Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSLEDKY PĚTILETÉ ČINNOSTI DĚTSKÉ OBEZITOLOGICKÉ AMBULANCE DĚTSKÉ POLIKLINIKY FN MOTOL A UK 2. LF, PRAHA

Autoři: Marinov Z.1, Nesrstová M.1, Barčáková U.1, Tláskal P.1, Jůnová J.2, Kalvachová B.3, Zemková D.3, Čepová J.4, Tomášková B.5

Autoři - působiště: Obezitologická ambulance, Dětská poliklinika, FN Motol a UK 2. LF, Praha1 primář MUDr. P. Tláskal, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha2 přednosta doc. PaedDr. P. Kolář, CSc. Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha3 přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN Motol, Praha4 přednosta prof. MUDr. R.. Průša, CSc. Oddělení léčebné výživy FN Motol, Praha5 vrchní sestra M. Balíková

Článek: Čes-slov Pediat 2011; 66 (1): 6-11.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 709x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

The results of a five-year activity of Children Obesity Research Outpatient Department, Children Policlinic, Teaching Hospital Motol and 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague

The authors evaluated the data of 228 children (age 3.2 to 18 years) with overweight and obesity, who have been subject to complex examination and further followed in the obesity research outpatients’, Children Policlinic, Teaching Hospital Motol and 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague. Based on a unified protocol and under a team collaboration the authors performed a cognitive-behavior therapy with the patient and the whole family. The psychosocial problems were evaluated as well as the general health state of the children in relation to the severity of obesity and the reached results in body mass reduction.

Only 29% of the observed children were in an agreeable state of mind, 32% of children expressed signs of ADHD syndrome and specific learning disorders, 29% of children displayed signs of uncertainty or even anxiety. Health complications occurred in 37.5% of children with first grade obesity, 47.2% of children had already the obesity associated with complex metabolic changes, which has to be treated. The evaluation of body mass reduction was assessed in connection with a natural decrease in the patients during the period of observation. In children observed for the period of two years it has become possible to decrease body may by -0.8 SD BMI on the average.

The results made it clear that prevention is the simplest and most efficient therapy of children obesity. However, it is necessary to evaluated the health risk of developing obesity in time together with the observation within the framework of the concept of children obesity research.

Key words:
children with overweight and obesity, health complications, cognitive-behavioral therapy, children obesity prevention


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Autoři hodnotí údaje 228 dětí (ve věku od 3,2 do 18 let) s nadváhou a obezitou, které byly komplexně vyšetřeny a dále sledovány v obezitologické ambulanci Dětské polikliniky FN Motol v Praze. Na základě jednotného protokolu byla v týmové spolupráci prováděna kognitivně behaviorální terapie s pacientem i celou jeho rodinou. Byla hodnocena psychosociální problematika, zdravotní stav dětí v závislosti na závažnosti obezity i dosažené výsledky redukce hmotnosti.

Pouze 29 % sledovaných dětí bylo v odpovídající duševní pohodě, 32 % dětí mělo známky ADHD syndromu a specifické poruchy učení, 39 % dětí mělo projevy nejistoty až úzkosti. Zdravotní komplikace se objevovaly již u 37,5 % dětí s obezitou prvního stupně, 47,2 % dětí mělo již obezitu spojenou s komplexními metabolickými změnami, které je nutné léčit. Hodnocení redukce hmotnosti bylo posuzováno v souvislosti s přirozeným úbytkem pacientů ze sledování. U dětí sledovaných po dobu dvou let se podařilo v průměru hmotnost zredukovat o -0,8 SD BMI.

Výsledky prokázaly, že nejjednodušší a nejúčinnější léčbou dětské obezity je její prevence. Je však nutné včasně zhodnotit zdravotní rizika rozvíjející se obezity se sledováním a léčbou v rámci koncepce dětské obezitologie.

Klíčová slova:
děti s nadváhou a obezitou, zdravotní komplikace, kognitivně behaviorální terapie, prevence dětské obezity

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články