Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Genová terapie dědičných onemocnění SÍTNICE A ZRAKOVÉHO NERVU: současný stav poznání

Cíl: Práce poskytuje souhrn výsledků probíhajících klinických studií, které testují genové terapie monogenně dědičných onemocnění sítnice a zrakového nervu.Metody: Literární rešerše zaměřená na...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2016

Nová diagnostická zobrazovací metoda – shear waves elastografie

Shear waves elastografie (SWE) je nová neinvazivní diagnostická zobrazovací metoda, která mapuje elastické vlastnosti tkání. V dnešní době se SWE v medicíně stále více rozvíjí napříč jejími obory a...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2016

Hodnocení očního povrchu u pacientů léčených analogy prostaglandinů s ohledem na obsaženou konzervační látku

Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit stav očního povrchu u pacientů léčených analogy prostaglandinů s ohledem na obsaženou konzervační látku.Metodika: Do observační studie bylo zařazeno 60 pacientů...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2016

MUTÁCIA BRAF A MOŽNOSTI IDENTIFIKÁCIE PROGNOSTICKÝCH MARKEROV METASTÁZOVANIA UVEÁLNEHO MELANÓMU

Cieľ práce: Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť prítomnosť mutácie génu BRAF (v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1) v súbore pacientov na Klinike oftalmológie LF UK a UNB za 15 mesačné...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2016

Porucha motility bulbu s diplopií jako první příznak tumoru prorůstajícího do orbity z vedlejších dutin nosních

Práce pojednává formou dvou kazuistik o našich zkušenostech s diagnostikou tumorů vedlejších dutin nosních u pacientů, které na naši ambulanci přivedla porucha motility bulbu s diplopií, jež byla...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2016

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 4 / 2016)

Objednat toto číslo v tištěné formě

Původní práce

120
 
Mlčáková E., Mlčák P., Karhanová M., Langová K., Marešová K.
 
128
 
Ďuďáková Ľ., Kousal B., Kolářová H., Hlavatá L., Lišková P.
 
138
 
Pramuková K., Autrata R., Faberová R.
 
149
 
Horkovičová K., Markus J., Krčová I., Babál P., Kobzová D., Smolková B.
 

Kreditovaný kurz

 

Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu

Autor kurzu: MUDr.Petr Výborný, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články