Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ NA INTERNETU A JEHO LÉČBA

Autoři: Vondráčková Holcnerová P.1, Vacek J.2, Košatecká Z.3

Autoři - působiště: Fakulta sociálních studií MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Brno1 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha2 Soukromé psychologické středisko, Praha3

Článek: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 281-289.
Kategorie: Souborné referáty
Počet zobrazení článku: 2025x

Specializace: adiktologie dětská psychiatrie psychiatrie
uzamčeno uzamčeno

Addictive Behavior on the Internet and Its Treatment

Addictive behavior on the Internet is a new phenomenon in the practice of clinical psychiatrists and psychologist. It is defined as use of the Internet that creates psychological, social, school and work difficulties in a person’s life. The brief academic history of addictive behavior on the Internet is accompanied by many discussions about its existence in the form of its own nosological unit or as a symptom of another mental disorder. Some professionals even suggested including it into DSM-V. This text offers theoretical overview of this topic including diagnostic guidelines, epidemiology, and co-morbidity. In addition, it presents three etiological models of the onset of the addictive behavior on the Internet - cognitive behavioral model, social skills deficit theory and interpersonal model. Attention is paid to the therapeutic approaches to this phenomenon, in particular, pharmacotherapy and psychotherapy. In the context of psychotherapy interventions is introduced cognitive behavioral therapy, reality therapy approach and family therapy. In conclusion are presented two case studies.

Key words:
Internet, addictive behavior, informational technology.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Závislostní chování na internetu je nový fenomén, se kterým se v posledních několika letech stále více setkávají kliničtí psychiatři a psychologové v praxi. Lze jej definovat jako používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. Tento fenomén provází v odborné veřejnosti diskuse o jeho existenci v podobě samotné nozologické jednotky či jako symptomu jiné duševní poruchy. Někteří klinikové dokonce navrhovali zařadit tento syndrom do 5. revize DSM. Text nabízí teoretický přehled této problematiky, včetně diagnostických vodítek, epidemiologie a komorbidity. Dále jsou v něm představeny tři etiologické modely vzniku závislostního chování na internetu, a to model kognitivně-behaviorální, teorie deficitu sociálních dovedností a model interpersonální teorie. Pozornost je věnována i léčebným přístupům tohoto fenoménu, zejména farmakoterapii a psychoterapii. V rámci psychoterapeutických přístupů je představen kognitivně behaviorální přístup, terapie realitou a rodinná terapie. Text uzavírají dva modelové kazuistické případy z praxe.

Klíčová slova:
internet, závislostní chování, informační technologie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 53x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články