Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Redakce

Vydání zajišťuje

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A,
150 00  Praha 5

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Odpovědný redaktor

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Technická spolupráce:

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Rukopisy:

Elektronicky na adresu: editorcsp@centrum.cz

Redakční zpracování:

Mgr. Roman Lang

Sazba a zlom:

Petra Veverková, DTP Galén (G 341002)

Tisk:

GLOS, Špidlenova 436,
513 01 Semily

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články