Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

HAMARTOM ZE ZRALÝCH KARDIOMYOCYTŮ.
PITEVNÍ KAZUISTIKA

Autoři: Hadravská Šárka1,2, Dubová Magdaléna1,2, Miesbauerová Markéta1,2, Mukenšnabl Petr1, Daum Ondřej1,2, Mádle Alois3, Smetana Karel4

Autoři - působiště: 1Šiklův ústav patologie FN Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, 2Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, 3II. interní klinika FN Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, 4Interní oddělení FN Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

Článek: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 4, p. 185-187
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 73x

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie

Hamartoma of mature cardiac myocytes.
Autopsy case report

Hamartoma of mature cardiac myocytes (HMCM) is a rare benign pseudoneoplastic myocardial lesion. We describe a case of 39-year-old Bulgarian woman living in the Czech Republic, who died because of rupture of anterior communicating artery aneurysm, and severe bronchopneumonia. An incidental finding at the autopsy was a whitish unencapsulated and not sharply demarcated tumor of the left ventricle and adjacent area of interventricular septum, which protruded above the plane of section. Microscopically the tumor consisted of various different forms of disorganized hypertrophic mature cardiac myocytes without vacuolization of cytoplasm, focally in a „herringbone“ pattern. Dilated venules and thickened intramural coronary arteries, and intervening bands of connective tissue were present between cardiomyocytes in the tumor. Immunohistochemical staining of MIB1 for the detection of proliferative activity was completely negative. No inflammatory infiltration, adipose tissue or calcifications were present in the tumor.

Keywords:
heart – hamartoma – mature cardiac myocytes


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Hamartom ze zralých kardiomyocytů (hamartoma of mature cardiac myocytes, HMCM) je vzácná pseudoneoplastická léze myokardu. Autoři popisují případ 39leté Bulharky žijící v České republice, která zemřela v nemocnici na následky ruptury aneuryzmatu lokalizovaného v oblasti arteria communicans anterior a rozsáhlé bronchopneumonie. Při pitvě byl náhodným nálezem šedobílý neopouzdřený neostře ohraničený tumor v přední stěně levé srdeční komory a přilehlé části komorového septa, který mírně prominoval nad rovinu řezu. Mikroskopicky tumor sestával z různých forem dezorganizovaných hypertrofických zralých kardiomyocytů bez vakuolizace cytoplazmy, ložiskově tvořících formace vzhledu „rybí kosti“, s vmezeřenými pruhy vazivové tkáně. Přítomny byly dilatované venuly a silnostěnné větve koronárních arterií. Proliferační aktivita stanovená na základě imunohistochemického průkazu antigenu MIB1 byla nulová. Zánětlivá infiltrace, tuková tkáň ani kalcifikace nebyly v tumoru přítomny.

Klíčová slova:
srdce – hamartom – zralé kardiomyocyty

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články