Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

FUNKČNÍ VÝSLEDKY PYELOPLASTIKY PROVEDENÉ V KOJENECKÉM VĚKU

Autoři: Jan Šarapatka, Oldřich Šmakal, Jan Vrána

Autoři - působiště: Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

Článek: Ces Urol 2017; 21(2): 147-153
Kategorie: Originální práce
Počet zobrazení článku: 24x

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
uzamčeno uzamčeno

Functional results of pyeloplasty performed in infancy

Aim:
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of early pyeloplasty by comparing pre-operative and post-operative ultrasound (US) and radionuclide findings in a group of children undergoing surgery for ureteropelvic junction obstruction (UPJ) in the first year of life, with a group of children undergoing surgery later in life.

Method:
A prospective evaluation of a group of children who underwent surgery for UPJ obstruction between 2004–2012 at University Hospital Olomouc was made. 190 children underwent surgery, of which 110 during the first year of life (group 1) and 80 children above the age of 1 (group 2). US parameters (kidney length, anteroposterior renal pelvis diameter, parenchymal thickness) and radionuclide findings (split renal function, UPJ obstruction) before surgery and in the 1st, 2nd and 3rd year after surgery were monitored. Statistically, the parameters in each group with contralateral healthy kidneys and between individual groups were analysed.

Results:
Group 1 showed a percentage increase, compared with group 2: of 26 % / 11% respectively in the length of kidney, 200 % / 94.7 % in parenchyma, and 6.7 % / 2 % in kidney function. In both groups the reduction in ureteropelvic dilation was comparable.

Conclusion:
The results of the study confirm the effectiveness of pyeloplasty conducted in early infancy. In this group of children there was more significant post-operative increase in kidney length, kidney parenchyma and kidney function in comparison with the group of older children.

KEY WORDS:
Hydronephrosis, pelvi-ureteric junction obstruction, pyeloplasty.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Hlavní stanovisko práce:
Cílem naší prospektivní studie bylo zhodnotit efektivitu časné pyeloplastiky porovnáním předoperačních a pooperačních ultrazvukových a radionuklidových nálezů u souboru dětí operovaných pro obstrukci pelviureterální junkce do jednoho roku života se souborem dětí operovaných v pozdějším věku.

Cíl:
Cílem práce bylo zhodnotit efektivitu časné pyeloplastiky porovnáním předoperačních a pooperačních ultrazvukových (UZ) a radionuklidových nálezů u souboru dětí operovaných pro obstrukci pelviureterální junkce (PUJ) do jednoho roku života se souborem dětí operovaných v pozdějším věku.

Metoda:
Prospektivně byly vyhodnoceny ultrazvukové a radionuklidové nálezy u dětí operovaných pro obstrukci PUJ na Urologické klinice FN Olomouc v letech 2004-2012. Bylo operováno 190 dětí, z toho 110 do jednoho roku věku (soubor 1) a 80 dětí ve starším věku (soubor 2). Byl sledován vývoj ultrazvukových parametrů (délka ledviny, předozadní průměr pánvičky, šíře parenchymu) a radionuklidových parametrů (relativní funkce ledviny, obstrukce PUJ) před operací a dále v prvním, druhém a třetím roce po operaci. Statisticky byly vyhodnoceny parametry v každém souboru porovnáním s kontralaterální zdravou ledvinou a také mezi oběma soubory.

Výsledky:
Soubor 1 vykazoval oproti souboru 2 procentuální nárůst délky ledviny o 26 % vs. 11 %, zvětšení tloušťky parenchymu o 200 % vs. 94,7 %. Zmenšení předozadního průměru pánvičky bylo v obou souborech srovnatelné. V souboru 1 došlo ke zvýšení funkce ledviny o 6,7 % oproti 2 % ve 2. souboru, u všech vyšetřených pacientů došlo po operaci ke zlepšení odtoku moče z kalichopánvičkového systému (KPS).

Závěr:
Výsledky studie potvrzují výhody provedení pyeloplastiky v kojeneckém věku. V tomto souboru dětí došlo pooperačně ke statisticky významnému nárůstu délky ledviny, nárůstu ledvinného parenchymu a ledvinné funkce oproti souboru starších dětí.

Klíčová slova:
Hydronefróza, obstrukce pelviureterální junkce, pyeloplastika.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Nykturie

Autor kurzu: MUDr. Milan Hrubý
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články