Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PNEUMOTORAX NOVORODENCOV – INCIDENCIA A RIZIKOVÉ FAKTORY

Autoři: Uhríková Z.1, Murgaš D.2, Maťašová K.1, Zibolen M.1

Autoři - působiště: 1Neonatologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, 2Klinika detskej chirurgie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin

Článek: Čes-slov Pediat 2018; 73 (1): 23-30.
Kategorie: Sympozium: neonatologie
Počet zobrazení článku: 29x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost pediatrie neonatologie
uzamčeno uzamčeno

Neonatal pneumothorax – incidence and risk factors

Objective:
Neonatal pneumothorax occurs as a common complication of underlying pulmonary disease or/and ventilatory support. Pneumothorax can also develop at the onset of respiration. The aim of the study was to establish rate, risk factors and outcome of neonates with pneumothorax hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit of University Hospital Martin.

Methods:
Retrospective analysis was used to evaluate newborns admitted to Neonatal Intensive Care Unit University Hospital Martin from January 2010 to March 2017. Model of logistic regression was used for prediction of pneumothorax according to common risk factors in neonates divided according to gestation age in tree groups. Using logistic regression, we analyzed the relationship between the onset of pneumothorax and increased mortality, the incidence of bronchopulmonary dysplasia and intraventricular bleeding.

Results:
The study included 1962 newborns of which 421 (21.4%) were born <32 weeks GA, 824 (41.9%) were born in 32–36 weeks GA. and 717 (36.5%) were born in ≥37 weeks GA. The overall incidence of pneumothorax over follow up period was 3.0%, with the highest incidence of pneumothorax in the group of extremely and immature neonates 4.7%. Statistically significant risk factors were in the neonate group <32 week GA use of surfactant and artificial pulmonary ventilation as a form of initial ventilatory support, in 32–36 week GA diagnosed pulmonary pathology, early infection, surfactant administration and artificial lung ventilation, for newborns born ≥37 weeks GA use CPAP. In all three groups, the risk factor was birth outside the perinatal center. In early preterm neonates the pneumothorax was associated with increased mortality without affecting the incidence of bronchopulmonary dysplasia and intraventricular bleeding.

Conclusion:
The highest incidence of pneumothorax was observed in early preterm neonates. The identified statistically significant risk factors were almost similar for each gestational week. The identified risk factors were almost identical for each age group.

Key words:
newborn, pneumothorax, risk factors


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cieľ:
Novorodenecký pneumotorax sa najčastejšie vyskytuje ako komplikácia prebiehajúceho pľúcneho ochorenia a/alebo poskytnutej ventilačnej podpory. Pneumotorax môže vzniknúť aj spontánne počas prvých nádychov po narodení. Cieľom práce bolo stanoviť incidenciu, rizikové faktory a následné komplikácie pneumotoraxu u novorodencov hospitalizovaných na JIS Neonatologickej kliniky JLF UK a UN Martin.

Metodika:
Retrospektívnou štúdiou boli analyzovaní novorodenci hospitalizovaní na neonatologickej JIS UN v Martine v období január 2010 – marec 2017. Model logistickej regresie bol použitý na stanovenie predikcie vzniku pneumotoraxu podľa známych rizikových faktorov pre novorodencov rozdelených podľa gestačného veku do troch skupín. Pomocou logistickej regresie bol rovnako analyzovaný vzťah medzi vznikom pneumotoraxu a mortalitou, výskytom bronchopulmonálnej dysplázie a intraventrikulárneho krvácania.

Výsledky:
Do štúdie bolo zaradených 1962 novorodencov, z nich 421 (21,4 %) bolo narodených <32. gestačnom týždni (g.t.), 824 (41,9 %) narodených v 32.–36. g.t. a 717 (36,5 %) narodených v >37. g.t. Celková incidencia pneumotoraxu za sledované obdobie bola 3,0 % s najvyšším výskytom v skupine extrémne a ťažko nezrelých novorodencov (4,7 %). Štatisticky významné rizikové faktory boli v skupine novorodencov <32 g.t., použitie surfaktantu a umelá pľúcna ventilácia ako forma iniciálnej ventilačnej podpory, v 32.–36. g.t. to bola diagnostikovaná pľúcna patológia, včasná infekcia, podanie surfaktantu a umelá pľúcna ventilácia, a pre novorodencov narodených ≥37 g.t. použitie CPAP. Vo všetkých troch skupinách bolo rizikovým faktorom narodenie mimo perinatologické centrum. U novorodencov extrémne a ťažko nezrelých bol pneumotorax spojený so zvýšenou mortalitou bez ovplyvnenia výskytu bronchopulmonálnej dysplázie a intraventrikulárneho krvácania.

Záver:
Najvyššia incidencia pneumotoraxu bola zaznamenaná v skupine extrémne a ťažko nezrelých novorodencov, kde bola opísaná aj zvýšená pneumotoraxom asociovaná mortalita. Zistené rizikové faktory boli pre jednotlivé vekové skupiny takmer zhodné.

Kľúčové slová:
pneumotorax, novorodenec, rizikové faktory

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články