gestačním týdnem (GT). Sběr a analýza se ukončovala po 9. týdnu po porodu, při nedostatečné laktaci dříve. Analýza vzorku byla provedena metodou infračervené spektroskopie (přístroj MIRIS AB, Uppsala, Švédsko).

Výsledky:
V souboru 225 matek bylo analyzováno 1917 vzorků mléka. Skupina A (24.–30. GT) obsahovala 969 vzorků, skupina B (31.–35. GT) 948 vzorků. Koncentrace bílkoviny klesla u skupiny A z hodnoty 1,72 (1,0–5,0) g/100 ml (medián, mezikvartilové rozpětí IQR), u skupiny B z hodnoty 1,65 (1,1–3,6) g/100 ml (medián, IQR) na konci 1. týdne po porodu na průměrnou koncentraci 1,1 (0,9–1,2) g/100 ml (medián, IQR) u obou skupin na konci 3. týdne. Dále byla koncentrace bílkoviny u obou skupin stabilní do konce 9. týdne (průměrná hodnota 1,0 g/100 ml). Mezi skupinami A a B nebyl po celou dobu sledování zjištěn signifikantní rozdíl v koncentraci bílkoviny.

Závěr:
Obsah bílkoviny v mateřském mléce matek, které porodily předčasně, není ovlivněn stupněm nezralosti. Koncentrace bílkoviny klesá v prvních 3 týdnech po porodu. Nízká koncentrace bílkoviny v mateřském mléce i při plné fortifikaci nesplňuje výživové požadavky pro nedonošené novorozence s velmi nízkou porodní hmotností.

Klíčová slova:
mateřské mléko, makronutrient, bílkovina, předčasný porod

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články